Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η ΔΙΑΜΑΧΗ Μας εκπλήσσετε κ. Υπουργέ!!!! Τόοοση …Δημοκρατία; Τόοση πρόοδο για το Λ.Σ;
Μεγάλα ερωτήματα  αίρονται προς  στην Ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Μεγάλη κουβέντα αλλά και διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ συνδικαλιστικών ενώσεων και Ομοσπονδίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου Υπηρεσίας για προαγωγή (Νομοσχέδιο, άρθρο 65)!!! Βούτυρο στο ψωμί της Πολιτικής Ηγεσίας….

Πολύ δε περισσότερο όταν η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό κόστος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3. του άρθρου αυτού.!! Διαίρει και βασίλευε!!!!Η διαμάχη βέβαια έγκειται στο αν η διάταξη θα περιοριστεί σε όφελος 250 στελεχών ή θα επεκταθεί σε όλους που πληρούν την προϋπόθεση….

Μεγάλα όμως ερωτήματα αίρονται προς στην Ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ :

o Συμφωνεί η Ηγεσία με αυτό το αίτημα;

Έχει προσυπογράψει την περίληψή του με άρθρο στο Νομοσχέδιο; Μπορεί να βγει δημόσια Ηγεσία και να πάψει κρυβόμενη να εκφράσει ειδικά για αυτό το άρθρο την άποψή της, για να την ακούσουν όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες που υπηρετούν στο Σώμα;

o Έχει αναγνωριστεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα Ασφαλείας αλλά και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου η στρατιωτική θητεία ως τυπικό προσόν για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή έχει αναγνωρισθεί μόνο ως συντάξιμη και ως αίτια μισθολογικών προαγωγών;

o Μόνο στο Λ.Σ. τίθεται –μεταξύ άλλων- ως προϋπόθεση εισαγωγής ανδρών Λ/Φ και ΥΠΑΞ η εκπλήρωση των στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή τίθεται ως προϋπόθεση εισαγωγής και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου; Στις Υπηρεσίες αυτές αναγνωρίζεται η θητεία ως χρόνος προαγωγής;

o Ποια η θέση της Ηγεσίας για την -με τεχνητό τρόπο (άρθρο 65)- ανατροπή της σειράς στην στρατιωτική ιεραρχία μεταξύ ανδρών και γυναικών του σώματος που θα επέλθει με την εφαρμογή της διάταξης αυτής;


o Δεν αρκεί το γεγονός, ότι οι εκπληρώσαντες την στρατιωτική θητεία, μπορούν να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση νωρίτερα από τις γυναίκες συναδέλφους τους, αφού αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη;

o Τι έχει να πει η Ηγεσία του Λ.Σ. σε όλες εκείνες τις γυναίκες -οι οποίες σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην Βουλή αγγίζουν το 40% του προσωπικού- που εισήλθαν στο Σώμα την ίδια μέρα με άνδρα συνάδελφό τους, κατέλαβαν αρχαιότερη θέση από αυτόν, λόγω καλύτερων επιδόσεων στις σχολές και μετέπειτα στην Υπηρεσία ενώ σε πολλές των περιπτώσεων διαθέτουν και ανώτερα μορφωτικά προσόντα;

o Η στρατιωτική θητεία αποτελεί υποχρέωση παροχής υπηρεσίας προς την Πατρίδα για τους άνδρες ναι ή όχι; Μήπως κλήθηκαν ή δόθηκε ποτέ η δυνατότητα αυτή και στις γυναίκες και δεν ανταποκρίθηκαν;

o Η υποχρεωτική για τους άνδρες στρατιωτική θητεία είναι υπηρεσία προς την Πατρίδα με αμοιβή και δεν το γνωρίζουμε;


o Γιατί δέχθηκε η ηγεσία του Λ.Σ. την προώθηση μιας -μισθοφορικού τύπου και έμπνευσης- διάταξης για το προσωπικό του Λ.Σ. που το διχάζει βαθειά, καταργεί κάθε έννοια ιεραρχικής δομής του Σώματος, διαταράσσει κάθε έννοια πειθαρχίας;

o Θεωρεί η Ηγεσία τις γυναίκες που υπηρετούν στο Σώμα ως «βάρος» και «ασθενές φύλο» και αποδέχεται την προώθηση τέτοιου είδους διατάξεις που εισάγουν επισήμως τις φυλετικές διακρίσεις εντός του Λ.Σ.;

o Τέλος γιατί αφού είστε πεπεισμένοι για την ορθότητα της διάταξης, αυτή δεν ισχύει και για τους Αξιωματικούς; Πως εξηγεί η Ηγεσία μια ακόμη διάκριση μεταξύ του Προσωπικού ΛΣ; Μήπως δεν σας ενδιαφέρουν οι Αξιωματικοί κύριοι της ηγεσίας;


Μεγάλα όμως ερωτήματα αίρονται και προς τον Υπουργό για το θέμα:


o Ως έμπειρος πολιτικός με ιστορική διαδρομή, γιατί δέχθηκε την εισαγωγή στο νομοσχέδιο του διάταξης που δεν ισχύει σε κανένα τομέα της Δημόσιας Διοίκησης ούτε και στις Ένοπλες Δυνάμεις;

o Ως έμπειρος πολιτικός γιατί εξαπατήθηκε και υιοθέτησε διάταξη που λειτουργεί σε βάρος των γυναικών και εισάγει διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Λ.Σ.;

o Η δήλωσή του στην Βουλή: «Στη διαβούλευση 200 σχόλια έγιναν για αυτό το άρθρο. Τα 190 ήταν υπέρ του άρθρου. Πάμε παρακάτω..». εκφράζει την άποψη, ότι εφόσον οι πολλοί (τι πολλοί 172 άτομα μπροστά στα 7.500 στελέχη;) είναι υπέρ μίας διάταξης- ανεξάρτητα αν με αυτή εισάγονται φυλετικές διακρίσεις- την υιοθετούμε;

o Η έκφραση του Υπουργού: «Πάμε παρακάτω..» εκφράζει την γενικότερη στάση του στις γυναίκες στελέχη του ΛΣ. ή είναι ένδειξη αλαζονείας και αυταρχικής έκφρασης «Υπουργικής» εξουσίας ;

o Για την αποκατάσταση της αλήθειας, γνωρίζει ότι τα σχόλια για το άρθρο ήταν 172 εκ των οποίων μόνο 8 γυναίκες;

o Μήπως γνωρίζει τίποτα ο κ. Υπουργός, γιατί ειδικά σε αυτή την διάταξη…. αλλά και σε κάποιες άλλες αμφιβόλου νομιμότητας διατάξεις που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ., παρουσιάστηκε το φαινόμενο διατύπωσης -σε σύγκριση με άλλα κρίσιμα άρθρα του νομοσχεδίου- αυξημένου αριθμού σχολίων από το προσωπικό;

Μπορεί να μας πει ο κ. Υπουργός (δεν ρωτάμε την ηγεσία του Λ.Σ. που έχει επιλέξει, γιατί αυτή αμφιβάλουμε αν μπορεί να δώσει εξηγήσεις):


· Αν με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 65, που εισάγεται η διάκριση ανδρών και γυναικών του Λ.Σ.,

· Αν με άλλες διατάξεις που "ρυθμίζονται"  πάλι αποσπασματικά  και προάγονται αναδρομικά ομάδες στελεχών,ανατρέποντας και πάλι την ιεραρχία,αντιμετωπίζει ως πολιτικός προϊστάμενος ολοκληρωμένα τα θέματα αξιολόγησης του προσωπικού του Λ.Σ., όπως καυχάται;

Γιατί δεν προσκομίζει ένα σύνολο διατάξεων ή ένα νέο ολοκληρωμένο Π.Δ. που να ρυθμίσει τα θέματα αυτά;


o Γιατί τα παραπέμπει όλα στο μέλλον και σε ένα Π.Δ. που πρόκειται…………… να εκδοθεί; Αφού πρόκειται να εκδοθεί αυτό το Π.Δ., τι νόημα έχει η αποσπασματική περίληψη στο νομοσχέδιο διατάξεων, που αφορούν την αξιολόγηση και τις προαγωγές του προσωπικού;

o Μήπως η πρόθεση είναι ο αποπροσανατολισμός του προσωπικού από τα καυτά καθημερινά του προβλήματα και η αποφυγή ανάληψης των ευθυνών από την πολιτική ηγεσία για την επίλυσή των;


o Πιστεύει ο Υπουργός, ότι με τα καθρεφτάκια που χαρίζει στους «ιθαγενείς», θα αποφύγει τις πολιτικές του ευθύνες για την μη αντιμετώπιση των προβλημάτων του Λ.Σ;


o Τελικά όλα πρέπει να γίνονται για τα ψηφαλάκια; 


Είμαστε βέβαιοι, ότι η ιστορία θα τον διαψεύσει. Όσο και αν στη σημερινή διαβούλευση στη Βουλή των Ελλήνων για το νομοσχέδιο έχει καλέσει - παρεμβαίνοντας στα συνδικαλιστικά δρώμενα του Λ.Σ.- τους μειοψηφήσαντες στην ΠΟΕΠΛΣ ή δεν έχει καλέσει άλλους φορείς, που δεν θα σταθούν θετικά προς το νομοσχέδιο…..

Μας εκπλήσσετε κ. Υπουργέ!!!!

Τόοοση …Δημοκρατία;

Τόοση πρόοδο για το Λ.Σ;

Πολύ φοβόμαστε ότι με τόση πρόοδο …το Λ.Σ. μάλλον αδυνατεί …να σας παρακολουθήσει…
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->