Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΤΟ 2014 ΕΘΕΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ .... ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ...

Αξίζει να δούμε το πριν και το σήμερα αναφορικά με την αντίληψη των ηγεσιών για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων του φορέα. 
2014
Ι. Καθορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για το έτος 2014 , ως ακολούθως:
1. Αναμόρφωση της οργάνωσης των Υπηρεσιών του ΥΝΑ μέσω:
- της αναδιάρθρωσης των διοικητικών δομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ,
- της αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου για το προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των συναφών με την εφαρμογή του λειτουργικών διαδικασιών,
- της ορθολογικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού ,
- της αναβάθμισης της εκπαίδευσης ,
- της ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
- της απλούστευσης των διαδικασιών για μείωση της γραφειοκρατίας.2. Ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας μέσω:
- της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εμπορικού στόλου ,
- της βελτίωσης της παρερχομένης ναυτικής εκπαίδευσης,
- της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων ναυτικών,
- της βέλτιστης διαχείρισης του ακτοπλοϊκού δικτύου
- της ανάπτυξης του θαλασσίου τουρισμού.

3. Αξιοποίηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας μέσω:
- της προσέλκυσης ναυτιλιακών επενδύσεων
- της ανάπτυξης βοηθητικών προς τη Ναυτιλία υπηρεσιών.

4. Εμπέδωση της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στους χώρους ευθύνης του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω:
- της εναρμόνισης με τους διεθνείς κανόνες,
- της αποτελεσματικής προστασίας των θαλασσίων συνόρων,
- της πρόληψης και καταστολής εγκληματικών δράσεων στον χώρο αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ,
- της εξασφάλισης του αξιόπλοου των Ελληνικών πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και των πλοίων που διέρχονται από τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο,
- της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και του ενάλιου
πλούτου.

5. Οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων της χώρας και των βοηθητικών προς τους λιμένες υπηρεσιών.

6. Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νησιωτικής πολιτικής και στρατηγικής για την πολύπλευρη ανάπτυξη των νησιών και σχεδιασμός πλαισίου πολιτικής και προγραμμάτων στους τομείς του δομημένου φυσικού περιβάλλοντος, του ναυταθλητισμού, της διαχείρισης των υδάτων και της νησιωτικής διακυβέρνησης.

7. Παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΥΝΑ (πλην Υπηρεσιών ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ) και των εποπτευομένων φορέων του και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συστημάτων αυτού.


2017
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Τα Στρατηγικά Σχέδια συντάσσονται από τα νομοθετικά κατοχυρωμένα για το σκοπό αυτό όργανα και δεν υποκαθίστανται από "τρίτους"

Αρ.Πρωτ.: Φ.100/A/16/17


Eπειδή πρόσφατα συγκροτήθηκε Επιτροπή στο ΥΝΑΝΠ η οποία έχει σαν αποστολή να εξετάσει την αναγκαιότητα τροποποίησης του Οργανισμού του, προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο -ενώ η σκοπιμότητα είναι κατανοητή - ενόψει κατάρτισης και κατάθεσης ενός πολυνομοσχεδίου με αμφιβόλου αποτελεσματικότητας διατάξεις, να κυκλοφορεί από τον Πρόεδρο της συγκεκριμένης Επιτροπής μελέτη που εκπονήθηκε από σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ με τίτλο "ΣτρατηγικόΣχέδιο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ." με την οποία καθορίζονται οι στόχοι του Σώματος για την πενταετία 2016-2020.

Πριν προβούμε σε σχολιασμό εδικών σημείων που σταχυολογήθηκαν ενδεικτικά, τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ 103/2014 η εκπόνηση ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού το οποίο εισηγείται στην πολιτική ηγεσία για:

α) τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
β) το σχεδιασμό προς υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών γενικών μέτρων αστυνόμευσης, ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα επί γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις ή αφορούν την εφαρμογή του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, τους Κανόνες Εμπλοκής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων,
γ) την ιεράρχηση προς κάλυψη των αναγκών του Σώματος σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, ιδίως στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ετήσιου προγράμματος προμηθειών,
δ) τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και διοίκησης του προσωπικού καθώς και του πλαισίου υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του.
ε) θέματα που αφορούν στην υποστήριξη της ναυτιλίας.
στ) κάθε άλλο θέμα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->