Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗ ΛΣ «Δημοσίευση Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περί απόταξης ενός (1) Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση μίας (1) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περί απόταξης ενός (1)
Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

«Με την αριθ.πρωτ.2411.9/43386/2017/15-06-2017 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73, 99, 101 και 106 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος» (Α΄311) καθώς και του άρθρου 74 του εν λόγω νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’139).


2. Τις διατάξεις του π.δ.187/2004 «Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’164).
3. Την αριθ.πρωτ.:2412.2/4400/2017/23-02-2017 Απόφαση Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Β’ περί παραπομπής του
Αρχικελευστή Λ.Σ. ΧΑΣΑΠΗ Ηλία (ΑΜ 3711) στο Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο για Ανθυπασπιστές,
Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες ετήσιας διάρκειας (2016-2017).
4. Το από 23 Μαϊου 2017 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Β΄ Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για
Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες.

Α. Τίθεται σε απόταξη από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΧΑΣΑΠΗΣ Ηλίας του Βασιλείου (ΑΜ 3711), απόφοιτος Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για α) πράξεις που
θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν έλλειψη
ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα, β) για διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλημάτων σε βαθμό
κακουργήματος και γ) για βαριά παραπτώματα σχετικά με την υπηρεσία.

Β. Ο εν λόγω Αρχικελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στερείται του βαθμού τον οποίο φέρει υποκείμενος στις συνέπειες των
διατάξεων του άρθρου 31 παρ.5 του π.δ.81/2012, δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και ακολουθεί την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ»
(Αρ.Βεβ.Αποχώρησης από Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1261265045/15-06-2017)


 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->