Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα « Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ανόδου σε πλοία στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας»


   

Γνωρίζεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. 2132.2/1565/2017 Απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα « Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ανόδου σε πλοία στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 1474 Β’/ 28-04-2017 και ΑΔΑ: 659Ν4653ΠΩ-ΑΚΞ.


Παρακαλούνται οι πολίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και όσοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Ελευσίνας σε θεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ανωτέρω Απόφασης όπως ενημερωθούν προκειμένου να διευκολυνθεί στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης η συνεργασία με το Κ.Λ.Ελευσίνας.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->