Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΤΑΞΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ


 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση μίας (1) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περί απόταξης ενός (1)
Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη της αριθ.πρωτ.2411.9/43388/2017/15-06-2017
Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 74 και 99
του ν.3079/2002 (Α' 311) καθώς και των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.3469/2006 (Α΄131).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΛΟΣ Δημήτριος
«Με την αριθ.πρωτ.2411.9/43388/2017/15-06-2017 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73, 99, 101 και 106 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος» (Α΄311) καθώς και του άρθρου 74 του εν λόγω νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’139).
2. Τις διατάξεις του π.δ.187/2004 «Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’164).
3. Την αριθ.πρωτ.:2412.2/4400/2017/23-02-2017 Απόφαση Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Β’ περί παραπομπής του
Αρχικελευστή Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ Νικολάου (ΑΜ 3327) στο Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο για
Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες ετήσιας διάρκειας (2016-2017).
4. Το από 23 Μαϊου 2017 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Β΄ Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για
Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες.
Α. Τίθεται σε απόταξη από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3327), απόφοιτος Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για α) πράξεις που
θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν έλλειψη
ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα, β) για διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλημάτων σε βαθμό
κακουργήματος και γ) για βαριά παραπτώματα σχετικά με την υπηρεσία.

Β. Ο εν λόγω Αρχικελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στερείται του βαθμού τον οποίο φέρει υποκείμενος στις συνέπειες των
διατάξεων του άρθρου 31 παρ.5 του π.δ.81/2012, δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και ακολουθεί την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ»
(Αρ.Βεβ.Αποχώρησης από Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1046076111/15-06-2017)
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->