Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΣΑΜΠΑ... ? "Αφού είναι γνωστό ότι όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΝΑΝΠ θα πάρουν μόνο 20 ώρες υπερωρίες, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο ίδιος ο κ. ΥΝΑΝΠ, πώς ο κ.ΓΔΟΥ αποφασίζει την απασχόληση υπαλλήλων της Πλοηγικής για 120 ώρες σε 3 μήνες για τον κάθε υπάλληλο";;;;


PROS PEIRATIKOI@YAHOO.GR
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 10 Απριλίου 2017


Μόνο 20 ώρες υπερωρίες για κάθε πολιτικό υπάλληλο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ας όψονται οι αναρίθμητοι σύμβουλοι του Υπουργού Ναυτιλίας.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως! Οι τοποθετημένοι στα Γραφεία Υπουργών και Γενικών,θα πεις κάποιος.
Όχι, όχι, αυτά είναι γνωστά.
Τώρα μάθαμε τα νεότερα: για τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΤΟΔΠΥ, ΑΤΠΥ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΤΛ)

Με διαδοχικές αποφάσεις του
ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, και το 2016 και φέτος 2017, εγκρίνει την παροχή πιστώσεων (κατόπιν προγενέστερων αποφάσεων του Συμβουλίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας) από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας για υπερωρίες υπαλλήλων Πλοηγικών Τμημάτων Υπουργείου Ναυτιλίας και Πλοηγικών Σταθμών, που σε ώρες και φυσικά και χρήμα υπερβαίνουν πολύ τα αντίστοιχα μεγέθη των λοιπών κοινών θνητών πολιτικών υπαλλήλων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η με ημερομηνία 30-03-2017 απόφαση κ. ΓΔΟΥ, με την οποία
αποφασίζεται η υπερωριακή απασχόληση έξι υπαλλήλων του ΑΤΟΔΠΥ για τους μήνες Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο του 2017 από 40(!!!!!!) ώρες ανά υπάλληλο και μήνα, ήτοι 120 ώρες ανά υπάλληλο και τρίμηνο. Δηλαδή 6 υπάλληλοι του ΑΤΟΔΠΥ θα δουλέψουν συνολικά 720 (!!!!!!!!) ώρες υπερωριακά μέσα σε 3 μήνες.Και δημιουργούνται ευλόγως τα παρακάτω ερωτήματα: 

Αφού είναι γνωστό ότι όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΝΑΝΠ θα πάρουν μόνο 20 ώρες υπερωρίες, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο ίδιος ο κ. ΥΝΑΝΠ, πώς ο κ.ΓΔΟΥ αποφασίζει την πασχόληση υπαλλήλων της Πλοηγικής για 120 ώρες σε 3 μήνες για τον κάθε υπάλληλο;;;;

Ποιοι συγκεκριμένοι λόγοι επέβαλαν την απόφαση αυτή;;;; Υπερβολικός όγκος δουλειάς, έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή μήπως απλά και μόνο η ύπαρξη σημαντικών αποθεματικών στο Κεφάλαιο
της Πλοηγικής Υπηρεσίας;;; 

Ποιες υπηρεσιακές εισηγήσεις του υποβλήθηκαν;;;; Αν υπήρχε τόση πολλή δουλειά, γιατί δεν
μετακινήθηκαν υπάλληλοι από άλλου;;; 

Και ποιος θα βεβαιώσει την διενέργεια των υπερωριών;;; (120 ώρες σε τρεις μήνες, σημαίνει ότι
κάθε υπάλληλος κάνει 2-3 ώρες υπερωρίες καθημερινά και επιπλέον δεν απουσιάζει για κανένα λόγο)

Και κάτι ακόμα: Αφού το Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας είναι σε θέση να προσφέρει απλόχερα υπερωρίες, εξετάστηκε από τη ΓΔΟΥ η δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων ή δωρεάς στον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ, ώστε να λάβουν και άλλοι πολιτικοί υπάλληλοι υπερωρίες, ειδικά σε Υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουν σημαντικό όγκο δουλειάς, όπως η υπόλοιπη ΓΔΟΥ, τα Μητρώα και ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων ή ακόμα και οι σύμβουλοι του κ. ΥΝΑΝΠ, που αναγκάζονται να δουλεύουν νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμα;;;;

Επίσης θα είχε πολύ ενδιαφέρον το Γρ. Υπουργού να ζητήσει αρμοδίως τις κατανομές (βεβαιώσεις) των υπερωριών που καταβλήθηκαν το 2016 και 2017 σε όλους τους υπαλλήλους (μονίμους, ΙΔΑΧ,συμβούλους, μετακλητούς κτλ) που απασχολήθηκαν με οποιαδήποτε μορφή στο ΥΝΑΝΠ, ώστε να δούμε ποιους και πόσα έχει πληρώσει το Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας για υπερωρίες,σε σύγκριση με τον κρατικό προϋπολογισμό;
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->