Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.ΑΠΟ : ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ ΛΣ ΡΑΠΤΗ Σ. – Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΡΟΣ : 1. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Π. (ΑΜ 790 - B΄ Υ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.) 2. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗ Α. (ΑΜ 796 - Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 3. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΑ Κ. (ΑΜ 812 - Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) 4. ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Α. (ΑΜ 884 - Δ.Ε.Μ.) 5. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΜΑΡΑΓΚΟ Γ. (ΑΜ 935 - Π.Ε.Α.Λ.Σ.) 6. ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑ Σ. (ΑΜ 2773 - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)

 ΚΟΙΝ.: Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. /Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – A΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Δ.Κ. Δ’ – Δ.Π. α΄-γ΄ – ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Γ. (ΑΜ 798 - Δ.Κ. Δ’) – ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Π. (ΑΜ 843 - Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) – ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Ν. (ΑΜ 863 - Δ.Ν.ΕΡ.) – ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ι. (ΑΜ 2968 – Π.Ε.Α.Λ.Σ.) – ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΚΑΒΕΛΑΡΗ Χ. (ΑΜ 2774 - Δ.Π. α΄) – ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟ Λ.Σ. ΚΥΡΑΝΗ Κ. (ΑΜ 4025 - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.///

 ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ Π.Δ. 33/09 (ΦΕΚ 50Α΄) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ /// Β) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/28598/17/20-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///

 ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 26-04-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α) ΣΧΕΤΙΚΟΥ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// ΑΡΧΗΓΟΣ //- 
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->