Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!ΑΠΟ EMAIL ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Προς

Γραφείο Υπουργού

Κου Κουρουμπλή Παναγιώτη

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς

Τ.Κ. 18510Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Οι υπογράφοντες την παρούσα είμαστε επιλαχόντες Λιμενοφύλακες της κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων του διεξαχθέντος  με όρους πράγματι αξιοκρατικούς και κατά τρόπο αδιάβλητο διαγωνισμού για την κατάταξη των υποψηφίων στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος με βάση την σχετική προκήρυξη του 2015.

Βάση του άρθρου παρ12 του Ν.4256/2014 οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του ν. 4150/2013 (Ά102) , οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την διενέργεια του διαγωνισμού για την κατάταξη των υποψηφίων στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, να συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες του οικείου διαγωνισμού εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του και οι επιλαχόντες αυτοί κατατάσσονται ως νέα εκπαιδευτική σειρά.


Από το πλέγμα των προαναφερόμενων διατάξεων συνάγεται προφανώς πως έχετε την νομική δυνατότητα να καλύψετε τις υπάρχουσες επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες Δοκίμων Λιμενοφυλάκων της κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων από εμάς που συμμετείχαμε στον ήδη διεξαχθέντα με βάση την προκήρυξη του 2015 και καταταχθήκαμε ως επιλαχόντες.

Επί της παρούσης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων φοιτούν ήδη πενήντα τρεις (53) Δόκιμοι Λιμενοφύλακες αρχικά από τον πίνακα επιτυχόντων (κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων) και 46 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες της ΜΗ’ εκπαιδευτικής σειράς, (κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων) προερχομένων από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύσει σε χρόνο μεταγενέστερο της προκήρυξης για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων αυτών, καθορίζεται ο αριθμός των επιλαχόντων που θα καταταγούν για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού και κάθε άλλη αναγκαία πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της πραγματικής ύπαρξης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο Λιμενικό Σώμα και στην Ελληνική Ακτοφυλακή για την θεραπεία των οποίων έχετε ζητήσει από το υπουργείο οικονομικών να σας εγκρίνει νέο διαγωνισμό τρακοσίων (300) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για τα έτη 2017-2018 με απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 σας ζητάμε να κάνετε χρήση του νόμου, έτσι ώστε να αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι εκατόν πέντε (105) επιλαχόντες του οικείου διαγωνισμού, οι οποίοι έχουμε περάσει επιτυχώς όλες τις δοκιμασίες και τις γραπτές εξετάσεις. Αναμένουμε την δίκαιη έκβαση της πρότασής μας.


Με εκτίμηση οι Επιλαχόντες Λιμενοφύλακες.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->