Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ...ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσατε ότι υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα μεταθέσεων του προσωπικού και για το λόγο αυτό δρομολογήθηκαν και οι αλλα- γές για τον εκσυγχρονισμό του, όμως η διαδικασία αργεί. Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί;

ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι κοινή η διαπίστωση ότι το σημερινό σύστημα μεταθέσεων, μολονότι δεν μετρά πολλά χρόνια παρουσίας και εφαρμογής στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο του Σώματος, έχει παρουσιάσει σοβαρές δυσλειτουργίες που προκαλούν στρεβλώσεις και ως ένα βαθμό, αδικίες στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Τα προβλήματα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις μεταθέσεις των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι πλέον με επάρκεια χαρτογραφημένα. Δε συμφωνώ με την εκτίμηση ότι η διαδικασία αργεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση και βήμα ουσιαστικού εκδημοκρατισμού της λειτουργίας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν σε βάθος διεργασίες, 

Το νέο σχέδιο διατάγματος περί μεταθέσεων έρχεται να θεραπεύσει τα προβληματικά σημεία και τα ελλείμματα της σημερινής νομοθεσίας κατά τρόπο συνεκτικό, ορθολογικό, λειτουργικό και, κυρίως, δίκαιο. Το σχέδιο αυτό είναι προϊόν υπηρεσιακής διαβούλευσης, υπό την ευρύτερη έννοια της επεξεργασίας και έκφρασης απόψεων και από τους συνδικαλιστικούς φορείς του προσωπικού του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ

Θα ήθελα να τονίσω με έμφα- ση ότι η σύνθεση αυτή συνιστά γεγονός πρωτοποριακό στην ιστορία του Σώματος και εγγυάται την ευρύτερη αποδοχή και την εφαρμογή του, ιδιαίτερα δε αν ληφθεί υπόψη ότι, κατά τη δημιουργία του σχεδίου διατάγματος, ελήφθησαν υπόψη και ο τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώματα Ασφαλείας και η ένταξη σχετικών προβλέψεων, όπου τούτο κρίθηκε αναγκαίο.

Σήμερα, βρισκόμαστε στην τελική διαδικασία της επεξεργασίας και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε το τελικό σχέδιο έτοιμο για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Αρχηγείου και του Υπουργείου, η φετινή χρονιά ήταν η τελευταία χρονιά εφαρμογής του ισχύοντος ΠΔ 33/2009. 
................................................................................................................................................................
ΣΥΝΕΝΔΡΙΟ ΠΟΕΠΛΣ - ΡΟΔΟΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Έ τσι λοιπόν και στις μεταθέ- σεις, και στις προαγωγές και στην αξιολόγηση και στην εκπαίδευση και στις πολλα- πλές υπηρεσίες από όπου μπορεί να περάσει στη διαδρομή του κάθε στέλεχος, τις κεντρικές, τις επιτελι- κές, του εξωτερικού, του εσωτερικού, της παραμεθορίου ή όχι, χρειάζεται να βρούμε κανόνες. Το Σώμα έχει πλέον όσο γίνεται πιο ενιαίο, πάντα θα υπάρ- χουν, δεν μπορεί να φτιάξεις ένα τέλειο σύστημα, κάθε φορά να σου βγάζει πα- τώντας ένα κουμπί το προβλεπόμενο αποτέλεσμα, αλλά σε αυτήν την κατεύ- θυνση πάντως κινείται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής, ότι αυτό επιδιώ- κουμε από την αρχή, μελετώντας κάθε λεπτομέρεια, κάθε ζήτημα και προσπα- θώντας να τα λύσουμε. Δεν θέλω να μπω στα στοιχεία. Έχω πολλά φέρει μαζί μου. Θα σας κουράσω. Νομίζω ότι και πάνω σε αυτά στηρίζω τα όσα σας είπα, στοιχεία που μπορεί κά- ποιοι να τα αμφισβητήσουν, κάποιοι να τα βελτιώσουν, κάποιοι να τα διορθώ- σουν, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και με τα δεδομένα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην υπάρχει αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δωδεκανή- σων, δεν είπατε Πρόεδρε μια έκφραση, παράθυρα, εξαιρέσεις. Έχει γίνει μια με- γάλη προσπάθεια να εφαρμοστεί το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα την ίδια στιγμή που έχει κινηθεί η διαδικασία για την αναθεώρηση του, γιατί όλοι είχαμε διαπιστώσει ότι έχει κενά, έχει λάθη, έχει αδυναμίες, έχει παραλείψεις. Αλλά έπρεπε να εφαρμόσουμε τον ισχύοντα νόμο έστω και αν δεν ήταν καλός, για να έχουμε το κύρος, την βάση, τη δυνατό- τητα, την αξιοπιστία να το αλλάξουμε. Αλλιώς αν αγνοούσαμε κάθε νομική βάση, κάθε νομικό πλαίσιο, θα αφήναμε ανοιχτό το δρόμο πια στο να είναι υποκειμενικές επιλογές του Αρχηγείου, χωρίς κανόνες ή της πολιτικής ηγεσίας, που στο κάτω, κάτω δεν έχει αρμοδιότητα και δεν πρέπει να έχει. Τις μεταθέσεις πρέπει να τις κάνει το Αρχηγείο και όχι ο Υπουργός. Σε όλες τις κατευθύνσεις. Το ποιους ρόλους έχει ο Υπουργός, τους ορίζει και το σύνταγμα και οι νόμοι και αυτοί φτάνουν. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι επιλογές του Αρχηγείου και όχι του Υπουργού. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο, καλή δύναμη, περήφανοι και περήφανες να είστε και αυτό να σας κάνει να διεκδικείτε όχι τόσο τα περισσότερα, όσο τα σωστά, αυτά που θα αντέχουν 


 7 ΝΕΑ ΠΛΕYΣΗ

..................................................................................................................................................................
Σήμερα το σχέδιο ΠΔ που ήταν προϊόν υπηρεσιακής διαβούλευσης, υπό την ευρύτερη έννοια της επεξεργασίας και έκφρασης απόψεων και από τους συνδικαλιστικούς φορείς του προσωπικού του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. όπως δήλωνε,πήγε περίπατο,και προχωρούν στην ψήφιση νόμου που καθιστά τον Υπουργό "Μονάρχη" και παραπέμπει στην έκδοση νέου ΠΔ....ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ.....

Κεφάλαιο Α': Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετατάξεις

 

Άρθρο 26

Γενικά

1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, η οποία φέρει συνοπτική αιτιολογία.
Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να μεταβιβαστεί σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται μόνο σε κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις διενεργούνται με σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση την αρχή της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων. Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των επόμενων άρθρων.
3. Τοποθέτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η αρχική ένταξη του σε οργανική θέση, μετά την αποφοίτησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ύστερα από τη βασική εκπαίδευση, εφόσον είναι απευθείας κατάταξη, η ένταξη του σε οργανική θέση ύστερα από εκπαίδευση ή μετάταξη ή απονομή ειδικότητας, η επανένταξη του στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρεσίας ή της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία, ή εφόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας.
4. Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υπηρετεί σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρεσίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
5. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
6. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της Υπηρεσίας διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
7. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.
8. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται απόφαση κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:
α) τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,
β) έκτακτες μεταθέσεις για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους,
γ) έκτακτες μεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
δ) τακτικές μεταθέσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης. Λογίζονται ως υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80%, από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ` αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ε) έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης,
στ) τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση.

Άρθρο 27

Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις

1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,
γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως εξής
αα) Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με τον ν. 1910/1944 (Α’ 229).
ββ)Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης (ββ) θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αναφορά του ενδιαφερομένου,
(β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του,
(γ) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28,
(δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(ε) τη διάθεση στέγης,
(στ) το θάνατο συζύγου ή τέκνου.
(3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
(β) πληθυσμός της περιοχής,
(γ) απόσταση από έδρα Δήμου,
(δ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(ε) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(1) για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους. Αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ίδρυση ή κατάργηση κεντρικής ή περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η μετάταξη σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
(2) μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής, ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
(3) όταν καταργείται ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μεταβάλλεται η έδρα αυτής,
(4) σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
(5) ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών. Η υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται άπαξ,
(6) για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
(7) μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο», οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311). Αν μετά τη μετάθεση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139). Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3079/2002.
(8) μετά την κρίση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παραμένοντος στον ίδιο βαθμό»,
(9) μετά την υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους,
(10) μετά την απομάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας,
(11) μετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και το βαθμό του. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους,
(12) για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία, είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται, αν το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτ. (α) και (β) της παρ. 1α (1).
5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών εντός της ίδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτ. (3) του εδαφίου α’ της παρ. 1.
6. Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή αντισυμβαλλόμενο συμφώνου συμβίωσης που είναι στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και υπηρετεί σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, μπορεί να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε κενή οργανική θέση και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι μετατιθέμενοι με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του άρθρου 20 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί στο/ στη σύζυγο, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Άρθρο 28

Τόπος Προτίμησης

1. Τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,
β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,
γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,
δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου του ή της συζύγου του.
2. Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης:
α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,
β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.
3. Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται, μόνον ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μεταβολής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μόνον εφόσον μεταβάλλεται το στοιχείο με βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος προτίμησης,
β) τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,
γ) θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,
δ) απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας,
ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,
στ) μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής και
ζ) μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής.

Άρθρο 29

Αποσπάσεις - Διαθέσεις

1. Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με απόφαση του Yπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να αποσπώνται, χωρίς τη συναίνεσή τους, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 3, οπότε και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη λήξη της απόσπασης, επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους, χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 3, για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
6. Η διάθεση διατάσσεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.
7. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 27. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 30.
8. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης υπολογίζεται στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός, μέχρι και την κρίση για προαγωγή, διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.
9. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση το χρόνο της διάθεσης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία.
10. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μπορεί να μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 30

Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων - διαθέσεων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 27, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον Συμβουλίου Προσφυγών, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών που υποβάλλονται, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους ανώτατους Αξιωματικούς.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->