Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας... Παρακαλούνται οι πολίτες και όσοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Ελευσίνας σε θεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο των Αποφάσεων όπως ενημερωθούν προκειμένου να διευκολυνθεί στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης η συνεργασία με το Κ.Λ.Ελευσίνας.Γνωρίζεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κάτωθι Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας.

1. Η Αριθμ. 2132.4-6/2315/2017 Απόφαση με θέμα «Χωροταξική κατανομή ελλιμενισμού πλοίων και πάσης φύσεως σκαφών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 2139 Β’/22-06-2017 και ΑΔΑ : 7Σ614653ΠΩ-9Χ7.

2. Η Αριθμ. 2131.9/3359/2017 Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αποκλειστικής αφετηρίας και περιοχής κυκλοφορίας λαντζών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ. Ελευσίνας», ΦΕΚ 2142 Β’/22-06-2017 και ΑΔΑ : 6ΒΝΓ4653ΠΩ-7Γ0.

3. Παρακαλούνται οι πολίτες και όσοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Ελευσίνας σε θεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ανωτέρω Αποφάσεων όπως ενημερωθούν προκειμένου να διευκολυνθεί στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης η συνεργασία με το Κ.Λ.Ελευσίνας.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->