Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Μήπως υπάρχουν άλλες....... σκέψεις..-με την σύμφωνη γνώμη της φυσικής ηγεσίας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ .... για την τύχη του θεσμού των Προξενικών Λιμεναρχείων ........Ερώτηση: Αφού -με την συγκατάθεση και της ηγεσίας του- από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αφαιρείται η αρμοδιότητα από τον ΚΕΕΠ για επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ανατίθεται στους Νηογνώμονες ....οι προξενικοί λιμενάρχες τι ελέγχους θα κάνουν;
Μήπως πιστοποιήσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις ξένων χωρών; Μήπως πιστοποιήσεις ISPS Code....

Λέτε.... μετά την υποχρεωτική φοίτησή τους στην Σχολή Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρου 15 του προωθούμενου(;) Σχεδίου Νόμου, να κάνουν επιθεωρήσεις Ε/Γ-Ο/Γ και Ro-Ro εφαρμόζοντας κοινοτική νομοθεσία στην Ιαπωνία, Αμερική, Αυστραλία κλπ και στα πλοία με σημαίες των χωρών αυτών....αφού εκεί δεν θα υπάρχουν ελληνικά αυτών των κατηγοριών;
Εκτός...εκτός ...αν υπάρχουν άλλες....... σκέψεις..-με την σύμφωνη γνώμη της φυσικής ηγεσίας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ .... για την τύχη του θεσμού των Προξενικών Λιμεναρχείων ........
Αν είναι έτσι... δεν πρέπει να ενημερωθούν τα στελέχη του Σώματος ...Κατά τα άλλα η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 27 μας μάρανε....
6. Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή αντισυμβαλλόμενο συμφώνου συμβίωσης που είναι στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και υπηρετεί σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, μπορεί να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε κενή οργανική θέση και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι μετατιθέμενοι με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του άρθρου 20 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί στο/ στη σύζυγο, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας."
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->