Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ για όσους Αξιωματικούς θέλουν να επανέλθουνεφόσον το επιθυμούν, μέχρι την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε χθές (02/11/2017) στo ΦΕΚ (τεύχος Α Αρ. Φύλλου 165) ο Νόμος 4494/2017 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Παρέχεται η δυνατότητα να τεθούν ή να παραμείνουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, μέχρι την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, εφόσον κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και όσους έχουν κριθεί με τις κρίσεις του έτους 2017, εφόσον υποβάλλουν την σχετική αίτησή τους εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση του Νόμου.

Προβλέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή, που τίθενται σε αποστρατεία».

Παρέχεται η δυνατότητα σε Χειριστές Ειδικής Μονιμότητας βαθμού Ταγματάρχη και Συνταγματάρχη, που έχουν αποστρατευτεί μέχρι την 27/07/2013 και δεν έχουν υπερβεί το 59ο έτος της ηλικίας τους, να ανακληθούν στην ενέργεια, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση του Νόμου.

enoplos.com
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->