Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Επικρίσεις από Λιμενικούς για τη σύσταση Λιμεναρχείου Αγίου Ορους

Επικρίσεις από Λιμενικούς για τη σύσταση Λιμεναρχείου Αγίου Ορους
Αίσθηση και ποικίλα σχόλια προκάλεσε στους λιμενικούς το σχετικό άρθρο στο υπό δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για σύσταση Λιμεναρχείου Αγίου Όρους.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο «ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 49 αναφέρεται ότι «το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα τη Δάφνη, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014 "Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών." (Α΄125), μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο Αγίου Όρους. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, ορίζεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας η οποία προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014.»

Επιπλέον σημειώνεται ότι: «Λογίζεται ως οργανική σύνθεση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, μέχρι τον καθορισμό της, η ελάχιστη στελέχωση του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Δάφνης, η οποία καθορίζεται στον αριθμ. 78/2014 Κανονισμό του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώθηκε με την αριθμ. 214.1/9068/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄2212), όπως ισχύει, με αντίστοιχη μείωση της οργανικής σύνθεσης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.»

Επιπροσθέτως «για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους κατατάσσεται στη τέταρτη κατηγορία Υπηρεσιών. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο κατάταξη του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, δύναται να μεταβάλλεται με το προεδρικό διάταγμα με το οποίο ρυθμίζονται οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής.»

Ακόμη αναφέρεται ότι «η στελέχωση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, τελεί υπό τον περιορισμό του άρθρου 186 του Κεφαλαίου ΙΑ του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυρώθηκε με το από 10/1916 Σεπτεμβρίου του 1926 Νομοθετικό Διάταγμα "Περί Κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους».

Σε ένα από τα σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται «λόγω του ειδικού καθεστώτος της χερσονήσου του Άθω (Άγιο Όρος), του δυσμενούς διαβίωσης χαρακτήρα της Υπηρεσίας (στρατωνισμός και σίτιση εντός Λιμενικών καταστημάτων) αλλά και της μη ύπαρξης χερσαίου δρόμου (μόνο μέσω θαλάσσης μπορείς να εισέλθεις στο Άγιο Όρος), το Λ/Χ ΔΑΦΝΗΣ Α.Ο., αλλά και το υπαγόμενο σε αυτό Λ/Φ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Α.Ο. πρέπει να ενταχθούν στην 3η κατηγορία Υπηρεσιών. Στο ίδιο άρθρο να γίνει αναβάθμιση και του Λ/Φ Βατοπαιδίου σε Λιμενικό Τμήμα υπαγόμενο στο νέο Λ/Χ Δάφνης. Επίσης, χρειάζεται άμεσα αύξηση των οργανικών θέσεων και των 2 αυτών Λιμενικών Αρχών».

Σε μία ακόμη ανάρτηση ο σχολιαστής επισημαίνει με νόημα «απορία έχω όμως γιατί πρέπει να συσταθεί Λιμεναρχείο; Η ενίσχυση του Τμήματος με μέσα και στελέχη δεν είναι αρκετή ή μήπως θα πρέπει να ανοίξουν και εκεί θέσεις;»

tovima.gr
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->