Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ...ΣΗΜΑΙΑ ΣΑΣ :Σκανδαλώδης κατάταξη δόκιμου ΛΦ με τις ευχες Κ.............. Κ.........Ρ............
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ...ΣΗΜΑΙΑ ΣΑΣ .

 Με το άρθρο 75 παρ. ιστ. του Π.Δ 103/14 (ΦΕΚ 170/14) κατανέμονται
δεκαπέντε (15) θέσεις Ανθυπασπιστών,Υπαξιωματικών απευθείας κατάταξης
Υγειονομικών.

Με την από ............2017 Απόφαση του Αρχηγού ΛΣ προκηρύσσονται
διαγωνισμός για κατάταξη ........ (12) Υπαξιωματικών Υγειονομικού.

Ερωτάται ο Κ........ Ρ.........που ευρίσκονται οι υπολοιπόμενες
τρεις (3) ?

Οι τρεις (3) θέσεις μεταφέρθηκαν στους Λιμενοφύλακες για να εισαχθεί στην ........ ΄σειρά αποτυχών υποψήφιος Λιμενοφύλακας του Διαγωνισμού 2016 γιος ............... τους οποίους όρκισε ο ...................στις .............17, στενός φίλος των Κ...........και Ρ.......

Στις .............-2016 ανακοινώνεται από την ΔΕΚΠ ο πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων διαγωνισμού έτους 201....  στον οποίο περιλαμβάνεται ως απορριφθείς στη σελίδα .... με α.α ...... ο .......... του ...........   ,υιός του ............, γνωστούς για τις διασυνδέσεις με τον Ρ....... αλλά και με το Λιμενάρχη ............

Απορρίφθηκε λόγω έλλειψης απολυτηρίου ειδικών δυνάμεων που ήταν υποχρεωτικό για το διαγωνισμό.

Η λύση βρέθηκε με ενέργειες του ......... στον  ................... Ένα νέο (<<μαϊμού>> ) απολυτήριο εκδόθηκε ,κατατέθηκε στο ΑΣΕΠ και έτσι ο ................... με απόφαση του ΑΣΕΠ καλείται  την .............. να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και πριμοδοτήθηκε με .............   μόρια (ανακοίνωση
ΔΕΚΠ).

Τελικά την .................... ο .................. περιλαμβάνεται στο πίνακα των επιλαχόντων (α.α ..... ) δοκίμων ΛΦ ειδικότητας ειδικών δυνάμεων.

Για να εισαχθεί λοιπόν ο γιος ................με ενέργειες ........... Ρ............μεταφέρονται οι τρεις θέσεις Υπαξιωματικών Υγειονομικού στους Λιμενοφύλακες εφόσον οι επιτυχόντες ειδικότητας ειδικών δυνάμεων ήταν σαράντα δύο (42)  και κατατάσσεται στη ...... Σειρά. στις ................... Την
ορκωμοσία ως δόκιμου ΛΦ την κάνει ο ............. Αναμένεται ως ΛΦ να ορκιστεί την ...........2017.

Άρα λοιπόν 42 δόκιμοι λιμενοφύλακες ειδικότητας ειδικών δυνάμεων και τρεις μεταφερόμενες θέσεις από τις προβλεπόμενες 15 οργανικές υγειονομικών Υπαξιωματικών και τελικώς εισάγονται τελικά 46.

Ο ...........λοιπόν με ενέργειες Κ............. Κ............. Ρ.................με ευλογία
..................... .
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->