Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ


ΑΠΟ: ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗ Θ. – Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ Χ. (Α.Μ. 807 - 1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
2. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΜΑΜΜΗ Β. (Α.Μ. 844 - Δ.Λ.Α.)
3. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΣΟΥΛΟ Δ. (Α.Μ. 851 - Δ.Π.)
4. ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Ι. (Α.Μ. 903 - Δ.Θ.Σ.)
5. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΜΑΡΑΓΚΟ Γ. (Α.Μ. 935 - Π.Ε.Α.Λ.Σ.)
6. ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ Λ.Σ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α. (Α.Μ. 3822 - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)

ΚΟΙΝ.: Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. /Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) – Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Δ.Κ. Δ΄ – Δ.Π. α΄- γ΄ – ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝΑ Σ. (Α.Μ. 808 - 5Η ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) – ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΡΟΥΣΑΚΗ Ι. (Α.Μ. 848 - Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ.) – ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΣΙΓΟΥΡΟ Ε. (Α.Μ. 892 – Κ.Ε.Π./Δ.Ε.Π.) ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Δ. (Α.Μ. 924 - Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ - Π.Ε.Α.Λ.Σ.) – ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Α. (Α.Μ. 1066 - Δ.Π.) – ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΩΣΤΑΚΗ Μ. (Α.Μ. 3176 - Κ.Λ.ΠΑΤΡΑΣ - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) – Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» /// ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ Π.Δ. 33/09 (Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///
Β) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/28596/2017/20-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///
Γ) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/33369/2017/10-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///

ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 20-10-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Δ.Π. (Γρ. 222) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ (Α) ΣΧΕΤΙΚΟ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ //-
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->