Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού


Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.2901.02/43356/2017,15-06-2017 Εγκριτική Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Οωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.

β)Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)

γ)Μέχρι δυο (02) Ιατροί.

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση Πρόσληψης (ΑΔΑ: 6Ψ494653ΠΩ-ΜΦΟ)
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->