Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου (Webinar) – CEPOL 10/2017, με θέμα: «Απάτη με πετρελαιοειδή (‘‘Mineral Oil Fraud’’), 27/03/2017.
1.      Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, διοργανώνεται Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: «Απάτη με πετρελαιοειδή (‘‘Mineral oil Fraud’’) ».


2.      Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί δια μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της CEPOLστις 27Mαρτίου 2017 και ώρα 11:00’ Ελλάδος, (10:00 CET) με διάρκεια περίπου 90’. Για την υλοποίησή της, θα χρησιμοποιηθεί το καινοτόμο λογισμικό “Go to Training”, το οποίο χρησιμοποιείται από τη CEPOL, για τη διοργάνωση συναντήσεων-σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, παρέχοντας μία πλατφόρμα δομημένης συζήτησης με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων. Το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί μία πλήρη πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας, το οποίο παρέχει πολλαπλά οφέλη και διευκολύνσεις στον εν λόγω τομέα.
3.      Γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική και  οι  προϋποθέσεις συμμετοχής οι ακόλουθες:
ü  η βασική γνώση χρήσης υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο,
ü  η εγγραφή του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντα σε όποιο διαδικτυακό σεμινάριο επιθυμεί να παρακολουθήσει, χρησιμοποιώντας τον εκάστοτεμοναδικό σύνδεσμο (link) και
ü  προαιρετικά, η διαθεσιμότητα ενός σετ επικοινωνίας με ακουστικό και μικρόφωνο (headset/hands free), για την βέλτιστη παρακολούθηση.
4.      Οι Υπηρεσίες, τα καθήκοντα των οποίων άπτονταιστο αντικείμενο του σεμιναρίου, παρακαλούνται όπως παροτρύνουν και  διευκολύνουν, τόσο την εγγραφή στο συγκεκριμένο σεμινάριο όσο και την παρακολούθηση της εν λόγω εκπαίδευσης από το προσωπικό τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στην περαιτέρω κατάρτιση και επικαιροποίηση των γνώσεων του.
5.    Η διαδικασία συμμετοχής στη συγκεκριμένη, αλλά και σε κάθε διαδικτυακή εκπαίδευση της CEPOL, είναι η εξής:
Ø  Ο εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, θα πρέπει να κάνει σύνδεση με το λογαριασμό του (login) και να αναζητήσει την εκάστοτε διαδικτυακή δραστηριότητα ως ακολούθως: επιλέγει Courses (LMS), στη νέα οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγει «Webinar Resources» και τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να κάνει εγγραφή. Στο ίδιο σημείο, βρίσκονται και μαγνητοσκοπήσεις παλαιότερων διαδικτυακών σεμιναρίων.
Ø  Επιλέγοντας την εκπαίδευση, ο συμμετέχων επιλέγει ‘’Click here to register” και ακολουθεί τις σχετικές  οδηγίες που θα του δοθούν.
Ø  Προς διευκόλυνση των τυχόν ενδιαφερομένων, ο σύνδεσμος (link) για τη διενέργεια της εγγραφής, παραπέμπει στην κάτωθι διεύθυνση:https://attendee.gotowebinar.com/register/5040623477834575617(κάντε αντιγραφή και επικόλληση σε ένα καινούριο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης για να συμπληρώσετε την αίτηση παρακολούθησης).
Ø  Σημειώνεται ότι μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εν θέματι εκπαίδευση χρησιμοποιώντας, κατά την εγγραφή τους, το ίδιοemail με το οποίο έχουν κάνει  εγγραφή και στο διαδικτυακό τόπο της CEPOLθα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τηCEPOL. Προσοχή: μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τη φόρμα αξιολόγησης, εάν επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης. Επειδή τα διαδικτυακά σεμινάρια δεν αποτελούν εκπαιδεύσεις που διατάσσονται από την Υπηρεσία του εκάστοτε συμμετέχοντα, αλλά παρακολουθούνται  κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων σε εθελοντική βάση, τα πιστοποιητικά παρακολούθησης πρέπει να αποστέλλονται  από τον εκάστοτε συμμετέχοντα μέσω της Υπηρεσίας του στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για ενημέρωση του ατομικού του φακέλου.
Ø  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, αλλά επιθυμεί να εγγραφεί, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα λήψης της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης, αλλά και πρόσβασης σε μαγνητοσκοπήσεις παλαιότερων διαδικτυακών σεμιναρίων, επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες εγγραφής (απαιτούνται περίπουεπτά ημέρες για την πλήρη ενεργοποίηση του λογαριασμού).
Ø  Ο ενδιαφερόμενος που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, μπορεί να εγγραφεί για την παρακολούθηση  της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου (link) που δίνεται ανωτέρω.
6.      Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών σας. Οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως βαθμού ή οι Υπηρεσίες, οι οποίες κρίνουν ότι επιβάλλεται η εκπαίδευση στελεχών τους στην εν θέματι δραστηριότητα, παρακαλούνται όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή και παρακολούθηση, το αργότερο μέχρι τις πρωινές ώρες της 27ης Mαρτίου 2017.
7.      Σε περίπτωση που ανακύψουν απορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας στο e-mail:cepol@police.gr.


 Εκ μέρους του Εθνικού Τμήματος CEPOL,

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->