Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΝΕΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ο.Σ Γενικές Οδηγίες και Επεξηγήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους 2016 (ετήσια)

Γνωρίζεται ότι, λόγω πρόσφατης αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘeΝ», η Υπηρεσία προέβη σε επικαιροποίηση των γενικών οδηγιών και επεξηγήσεων σε συνάρτηση με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. έτους 2016 (Ετήσια Δήλωση) προς το Όργανο Ελέγχου «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ».

Οι προαναφερόμενες γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [www.hcg.gr (στη διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ -> ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ->ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)] και αφορούν αποκλειστικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό Υ.ΝΑ.Ν.Π., που δεν έχουν, έως σήμερα, υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. έτους 2016.

Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει (οριστικοποιήσει) τη Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. έτους 2016, δεν (αρν) απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια τροποποίησης των υποβληθέντων δηλώσεων, ως συνέπεια των προαναφερθέντων επικαιροποιημένων  γενικών οδηγιών και επεξηγήσεων.

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση του προσωπικού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Y.E.Y.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->