Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΣ "ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ" ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΕΕΙ Η ΠΕΑΛΣ Επαναξιολόγηση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ ... Η αυτοτέλεια του Υπουργείου οι αρμοδιότητες και ο εν γένει θεσμικός ρόλος του Λιμενικού Σώματος δεν τίθενται υπό αμφισβήτησηΑριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/69/17

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών, με την κατάθεση του τελικού πορίσματος, της ομάδας εργασίας για την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της οποίας προεδρεύει ο κ. Παπαδημητρίου, με ανάθεση έργου από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία με σκοπό, κατά την άποψή μας, την «κατεδάφιση» του Οργανισμού που υπηρετούμε και την εκ νέου διάσπαση του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας και μετά την διαπίστωση ότι στην ηλεκτρονική του αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας δεν έχει αναφερθεί, έως σήμερα, στις απόψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών ΛΣ, του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα εκπροσώπησης των Αξιωματικών Λ.Σ. αλλά και προς αποφυγήν δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων και συμπερασμάτων, αναφορικά με την τοποθέτηση της ΠΟΕΠΛΣ για το θέμα, στο πλαίσιο μάλιστα της οποίας αναφέρθηκε ότι εκπροσωπεί το σύνολο όλων των βαθμίδων του Σώματος, επανερχόμαστε επισημαίνοντας τα εξής:

Εξ αρχής (κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας εδώ και σχεδόν ένα χρόνο), η ΠΕΑΛΣ διατύπωσε τον προβληματισμό και την επιφυλακτικότητά της – και μάλιστα όταν όλοι τηρούσαν σιγήν ιχθύος – αναφορικά με την σκοπιμότητα και το ασαφές πλαίσιο που περιέβαλε την ανάγκη επαναξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου Οργανισμού.

Άλλωστε, ως επίρρωση αφενός των φόβων και των επιφυλάξεων μας και αφετέρου της λαθροχειρίας που μεθοδεύεται σε βάρος του Σώματος, ήλθαν τόσο τα πρόσφατα γεγονότα της μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για την οποία η ΠΕΑΛΣ δήλωσε την αντίθεσή της, όσο και η δημοσιοποίηση από την πλευρά του κ. Παπαδημητρίου μελέτης σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ με τίτλο "Στρατηγικό Σχέδιο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ." όπου φαίνεται με σαφήνεια η πρόθεση περιορισμού της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος στον τομέα της ασφάλειας.

Από την πλευρά μας τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι η τεράστια και απόλυτα επιτυχής συνεισφορά του Λιμενικού Σώματος στη λειτουργία του Υπουργείου είναι μια ιστορικά διαμορφωμένη πραγματικότητα και ως εκ τούτου:

• Δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση οι αρμοδιότητες και ο εν γένει θεσμικός ρόλος του Λιμενικού Σώματος

• Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η αυτοτέλεια του Υπουργείου


Κι επειδή οφείλουμε να βλέπουμε το δάσος και όχι μόνο το δέντρο, αν κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν, η «καταδρομική επιδρομή» του Προέδρου της Επιτροπής για την Επαναξιολόγηση του Οργανισμού ΥΝΑΝΠ έχει να κάνει πρωτίστως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Σώματος με επακόλουθο την μείωση των οργανικών θέσεων, όπου εστιάζει η ΠΟΕΠΛΣ.

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει αφενός η διαφορετική προσέγγιση της ΠΕΑΛΣ, του αντιπροσωπευτικότερου φορέα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των Αξιωματικών ΛΣ, σε σχέση με την τοποθέτηση του έτερου συνδικαλιστικού φορέα εκπροσώπησης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, της ΠΟΕΠΛΣ και αφετέρου η κάθετη αντίθεσή μας με την επαναξιολόγηση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ.

Ως εκ τούτου εκφράζουμε την ελπίδα ότι θα είναι η τελευταία φορά που πραγματοποιείται κάτι τέτοιο και επιτέλους θα αφήσουν όλοι το Υ.ΝΑ.Ν.Π. αλλά και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να επιτελέσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους βάσει του υφιστάμενου θεσμικού τους πλαισίου, πλαίσιο που παραμένει αναλλοίωτο για δεκαετίες και έχει καθιερώσει στην ελληνική κοινωνία τους δύο αλληλένδετους φορείς για την προσφορά και την αποτελεσματικότητά τους.

Για όσους σκέπτονται διαφορετικά και πολύ περισσότερο ενεργούν προς την κατεύθυνση της απαξίωσης του ΛΣ και της για άλλη μια φορά διάσπασης του Διοικητικού φορέα της ναυτιλίας (με την καταρχήν σύσταση ενός νέου Οργανισμού) και του περιορισμού του μόνο στον τομέα της ασφαλείας, έχουμε να πούμε ...

«Αποδεχθείτε την πραγματικότητα, σεβαστείτε την πορεία, σεβαστείτε την ιστορία του Λ.Σ., σεβαστείτε τα στελέχη του.»

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας αναλυτικά το σύνολο των παρεμβάσεών μας αναφορικά με το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας.


Οι παρεμβάσεις της ΠΕΑΛΣΑριθμ. Πρωτ.: Φ.200/A/74/02-06-16


ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναδιοργάνωση Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Καταθέσαμε τον προβληματισμό μας και ζητήσαμε απαντήσεις - Ποιοι οι λόγοι της επαναξιολόγησης; Ποια τα προβλήματα; Ποιες οι προτεινόμενες αλλαγές; Ποιος ο επιθυμητός στόχος;

Αριθμ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/79/14-06-16


ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Το Υπουργείο που υπηρετούμε διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα πεδίο πειραματισμών, χωρίς όλοι όσοι συνέπραξαν σε αυτούς τους πειραματισμούς να εντρυφήσουν στην ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.


Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/91/08-07-16


ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ H απάντηση του κ. Κωνσταντίνου Θ. Παπαδημητρίου, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ).


Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Ε/96/14-07-2016


ΠΕΑΛΣ:Δεν διαπραγματευόμαστε τις αρμοδιότητες και τον εν γένει θεσμικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος και Ζητούμε την αντικατάσταση του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας !

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/98/18-07-16


ΠΕΑΛΣ: Τοποθέτηση Υπουργού Ναυτιλίας «Δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η αυτοτέλεια του Υπουργείου… Η τεράστια συνεισφορά του Λιμενικού Σώματος στη λειτουργία του Υπουργείου είναι μια ιστορικά διαμορφωμένη πραγματικότητα»


Αριθμ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/29/14-02-17


ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναδιοργάνωση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ … Δυστυχώς επαληθευτήκαμε σε όλες τις προσεγγίσεις μας … Αφήστε το Υ.ΝΑ.Ν.Π. αλλά και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να επιτελέσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους!

Αρ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/12/30-01-17


ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δηλώνουμε αντίθετοι με την μεταφορά της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΛΣ-ΕΛΆΚΤ στην ΕΛ.ΑΣ.


Αρ.Πρωτ.: Φ.100/A/16/01-02-17


ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τα Στρατηγικά Σχέδια συντάσσονται από τα νομοθετικά κατοχυρωμένα για το σκοπό αυτό όργανα και δεν υποκαθίστανται από "τρίτους"
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->