Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ.... Έτσι και δεν συμμορφωθείς θα πληρώσεις πρόστιμο για κάθε μήνα που σου λείπει, 10 φορές τον βασικό μισθό του βαθμού σου
ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 116 έτσι και τοποθετηθείς σε θέση του εξωτερικού….. θα πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά……. και ιδιαίτερα αν φέρεις και τον βαθμό του Πλοιάρχου…

Θα πρέπει να γνωρίζεις αγαπητέ ότι αυτόματα αναλαμβάνεις υποχρέωση παραμονής στην Υπηρεσία τουλάχιστον για ίσο χρόνο με αυτόν που υπηρέτησες στο εξωτερικό, δηλαδή τουλάχιστον 2 χρόνια….
Έτσι και δεν συμμορφωθείς θα πληρώσεις πρόστιμο για κάθε μήνα που σου λείπει, 10 φορές τον βασικό μισθό του βαθμού σου


Εεεεε καλά τώρα… θα πει κάποιος….. εδώ πάνε να μας κρατάνε 40 χρόνια στη δουλειά……. και τα δύο χρόνια μας πείραξαν…..

Φίλε μου είδες το τυρί αλλά δεν πρόσεξες την φάκα….

 
Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι σύμφωνα με τα τελευταία ετήσια τεύχη «καλών πρακτικών» που αναφέρονται στις κρίσεις αξιωματικών, ένα πλοίαρχο που δεν συμμορφώνεται στις απαιτήσεις μπορεί να τον «εξέλθουν» όπως θα έλεγε και η ηθοποιός μας Δέσποινα Στυλιανοπούλου «..λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων…» Αυτό που λένε…. για να χρυσώσουν το χάπι «ευδοκίμως τερματίσας..) 

Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί που του χρωστάγανε….. θα του πάρουνε το βόδι… 

Συγνώμη το σπίτι ήθελα να πω……, και αυτό βέβαια….. αν δεν το έχει προλάβει κανένας τραπεζίτης με κανένα ηλεκτρονικό πλειστηριασμό….


Ακόμα είσαι δύσπιστος;;;;

Εεεε.. εντάξει, εντάξει δίκιο έχεις ….

Διάβασε τα παρακάτω προτεινόμενα στο νομοσχέδιο τουλάχιστον εσύ …γιατί οι ανώτεροί σου (πονηρέ…. κατάλαβες ποιους εννοώ…. ) έχουν πολύ δουλειά και όπως καταλαβαίνεις….. ίσως δεν τους επαρκεί ο χρόνος για τέτοια θέματα…….

«Άρθρο 116
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέσεις εξωτερικού

1. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται ή μετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. …………………………………….. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία.»

…………………………………

(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

LIMENIKANEA.GR
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->