Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ζητούμε την χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων – μεταλλίων και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουνΚύριε Αρχηγέ


Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών Λ.Σ. σας μεταφέρουμε τα επανειλημμένα και δικαιολογημένα παράπονα μελών μας, αναφορικά με τη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων – μεταλλίων και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν.

Ειδικότερα με το Π.Δ 247/06 (Α’ 261) και την Αρ. Πρωτ.: 1137.14/12/2007/02.02.2007 Διαταγή Αρχηγού Λ.Σ καθορίζονται και περιγράφονται με λεπτομέρειες τα παράσημα, στρατιωτικά μετάλλια και τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων των Αξιωματικών Λ.Σ, καθώς και ο τρόπος που αυτά αναρτώνται στην ανάλογη προβλεπόμενη στολή.

Δυστυχώς, διαπιστώνεται ότι η κατά τα άλλα αναλυτική και χρήσιμη κείμενη νομοθεσία καθώς και η σχετική εγκύκλιος δεν βρίσκουν εφαρμογή στην πράξη. Οι Αξιωματικοί βρίσκονται πολλάκις στη δυσάρεστη θέση από τη μία πλευρά να πρέπει να παραστούν σε τελετές –εκδηλώσεις όπου απαιτείται και δικαιούνται να φέρουν τα ανάλογα παράσημα – μετάλλια και από την άλλη να παρίστανται δίχως αυτά ή με κάποια από αυτά, επειδή η Υπηρεσία δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη μέριμνα για τη διάθεση – εφοδιασμό τους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα στελέχη να βιώνουν μία συγκρουσιακή κατάσταση προσήκουσας εκτέλεσης του καθήκοντος από τη μία και από την άλλη αισθήματος «ηθικής απαξίωσης» και αδυναμίας προβλεπόμενης εκτέλεσης των εντελλομένων, χωρίς βέβαια δική τους υπαιτιότητα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το φρόνημα και την εν γένει δέουσα υπηρεσιακή τους υπόσταση.


Κύριε ΑρχηγέΣε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.


Αντίθετα χρέος της υπεύθυνης ηγεσίας είναι πρωτίστως να θωρακίζει το φρόνημα και να προασπίζει τουλάχιστον τις ηθικές και στρατιωτικές αξίες και ιδανικά.


Προς τούτο, και με γνώμονα ότι με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζονται η αρετή και η αξία των στελεχών και επιβραβεύεται η αφοσίωσή τους στο καθήκον και η προσφορά τους στην Υπηρεσία, σας καλούμε να δώσετε άμεσα τις κατάλληλες εντολές, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον κατάλληλο προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια- παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος) και τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->