Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΟΕΠΛΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ : Ικανοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο τους όλα τα αιτήματα των Συναδέλφων- Μετόχων του Λ.Α.Π.Λ.Σ. με ομόφωνες αποφάσεις ..ΠΡΟΣ:

1- Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ
2- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις


Σας ενημερώνω ότι την 01/11/2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του Λ.Α.Π.Λ.Σ.

Ικανοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο τους όλα τα αιτήματα των Συναδέλφων- Μετόχων του Λ.Α.Π.Λ.Σ. με ομόφωνες αποφάσεις της ανωτέρω επιτροπής.Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν κατόπιν εμπεριστατωμένων απόψεων της επιτροπής , αλλά και έλεγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι Συνάδελφοι – Μέτοχοι.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω την συστηματική προετοιμασία της επιτροπής από την Γραμματέα της Ανθρ/χου Λ.Σ.(ΤΠ) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή.

Όμως επειδή από την ενημέρωση που είχα , διαπιστώθηκε ότι το ταμείο του Λ.Α.Π.Λ.Σ. αυτή τη στιγμή έχει αποθεματικό και επειδή έχουν καλυφτεί όλες οι ανάγκες των Συναδέλφων – Μετόχων θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει το θέμα τροποποίησης του Λ.Α.Π.Λ.Σ. έτσι ώστε το ταμείο να είναι αποδοτικότερο σε πιο πολλά Μέλη του.

Μάκης Μπατσομίτης
Εκπρόσωπος Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο Λ.Α.Π.Λ.Σ.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->