Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΕΣ Τι απάντησε ο Καμμένος για τις αρρυθμίες που προκαλεί στις Ε.Δ. ο μεγάλος αριθμός αποστρατειών στελεχών

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5840/24-5-17) με θέμα: «Αποστρατείες/Συντάξεις εν αποστρατεία στελεχών και μετακινήσεις στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας»


Φ.900α/1242/15539/6 Ιουλίου 2017

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, με θέμα «Αποστρατείες/Συντάξεις εν αποστρατεία στελεχών και μετακινήσεις στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Ως προς το πρώτο ερώτημά σας, κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2017 οι αποστρατείες κυμαίνονται στο μέσο όρο του αριθμού των αποστρατειών της τελευταίας δεκαετίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών καθώς και λόγω εξάντλησης του προβλεπόμενου σταδιοδρομικού ορίζοντα.

Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, που αφορά στην πρόβλεψη και μέριμνα για την ομαλή ένταξη των στελεχών στον πολιτικό βίο, τα αποστρατευθέντα στελέχη μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικαστικών διοικητικών ενεργειών εκ μέρους της Υπηρεσίας και την οριστική διαγραφή τους τελούν στην ενεργό υπηρεσία και συναφώς υφίσταται επαρκής χρόνος ομαλής μετάβασης στον πολιτικό βίο.

Αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, τα αποστρατευόμενα στελέχη δύναται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση εφάπαξ, δίχως την υποχρέωση υποβολής συνταξιοδοτικής πράξης από τον ΕΦΚΑ. Επίσης, από τη ΓΔΟΣΥ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία μελετάται τυχόν δυνατότητα τροποποίησης των καταστατικών νόμων των Μετοχικών Ταμείων για την καταβολή του μερίσματος και των επικουρικών βοηθημάτων με την προσκόμιση της πράξης προσωρινής σύνταξης. Επίσης, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης στον τόπο οριστικής διαμονής στα στελέχη, των οποίων διαφέρει ο τόπος υπηρεσίας.


Σχετικά με το πέμπτο ερώτημά σας, η ηγεσία της Π.Α, διαχρονικά, τοποθετεί τα στελέχη της σε θέσεις υψηλής ευθύνης με γνώμονα την επαγγελματική τους κατάρτιση και με σκοπό την κάλυψη των προβλεπόμενων προϋποθέσεων κρίσης για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και για την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων για την επίτευξη της αποστολής τους. Το κόστος των μεταθέσεων-μετακινήσεων για το τρέχον έτος είναι ανάλογο με εκείνα των παρελθόντων ετών όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες (κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):Τέλος, το ετήσιο κόστος των αποστρατειών-μεταθέσεων έτους 2017 που είναι ανάλογο του εκάστοτε αριθμού των αποστρατευόμενων καλύπτεται παγίως από τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων ενώ σας υπενθυμίζω ότι με ΦΕΚ 1761/22-05-17 εξοικονομούνται από την κατάργηση θέσεων αλλοδαπής, πιστώσεις ποσού 1.887.757€ από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ εκ των οποίων περίπου τα 370.000€ αφορούν στην Π.Α.

ΠΗΓΗ: http://staratalogia.blogspot.gr/2017/07/blog-post_60.html
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->