ΔΣ. Από το Blogger.
Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Ολα τα νέα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε ένα blog ..
.

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
 Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πινάκων κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017-Προαγωγών Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Μαρτίου 2017 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24), τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 παρ. 1 και 3, 9, 10 παρ. 2 και 3, 11, 20 και 37 παρ. 8 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 παρ. 9 (α), (γ) και (δ) του Ν. 4150/2013 (Α΄102) και το άρθρο 33 παρ. 3 (β) και (γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), τις διατάξεις των άρθρων 1 και 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170), τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 58/2012 (Α΄ 108): 1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 27 Μαρτίου 2017 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:


Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:


Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» 1. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846) 2. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847) 3. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848) 4. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851) 5. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855) 6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859) 7. Ισάκογλου Νικόλαος του Αναστασίου (Α.Μ. 863) 8. Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ελευθερίου (Α.Μ. 864) 9. Καραγεώργος Γεώργιος του Γεράσιμου (Α.Μ. 871) 10. Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879) 11. Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (Α.Μ. 885) 12. Αλοίμονος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 887) 13. Κούρκουλος Θεοφάνης του Βασιλείου (Α.Μ. 889) 14. Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)


Π ί ν α κ α ς Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Σκευοφύλαξ Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Μ. 868)


Π ί ν α κ α ς Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 1. Μουζάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα (Α.Μ. 853) 2. Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 856) 3. Μεταξάς Αλκαίος του Δημοσθένη (Α.Μ. 876) 4. Μποτίνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 881) 5. Μάνης Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 888)
 Π ί ν α κ α ς Δ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς

Β. Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61)


Γ. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» 1. Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63) 2. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64) 3. Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

Π ί ν α κ α ς Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)

Π ί ν α κ α ς Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς


Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» 1. Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907) 2. Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909) 3. Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911) 4. Καλλιπολίτου Βενετία του Νικολάου (Α.Μ. 914) 5. Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915) 6. Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916) 7. Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευάγγελου (Α.Μ. 917) 8. Κουρκούλης Στυλιανός του Παναγιώτη (Α.Μ. 918) 9. Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919) 10. Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921) 11. Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεόδωρου (Α.Μ. 924) 12. Βροντός Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 926) 13. Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927) 14. Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929) 15. Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930) 16. Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932) 17. Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933) 18. Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934) 19. Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935) 20. Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)


Π ί ν α κ α ς Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 1. Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913) 2. Αθηναίος Ιωάννης του Δημητρίου-Σταματίου (Α.Μ. 920) 3. Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 922) 4. Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 925) 5. Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 931)

Π ί ν α κ α ς Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς

Ε. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» 1. Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1007) 2. Ρούσσος Εμμανουήλ του Αντωνίου (Α.Μ. 1021) 3. Αθανασάκη Ανθούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1022) 4. Σιούτης Αθανάσιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1023) 5. Σαβιολίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1025) 6. Αθανασόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1027) 7. Κορίζης Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1028) 8. Καραβίδογλου Ακίνδυνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1029) 9. Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030) 10. Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031) 11. Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032) 12. Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033) 13. Κτενάς Μιχαήλ του Θεόδωρου (Α.Μ. 1034) 14. Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035) 15. Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036) 16. Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038) 17. Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039) 18. Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040) 19. Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041) 20. Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γεράσιμου (Α.Μ. 1042) 21. Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043) 22. Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1045) 23. Ραπατζίκος Αντώνιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1047) 24. Στρατής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1048) 25. Σχοινάς Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1049)


Π ί ν α κ α ς Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 1. Φουσέκης Ιωάννης του Σωτηρίου (Α.Μ. 1037) 2. Ριακοτάκης Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1046) 3. Διακάκης Παναγιώτης του Αποστόλου (Α.Μ. 1050)


Π ί ν α κ α ς Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς


ΣΤ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς:


Π ί ν α κ α ς Α΄ «Προακτέων» 1. Συμεωνίδης Δημήτριος του Σάββα (Α.Μ. 21Τ) 2. Στάμου Αικατερίνη του Βασιλείου (Α.Μ. 22Τ) 3. Δησερή Αικατερίνη του Θεόδωρου (Α.Μ. 23Τ) 4. Γλυνός Αντώνιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 24Τ) 5. Ράπτης Δημήτριος του Αναστασίου (Α.Μ. 26Τ) 6. Μαρή Ασπασία του Γεωργίου (Α.Μ. 28Τ) 7. Σμυρνή Σταυρούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 29Τ) 8. Παπαλεξανδρή Κυριακή του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 30Τ) 9. Μπιμπής Χρήστος του Αναστασίου (Α.Μ. 36Τ) 10. Κανελλόπουλος Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 38Τ) 11. Πρεβεζάνος Διονύσιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 39Τ) 12. Σταμοπούλου Χάρις του Κωνσταντίνου - Παύλου (Α.Μ. 40Τ)


Π ί ν α κ α ς Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 1. Καρατζιά Νικολέτα του Στέργιου (Α.Μ. 20Τ) 2. Σωτηρίου Βασιλική του Ηλία (Α.Μ. 37Τ)

Π ί ν α κ α ς Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς

2. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846) 2. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847) 3. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848) 4. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851) 5. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855) 6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859) λόγω εγγραφής τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2017, στον πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.


3. Προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός: Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63 ) λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2017, στον πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

4. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1. Μουζάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα (Α.Μ. 853) 2. Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 856) 3. Μεταξάς Αλκαίος του Δημοσθένη (Α.Μ. 876) 4. Μποτίνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 881) 5. Μάνης Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 888) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2017, στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

5. Προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1007), λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2017, στον πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

(Αρ. Εγκρ.Βεβ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.: 3374/27-03-2017).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Την 27-03-2017 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
.
α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2017:
Είκοσι (20) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Ένας (01) Πλοίαρχος Τεχνικός
Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Είκοσι οκτώ (28) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Δεκατέσσερις (14) Πλωτάρχες Τεχνικοί

β) Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Πλωτάρχης (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος και

γ) Η κρίση για το ίδιο έτος, τριών (03) Πλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ενός (01) Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δεκατέσσερις (14) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έξι (06) αρχαιότεροι εξ αυτών:
1. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)
2. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847)
3. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848)
4. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)
5. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855)
6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)
προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

β) Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

γ) Πέντε (05) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

δ) Ένας (01) Πλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός κρίθηκε ως «Προακτέος».

ε) Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ αυτών, Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63) προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. Υγειονομικού προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

στ) Μία (01) Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Παραμένουσα στον ίδιο βαθμό».

ζ) Είκοσι (20) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και πέντε (05) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

η) Είκοσι πέντε (25) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και τρεις (03) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος εκ των ανωτέρω «Προακτέων» Πλωταρχών (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

θ) Δώδεκα (12) Πλωτάρχες Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δύο (02) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ Κ. ΚΥΡΑΝΗ...! ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Α. ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΕΠΛΣΚύριε Κυράνη ,

 Δυστυχώς για εσάς δεν μας εντυπωσιάζεται πλέον με τα πυροτεχνήματα περί διχοτόμησης!

 Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση σας διότι ο κλοιός σφίγγει ολοένα και πιο πολύ.

 Την διχοτόμηση εσείς την προκαλέσετε με τη μομφή κατά του πρώην Αντιπροέδρου κ. Δροσόπουλου και του Υπεύθυνου Δημοσίων σχέσεων Κ. Σάκη Ζησίδη οι οποίοι αν και δεν ήταν παρόντες στο ΔΣ και κατ'επέκταση στην ψηφοφορία ,  αποπεμθηκαν διότι είχαν διαφορετική άποψη από 10 παρόντα από τα 19 μέλη του ΔΣ . 

Την διχοτόμηση κύριε Κυράνη την προκαλέσετε εσείς για να επιβιώσετε συνδικαλιστικά μιας και αποδεδειχθήκατε λίγος .

 Τρανή απόδειξη οτι δεν ήσασταν άξιος να κρατήσετε ασφαλή ούτε ένα βιβλίο μιας και το απωλέσατε ένα δειλινό.

 Επιπλέον κύριε Κυράνη είναι ντροπή σας να λοιδορείτε και να αποκαλείτε μικρή μερίδα σχεδόν τους μισούς των αντιπροσώπων που αιτήθηκαν έκτακτο συνέδριο . 

Μικροί κύριε Κυράνη , είστε εσείς και η παρέα σας 

Την διχοτόμηση κύριε Κυράνη την προκαλέσατε εσείς με τις παρεμβάσεις σας στις αρχαιρεσίες άλλων ενώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση εφόσον πιστεύετε ότι έχετε την πλειοψηφία σας προκαλώ ανοιχτά και δημόσια να ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης . 

Τελος , καλώ όλες τις δυνάμεις να συστρατευτούν μαζί μας ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουμε την εγγυήτρια δύναμη για το σχηματισμό ενός νέου ΔΣ της ΠΟΕΠΛΣ που με τη σειρά του θα αποτελέσει την εγγυήτρια δύναμη της προάσπισης των συμφερόντων των μελών μας και οχι εσάς και της παρέας σας κ. Κυρανη ... !!!

ΠΑΝΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 28-03-2017
ΜΠΕΡΤΣΑΣ Α. ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Κρίσιμη μάχη για τον ΕΔΟΕΑΠ!


WWW.MEDIATVNEWS.GR-ΑΝΑΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
• MARCH 27, 2017
Όλοι και όλες στην πιο κρίσιμη μάχη για τον ΕΔΟΕΑΠ!
Αγγέλης-Χριστοδουλίδου-Αναστασιάδης:

Συνάδελφοι, αύριο πρέπει να «κατέβουμε» στην κάλπη, η αποχή θα είναι καταστροφή για το Ταμείο.Τα τελευταία 24ωρα, κάποιοι καλλιεργούν σκόπιμα την απογοήτευση και υποδαυλίζουν την αποχή από
τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ. Σε κάποιες Ενώσεις μάλιστα, πέρα από την
καλλιέργεια της απογοήτευσης και της αποστράτευσης, έχουν επιπλέον φροντίσει να σηκώσουν μεγάλα
οικονομικά εμπόδια για να σταματήσουν τους άνεργους συναδέλφους από το να ασκήσουν το δικαίωμά τους.
Στην ΕΣΗΕΑ αυτό δεν ισχύει, όλοι οι άνεργοι μπορούν να ψηφίσουν και η Ένωση καλύπτει την όποια
καταστατική υποχρέωση οικονομικής ενημερότητας. Στις επόμενες τρεις ημέρες και όσο διαρκεί
η ψηφοφορία (Τρίτη – Πέμπτη), για πρώτη φορά στις πέντε δεκαετίες ύπαρξης του ΕΔΟΕΑΠ,
θα παίζεται ταυτόχρονα η «τύχη» του με ένα πρωτοφανή εκβιασμό στην τριμερή που βρίσκεται
σε εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα.


Στην τελευταία συνάντηση και μετά την παράδοση της αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα
του Ταμείου, κεντρικό στοιχείο της «συζήτησης» ήταν η επιστροφή ενός «πόρου» που θα συμπληρώνει
τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ταμείου.
Οι εργοδότες/καναλάρχες για άλλη μια φορά – και ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν
απορροφήσει το σύνολο του πάλαι ποτέ αγγελιόσημου σαν καθαρό διαφημιστικό έσοδο – επιμένουν
σε προτάσεις ενός «πόρου» που δεν αρκεί ούτε στο ελάχιστο για να καλύψει την τρύπα του αγγελιόσημου.
Η κυβέρνηση με το αρμόδιο υπουργό της τον κ. Πετρόπουλο σκόπιμα καλεί μόνο τον εκπρόσωπο των
ιδιωτικών καναλιών σαν εκπρόσωπο της εργοδοσίας, αφήνοντας σ’ αυτόν και μόνο, τον ρόλο
του «διαπραγματευτή», αποσύροντας τον εργοδότη – δημόσιο που είναι και ο μεγαλύτερος όλων.
Γιατί;
Γιατί επιδιώκουν να μας εκβιάσουν και να μας εξωθήσουν σε μία συμφωνία εργαζόμενων – εργοδοτών
για τον περιβόητο «πόρο» με τους όρους που εξ αρχής και μέχρι τώρα υπαγορεύουν οι καναλάρχες,
από τον καιρό, που με τα περιβόητα non paper στον υπουργό και στο δίδυμο του προεδρείου της
ΠΟΕΣΥ, καθοδηγούσαν τις διαπραγματεύσεις.
Προφανώς και δεν τολμούν να αφήσουν τον ΕΔΟΕΑΠ χωρίς χρηματοδότηση, από την στιγμή που
όλοι ξέρουμε ότι από τότε που η κυβέρνηση κατήργησε το αγγελιόσημο και άφησε «γυμνό» από
έσοδα το Ταμείο, οι εργοδότες «διαπραγματευτές» το εισπράττουν στο ακέραιο σαν διαφημιστική δαπάνη.
Πόσα περισσότερα πια πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να μας δείξει το με ποιόν είναι σ’ αυτή την
περιβόητη διαπραγμάτευση…
Η αλήθεια είναι μία : αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το αγγελιόσημο για λογαριασμό των ιδιοκτητών
και των διαφημιστών και αυτή πρέπει να νομοθετήσει εδώ και τώρα την επαναφορά του πόρου
στο Ταμείο.
Όλα τα υπόλοιπα είναι κοροϊδία, αρκετά λοιπόν με την κοροϊδία.
Λήστεψαν τα αποθεματικά με το PSI στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στον ΕΔΟΕΑΠ, εξαφάνισαν τα χρέη των
εργοδοτών στα ταμεία, έκρυβαν για χρόνια την λειψή απόδοση του αγγελιόσημου στα ταμεία.
Και τώρα μας ζητάνε να δεχθούμε ένα ψίχουλο από τον πόρο, που αυτοί με την μεσολάβηση
της κυβέρνησης έχουν μετατρέψει σε καθαρό διαφημιστικό έσοδο ! ! !
Και θέλουν να το αποδεχτούμε. Ε όχι πια, νισάφι μ’ αυτούς τους «μακρυχέρηδες» και τους
«εγκάθετούς» τους μέσα στο Ταμείο.
Δεν πρέπει να μείνει κανείς στην άκρη, δεν πρέπει με την αποχή να δώσουμε την ευκαιρία να
παίξουν για άλλη μια φορά πίσω από τις πλάτες μας.
Δεν πρέπει καμία ψήφος να πάει χαμένη, όλοι να κατεβούμε στην ψηφοφορία και να τους δώσουμε
την δική μας απάντηση, σ’ αυτούς και σε όλους τους “κολαούζους – μακρυχέρηδες” που τους
ετοιμάζουν για την επόμενη μέρα του Ταμείου.
Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσουμε τι κάναμε εμείς και τι έκαναν αυτοί. Ξέρετε.
Όπως ξέρετε και το τι θα επιχειρήσουν να κάνουν αν δεν τους αρέσει η ψήφος σας.
Γι’ αυτό πρέπει να ήσαστε όλοι εκεί τις επόμενες τρεις ημέρες, γι’ αυτό πρέπει να ήμαστε εκεί.
Ο αγώνας όλων μας, τις επόμενες τρεις μέρες περνάει ΚΑΙ μέσα από τις κάλπες στην ΕΣΗΕΑ.
Κανείς δεν πρέπει να λείψει από τη μάχη για τον
ΕΔΟΕΑΠ!
Καλή επιτυχία.Πόπη Χριστοδουλίδου – Γιάννης Αγγέλης για το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ
Τάσος Αναστασιάδης για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΓΙΝΑΝ...Η ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ ΤΟΥΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΟΜΟΝΗΌπως έγκαιρα τα Λιμενικά Νέα ενημέρωσαν, νωρίς χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες κρίσεις των Ανωτέρων Αξιωματικών του Λιμενικού.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η έλλειψη σεβασμού στους κρινόμενους και μια ακατανόητη τυπολατρεία, δεν επέτρεψε τη δημοσιοποίησή τους.

Και για να εξηγούμαστε, η υπογραφή των πινάκων από τον Υπουργό (πράγμα που έγινε), σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των αποφάσεων του Συμβουλίου. Η υπογραφή και δημοσίευση των Π.Δ. δε μπορεί να μεταβάλει το αποτέλεσμα, που είναι και η ουσία.

Εκτιμούμε ότι εντός της ημέρας, θα δημοσιευθούν τα σχετικά π.δ. που θα σταματήσουν την αγωνία των κρινομένων.

Μέχρι τότε...ΥΠΟΜΟΝΗ!
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΠως προέκυψε η ανάγκη επιστροφής Ναυτιλιακού Ακολούθου από το εξωτερικό στο Αρχηγείο; Με ποια διαδικασία επέστρεψε; Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής χορήγησης της αποζημιώσεως εξωτερικού; Υπάρχει αναγκαιότητα αντικατάστασής του κι αν ναι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πλήρωσης της θέσης; 


read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ....;;; ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΧΑΝΙΑ!

read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ – Έτοιμοι να ρίξουν στην «πιάτσα» των ναρκωτικών ένα κιλό Ινδικής Κάναβης


Μεγάλη επιτυχία του Λιμεναρχείου Σύρου – Έτοιμοι να ρίξουν στην «πιάτσα» των ναρκωτικών ένα κιλό Ινδικής Κάναβης
Έτοιμοι να ρίξουν στην «πιάτσα» των ναρκωτικών, σχεδόν ένα κιλό Ινδικής Κάναβης.
Μεγάλη επιτυχία στην πάταξη της μάστιγας των ναρκωτικών στην Σύρο.

Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια με καθημερινούς ελέγχους στο λιμάνι της Σύρου και απ΄ οτι φαίνεται οι έρευνές βγάζουν λαβράκι…


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες του Λιμενικού σώματος στην Σύρο, σημείωσαν μια τεράστια επιτυχία κατά την άφιξη του Blue Star Naxos στο λιμάνι της Σύρου.

Παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, οι Λιμενικοί συνεχίζουν συστηματικά την προσπάθεια με μοναδικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το προσωπικό δουλεύει με κυρίαρχους στόχους την πάταξη της μάστιγας των ναρκωτικών και όχι μόνο…

Συγκεκριμένα το Λιμεναρχείο Σύρου προχώρησε στον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, συνολικής ποσότητας περίπου ενός κιλού ακατέργαστης Κάναβης.

Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 22 ετών (διαμένουν στην Σύρο), κατά την αποβίβαση τους και μετά από έλεγχο που δέχτηκαν από τους Λιμενικούς, συνελήφθησαν και κρατούνται στο Λιμεναρχείο Σύρου, καθώς βρέθηκαν στις αποσκευές τους δυο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες.

Οι δράστες πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, εντός της ημέρας για την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής δίωξης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι οι δράστες κατηγορούνται για Παράνομη κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου περι Ναρκωτικών.

cyclades24.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΕΧΗ ΤΟΥ Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Συλλήψεις για ναρκωτικά συνολικού βάρους είκοσι κιλών πεντακοσίων πενήντα οχτώ γραμμαρίων και τριών δεκάτων του γραμμαρίου (20.558,3gr).

Στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών καθώς και τη σύλληψη τριών (03) ανδρών προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο λιμένα Μυτιλήνης κατά την αποβίβαση δύο εκ των ανωτέρω συλληφθέντων ημεδαπών, ηλικίας 34 και 45 ετών, από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, και κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντοπίστηκαν σε βαλίτσα που κατείχαν από κοινού είκοσι (20) πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού βάρους είκοσι κιλών πεντακοσίων πενήντα οχτώ γραμμαρίων και τριών δεκάτων του γραμμαρίου (20.558,3gr).

Στη συνέχεια, και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τελικός παραλήπτης των ανωτέρω ουσιών, αλλοδαπός ηλικίας 39 ετών, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών καθώς και μία (01) πλαστική συσκευασία με ηρωίνη βάρους πέντε δεκάτων του γραμμαρίου (0,5gr), μία (01) πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους δύο δεκάτων του γραμμαρίου (0,2gr), ένα (01) αυτοσχέδιο τσιγάρο με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους δύο γραμμαρίων και σαράντα έξι εκατοστών του γραμμαρίου (2,46gr), πέντε (05) κινητά τηλέφωνα, και ένα (01) Ι.Χ.Ε. όχημα.

Τέλος, ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του 39χρονου αλλοδαπού συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης μία (01) πλαστική θήκη πυροβόλου όπλου, μία (01) αντζέντα με τηλέφωνα-σημειώσεις, δύο (02) διαβατήρια αλλοδαπής, καθώς και το χρηματικό ποσό των χιλίων εξήντα ευρώ (€1.060,00).
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΜΗΝΥΜΑ: ΠΟΣΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΧΕΣ ΝΑΥΑΡΧΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΕ!


ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ...Α ΡΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΕ ΠΟΣΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΧΕΣ...

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΟΠΩΣ ΠΡΑΤΤΕΙΣ!

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗ....
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η λίστα ιστολογίων μου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->