Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Τα 19 νομοθετήματα και οι 10 μετονομασίες του Υπουργείου μας, άνευ θετικού αποτελέσματοςΜε αφορμή τη νέα διαφαινόμενη μεταβολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπενθυμίζω :

Το 1936 το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ιδρύθηκε ως Υφυπουργείο του Υπουργείου Ναυτικών.
Το 1944 με τον Α.Ν. 3268/44 διαχωρίστηκε από το Υπουργείο Ναυτικών ο κλάδος της εμπορικής ναυτιλίας και συνεστήθη το αυτοτελές Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Το 1971 συγχωνεύτηκε με το Υπουργείο Συγκοινωνιών στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το 1973 ξαναλειτούργησε αυτοτελώς ως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλία
Το 2007 συγχωνεύτηκε με το Υπουργείο Αιγαίου σε νέο φορέα με τον τίτλο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
1. Αριθ. 2876/2877 και 2879/07-10-2009 (Β΄ 2234) Αποφάσεις Πρωθυπουργού με θέματα «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», «Σύσταση..........μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
2. Π.Δ. 184/2009 (Α΄ 213) με θέμα «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
3. Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 13) με θέμα «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»..............».
4. Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) με θέμα «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Π.Δ. 24/2010 (Α΄ 56) με θέμα «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
6. Π.Δ. 28/2010 (Α΄ 64) με θέμα «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
7. Π.Δ. 50/2010 (Α΄ 89), «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
8. Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) με θέμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουργείων»
9. Π.Δ. 127/2010 (Α΄ 214) με θέμα «Ανακατανομή των Υπουργείων, Εσωτερικών.........., Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
10. Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) με θέμα «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».
11. Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) με θέμα «Διάσπαση................, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...............».
12. Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) με θέμα «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
13. Π.Δ. 73/11 (Α΄ 178) με θέμα «Μετονομασία..........., σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
14. Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
15. Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 149) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
16. Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
17. Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 18. Ν.4150/2013 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"
19. Π.Δ. 70/2015 ΥΝΑΝΠ 

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Χρονική Περίοδος
Ονομασία Υπουργείου
1971-1973 Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών
1973-2007 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2007-2009 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2009-2010 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2010-2011 Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
2011-2012 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2012 -2012 Υπουργείο Ναυτιλίας
2012-2015 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
2015 -2015 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
2015- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->