Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 33/09 (50 Α΄) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την Αριθ.Πρωτ.:2411.1/28596/20-04-2017 Απόφασή μας.
γ) Το Αριθ.Πρωτ.:2411.1/33369/10-05-2017 Απόφασή μας.
δ) Το Αριθ.Πρωτ.:134/24-10-2017 έγγραφο ΠΟΕΠΛΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Την τροποποίηση της υπό στοιχείο 1 (ζ) παραγράφου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσας (β) σχετικής απόφασης και ορίζουμε:

– Τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο (ΑΜ 3284, εκπρόσωπο ΠΟΕΠΛΣ), σε αντικατάσταση του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Αθανάσιου (ΑΜ 3822) ως τακτικό μέλος, μετά ψήφου στο εν θέματι συμβούλιο.

– Τον Πλωτάρχη ΛΣ ΔΡΙΒΑΚΟ Γεώργιο (ΑΜ 2853, εκπρόσωπο ΠΟΕΠΛΣ), σε αντικατάσταση του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ ΚΩΣΤΑΚΗ Μιχαήλ (ΑΜ 3176), ως αναπληρωματικό μέλος, μετά ψήφου στο εν θέματι συμβούλιο.


2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->