Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ....ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.


Προσδοκώ στην ευρεία ανοχή σας. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται συντομότερο να διεξέλθω αυτά τα άρθρα.

Καταρχήν, θα ήθελα να επισημάνω και να θέσω και στη συνέχεια της συζήτησης, ένα θέμα που προκύπτει ως συμπέρασμα από τις ακροάσεις των φορέων έτσι όπως, κατά την δική μου κρίση, το αξιολογώ.


Νομίζω, ότι δηλώθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το νομοσχέδιο από πάρα πολλούς κλάδους- σχεδόν όλους- και το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώθηκε και με την παρέμβαση στην ακρόαση των φορέων αλλά και με τα υπομνήματα που εστάλησαν με εκτεταμένες αναφορές. Κάποιες από αυτές μπορούν πραγματικά να τις δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, κάποιες άλλες αφήνουν εκκρεμότητες που μπορούν στο μέλλον και πράγματι αξίζει τον κόπο να αντιμετωπιστούν.


Είμαι βέβαιος ότι στον προγραμματισμό του Υπουργείου υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άλλωστε έχουν εξαγγελθεί ένα από αυτά ίσως εξαιρετικής σημασίας, είναι η ναυτική εκπαίδευση όπου αυτό το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα, δεν περιέχει άρθρα που συστηματικά να ασχολείται με τη ναυτική εκπαίδευση. Όμως, υπάρχουν πολλά ζητήματα και διάφοροι φορείς τα έθεσαν στην ακρόασή τους. Αλλά προφανώς δεν είναι ένα νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση. Θέμα τεράστιο που το Υπουργείο ήδη έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα, έχει μπροστά του ορίζοντα περαιτέρω βελτιώσεων και ανάπτυξης της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και άλλα θέματα επίσης.

Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι και το ζήτημα της αναπτυξιακής προοπτικής του θαλάσσιου τουρισμού, το οποίο δεν μπορεί να εξαντληθεί σε κάποιες απαλλαγές ή σε κάποιες ρυθμίσεις προνοιακής διευκόλυνσης. Είναι περισσότερο ένα ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού και νομίζω ότι και σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο έχει δρομολογήσει διαδικασίες και πρωτοβουλίες που στο άμεσο μέλλον, θα φανούν και θα αναδείξουν ζητήματα και ρυθμίσεις αναγκαίες που πράγματι, πρέπει να γίνουν.

Από εκεί και πέρα, στα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο μέρος από το άρθρο 1 έως το άρθρο 15, η εκπαίδευση των επιθεωρητών και των ελεγκτών λιμένων ……….. οργανισμών, ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων, είναι κάτι που για πρώτη φορά τίθεται με τόσο οργανωμένη βάση και μάλιστα αυτές και με την ίδρυση και σχετικής σχολής για την εκπαίδευση, συνδέεται όλη αυτή η σειρά των 15 άρθρων και οι ρυθμίσεις που επιφέρει με τα επόμενα άρθρα, στα επόμενα κεφάλαια για την αναβάθμιση του κλάδου ελέγχου πλοίων. Θα μιλήσω γι’ αυτά στη σειρά τους.

Το δεύτερο μέρος τα ζητήματα ναυτιλίας, ασφάλειας, αστυνόμευσης προσωπικού, προσωπικοί ραδιοφάροι και ενδείξεις κινδύνου είναι και αυτό σημαντικό, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη νέα όρια αστικής ευθύνης για απαιτήσεις, για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες. Ενισχύεται ο ρόλος και το έργο της τεχνικής επιτροπής του ΥΝΑΝΠ. Υιοθετείται ταχεία ευέλικτη και η διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό ΔΙΚ αποφάσεων τεχνικού χαρακτήρα του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού.

Επέρχονται τροποποιήσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ως προς τη διαδικασία συγκρότησης του μητρώου ενεργών ναυτικών, όπου βελτιώνεται υπέρ των ναυτικών κατά ένα έτος το δικαίωμα παραμονής στην ενεργό δράση, δηλαδή στο ενεργό μητρώο, έστω και αν λόγω συνθηκών, δεν είναι εύκολη η εξεύρεση εργασίας. Προβλέπεται σαφής ……….. του αντικειμένου ρύθμισης των γενικών κανονισμών λιμένων και των ειδικών κανονισμών λιμένων για τη διαδικασία έκδοσής τους, πολύ σημαντική αυτή η κωδικοποίηση. Και επιδιώκεται και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους προσωπικούς ραδιοφάρους που είναι και αυτό ένα καινούργιο πλαίσιο, που βοηθάει πάρα πολύ και ενισχύει τη διαδικασία της έρευνας διάσωσης.

Το τρίτο μέρος που γέννησε και πολλές συζητήσεις και αντιρρήσεις και ενστάσεις και ανησυχίες, είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Εδώ δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε λεπτομερείς καταγραφές, εκείνο όμως πραγματικά που πρέπει να πούμε είναι, ότι πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι από τον ουρανό, δηλαδή δεν πέφτουν ξαφνικά αυτές οι ρυθμίσεις, είναι προϊόν πολλών μηνών και των δύο τελευταίων ετών διαβουλεύσεων, για πρώτη φορά νομοθετείται το πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές και αυτό έχει μία πολύ μεγάλη διαφορά από την πρακτική που ακολουθείτε, μέχρι τώρα με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων.

Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι και σε ευελιξία και σε διαφάνεια και σε συμμετοχή, αυτή η επιλογή υπερτερεί πάρα πολύ και δεν έχει καμία σύγκριση με την προηγούμενη μεθοδολογία. Αλλά και εδώ, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι κατοχυρώνουν δικαιώματα δεν επιβάλουν. Η δε κριτική ότι ανατίθενται στον Υπουργό να κάνει τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και όλα αυτά, δεν είναι βάσιμη, ας διαβαστεί λίγο πιο προσεκτικά το κεφάλαιο αυτό και τα άρθρα αυτά. Αντιθέτως, ο Υπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη και δια νόμου να εγγυηθεί ότι όλα έχουν γίνει καλώς, όλα όσα τα Συμβούλια κρίσεων, μεταθέσεων, θα έχουν πραγματικά με διαφανή και σαφή τρόπο ορίσει τις αποφάσεις.

Είναι και εδώ δημοκρατική τομή το να αναλαμβάνει την ευθύνη ο Υπουργός, δεν υποκαθιστά την ιεραρχία του σώματος ούτε τις λειτουργίες του σώματος, ούτε κάνει ότι θέλει να είμαστε και ειλικρινείς. Με τον ισχύον ασαφές καθεστώς, και όχι μόνο στο ΛΣ και στα άλλα σώματα ασφαλείας και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, πολλές φορές υπήρχε ανοικτός δρόμος για να κάνει ο Υπουργός εμμέσως ότι ήθελε χωρίς να τον ελέγχει κάνεις και χωρίς να έχει και ευθύνη. Είναι λοιπόν η ανατροπή ακριβώς αυτής της όχι και τόσο υγιούς πραγματικότητας, που όλοι με διάφορους τρόπους την έχουμε βιώσει σε διάφορα σχέδια. Τιμά το σώμα αυτή η μεταρρύθμιση και δεν το υποκαθιστά. Ας διαβαστεί πιο προσεκτικά.

Επίσης, το σώμα το τιμά ο στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός των άρθρων 52 έως 57.
Και είναι πολύ σημαντική η αναβάθμιση που επέρχεται με αυτό τον τρόπο και που συνδέεται και με το 15ετές και τριετές πρόγραμμα προμηθειών, δηλαδή, μια οργάνωση που είναι η οργάνωση του 21 ου αιώνα. Δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα ζητήματα λειτουργίες που δεν είναι προβλεπτές με ένα σαφή και συνολικό και ενιαίο τρόπο. Και μάλιστα με στρατηγικό ορίζοντα.

Τα επόμενα άρθρα 58 έως 75 αναφέρονται στην αξιολόγηση των στελεχών, με όρους που και εδώ είναι διαφανέστεροι και οδηγούν σε αναβάθμιση από κάθε άποψη.
Ειδικά το άρθρο 58, οδηγεί στην συγκρότηση θεσμικής κρίσης αυτοδύναμης αξιολόγησης των στελεχών του ΛΣ, που προσομοιάζουν και με τις δοκιμασμένες επιλογές και μεθόδους που έχουν ήδη εδώ και χρόνια υλοποιηθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς να μετατρέπεται το σώμα σε σώμα Ενόπλων Δυνάμεων είναι σώμα ασφαλείας με τις αρμοδιότητές του, με τους στόχους και με τα καθήκοντά του.

Στο άρθρο 60 λαμβάνεται μέριμνα για την εξομοίωση δόκιμων λιμενοφυλάκων υπαξιωματικών και αξιωματικών ως προς τις ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας με τα εν ενεργεία στελέχη.
Τα οποία κατέστησαν σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής. Είναι μια ρύθμιση εξαιρετικά δεκτή απ’ όλους νομίζω γιατί παίρνει υπόψη της το ανθρωπιστικό στοιχείο. Στο άρθρο 61 παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ανώτερων αξιωματικών στο γραφείο του Αρχηγού του σώματος. Στο άρθρο 62 κάτι που ήταν μια έλλειψη που πολλές φορές δυσκόλεψε το γραφείο της ηγεσίας του σώματος. 
 
Με το άρθρο 63 ρυθμίζονται θέματα στελεχών του Σώματος που ανήκουν στον υγειονομικό κλάδο και είναι επίσης χρόνιο αίτημα και εκκρεμότητα για πολύ μεγάλο διάστημα.
Με το άρθρο 64 προβλέπεται η άρση του ανορθολογικού αποτελέσματος που επέφερε το π.δ.103, το οποίο αποστέρησε τη δυνατότητα βαθμολογικής προαγωγής σε αξιωματικούς του Σώματος ειδικότητας τεχνικού, οικονομικού και νομικού, αν και πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα παραγωγής. Το άρθρο 65 ρυθμίζει θέματα υπολογισμού του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων και θα σταθώ εδώ για λίγο, γιατί είχα κατηγορηθεί και εγώ τότε που ήμουν Υπουργός, γιατί αυτό είναι άρθρο από τον προηγούμενο σχεδιασμό, ως αντιφεμινιστής και έχει υπάρξει μια κριτική.

Δεν πρόκειται για αυτό. Το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά. Όταν κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα στελέχη ως λιμενοφύλακες και στο διαγωνισμό προβλέπεται ως ένα από τα απαιτούμενα προσόντα η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, που μπορεί να είναι και δύο χρόνια τις παλαιότερες εποχές και κατατάσσεται σε ένα στρατιωτικοποιημένο Σώμα αυτός ο λιμενικός, ενώ άλλοι σε άλλους διαγωνισμούς δεν χρειαζόταν αυτό και προφανώς δεν χρειαζόταν για τις γυναίκες που κατατάσσονταν, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δημιουργούσε ένα σαφές μειονέκτημα και μια αδικία για αυτούς που ήδη είχαν υπηρετήσει τη θητεία τους. Εδώ, λοιπόν, του αναγνωρίζουμε ένα χρόνο – ας έχει υπηρετήσει ενάμισι ή δύο – και δεν διαταράσσεται ούτε η ιεραρχία.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη ότι σε παλιότερες εποχές, όμως όχι και πολύ παλιές, οι γυναίκες που κατατάσσονταν για μεγάλο διάστημα, μέχρι να ιδρυθεί το Αρχηγείο, δεν υπηρετούσαν σε περιφερειακές διοικήσεις και υπηρετούσαν σε γραφεία, είχαν τη δυνατότητα –και το έκαναν και προς τιμήν τους – να σπουδάσουν, να πάρουν μεταπτυχιακά διπλώματα, ενώ οι άλλοι που ήταν στις θέσεις μάχης δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα.
Όλα αυτά, λοιπόν, για την εξέλιξη των στελεχών, χωρίς να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, για μια ομάδα στελεχών που έχουν ξεκινήσει από λιμενοφύλακες, είναι αποκατάσταση δικαιοσύνης και ισορροπίας. Δεν αδικεί κανέναν και, πολύ περισσότερο, δεν αδικεί τις γυναίκες. Έχω μια ειδική ευαισθησία και για αυτό στάθηκα λίγο περισσότερο σε αυτό.

Το άρθρο 66 εξορθολογίζει το καθεστώς πειθαρχικής δίωξης στελεχών μονάδων υποβρυχίων αποστολών. Το άρθρο 67 λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση σύγχρονων δελτίων ταυτότητας στελεχών. Ήταν γνωστό αίτημα αυτό και είναι στοιχειώδεις εκσυγχρονισμός. Με το άρθρο 68 ρυθμίζονται θέματα σημαιοφόρων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκιμών Λιμενοφυλάκων.
Με το άρθρο 69 προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς η συνταγογράφηση και η εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για όλα τα στελέχη και τις οικογένειές τους που υπηρετούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία. Είναι πολύ παλιό αίτημα. Ήμουν στην περίοδο που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είχε λίγους βουλευτές και ασχολούμουν με το θέμα αυτό και έρχεται τώρα μετά από 10 χρόνια περίπου να αποκατασταθεί αυτό το ζήτημα.

Με το άρθρο 70 προστίθεται στα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής ο χρόνος υπηρεσίας στη μονάδα υποβρυχίων αποστολών και στα εναέρια επιχειρησιακά μέσα για τους πτυχιούχους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές κ.λπ.. Με το άρθρο 71 ρυθμίζονται τα θέματα του λιμεναρχείου Αγίου Όρους. Με το άρθρο 72 προτείνεται η στελέχωση των λιμενικών τμημάτων τα οποία εδρεύουν σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 50 χλμ. από τη λιμενική αρχή υπαγωγής τους. Είναι και αυτό παλιό αίτημα. Το 73 διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, που προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης στελεχών του Λιμενικού Σώματος στα πειθαρχικά συμβούλια και στο Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Με το άρθρο 74 λαμβάνεται μέριμνα για την επίλυση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας και με το άρθρο 75 τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο και η διαδικασία επιβίβασης και δράσης ένοπλων ιδιωτικών φρουρών, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τότε που θεσμοθετήθηκε αυτή λειτουργία.

Συνέχεια ομιλίας κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΡΙΤΣΑ, Εισηγητή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)


Με το άρθρο 76, οι προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης της δημόσιας υπηρεσίας. Νομίζω ότι και η συζήτηση που έγινε στην ακρόαση φορέων θα έπεισε και τον καθέναν που είχε ελλιπή ενημέρωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό άρθρο για την κάλυψη των ακτοπλοϊκών αναγκών κυρίως των μικρών νησιών κάτω των 5000 κατοίκων.

Το άρθρο 77 για την τροποποίηση και την επικαιροποίηση τίτλων των φορέων των μελών που συμμετέχουν στο συμβούλιο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Το άρθρο 78 για την προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, νομίζω ότι η ίδια η ζωή ανέδειξε την ανάγκη αυτού του άρθρου. Οι ενστάσεις που έχουν προβληθεί, δε νομίζω ότι είναι βάσιμες, είναι περισσότερο φόβοι, αλλά ήδη το άρθρο αυτό έχει μέριμνα, έχει ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε όλα να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, με ρυθμό, με κανονικότητα, με προβλεπόμενες ημερομηνίες και προθεσμίες, ώστε μόνο στον κακόπιστο και κατά συρροή και κατ' επανάληψη εργοδότη, πραγματικά οι εργαζόμενοι να προστατεύονται, κάτι που στο λιμάνι του Πειραιά δημιούργησε και γενικότερα στα ελληνικά λιμάνια, τεράστια αναστάτωση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ με ποιον τρόπο λύσαμε ένα πρόβλημα τεράστιο που αναστάτωνε κυριολεκτικά την ελληνική ακτοπλοΐα. Τους απλήρωτους ναυτικούς, όταν οι προηγούμενοι Υπουργοί έλεγαν ότι αυτό δεν είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι θέμα των δικαστηρίων.

Στο άρθρο 79, η μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές είναι τομή. Το ότι πράγματι θα πρέπει να οργανωθούν σύντομα όλα εκείνα τα προαπαιτούμενα για να λειτουργήσουν οι σχολές, το πρόγραμμα και τα λοιπά, ήδη έχει αρχίσει η προεργασία και είχε αρχίσει και από παλαιότερα, τότε που ήμουν Υπουργός, αλλά προφανώς, πρέπει πρώτα να νομοθετηθεί για να δρομολογηθούν με συστηματικό τρόπο όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα. Σημασία έχει να θεσμοθετηθεί, να νομοθετηθεί και να δρομολογηθεί και είναι ό,τι καλύτερο για την αναβάθμιση του Σώματος.

Τα άρθρα 80 έως 85 αφορούν θέματα πολιτικού προσωπικού. Η δυνατότητα συνταγογράφησης στους από το ιατρείο του Αρχηγείου και τα περιφερειακά ιατρεία και για τους πολιτικούς υπαλλήλους είναι πολύ σημαντική ρύθμιση καθημερινών αναγκών. Εκκρεμεί να καλύπτονται και από το ναυτικό νοσοκομείο οι πολιτικοί υπάλληλοι. Δεν το καταφέραμε μέχρι τώρα, είναι μια συζήτηση που έχει γεννήσει ενστάσεις κ.λπ., αλλά νομίζω ότι σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις διοικήσεις του ναυτικού νοσοκομείου, αυτή η εκκρεμότητα πρέπει να μείνει ανοιχτή και να ωριμάσει στη θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν οι όροι και είναι και πολύ σωστό και δίκαιο.

Στο άρθρο 81, η επιτάχυνση της διαδικασίας συγκρότησης των επιτροπών για την επιλογή του ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού των κέντρων επιμόρφωσης και των δημοσίων σχολών σωστικών, πυροσβεστικών κ.λπ..

Το άρθρο 82 αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και τον τρόπο της διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη πλοηγών. Αποτελεί και αυτό μια εκκρεμότητα τεράστιας σημασίας και αναπτυξιακής σημασίας. Έναν πλοηγό προσλαμβάνεις, πέντε φορές ανεβάζεις τα έσοδα σου. Για το ταμείο της πλοηγικής υπηρεσίας δημόσιο ταμείο. Έναν πλοηγικό σταθμό ιδρύεις και προς αυτή την κατεύθυνση, επίσης πρέπει να κινηθούμε ή και στις ναυπηγήσεις των πλοηγίδων. Δυστυχώς, οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες στο Υπουργείο ακύρωσαν σχεδόν την πλοηγική υπηρεσία, την στραγγάλισαν, την αποδυναμώσαν με τον οργανισμό που επέβαλαν με το περίφημο Προεδρικό Διάταγμα για ένα καθαρά αναπτυξιακό τομέα για την ελληνική ναυτιλία και τα ελληνικά λιμάνια.
Με αυτό το άρθρο σε μεγάλο βαθμό αποκαθίσταται η ισορροπία. Έχουν να γίνουν πολλά ακόμα μπροστά. Το Υπουργείο το γνωρίζω ότι τα έχει δρομολογήσει.

Σχετικά με το άρθρο 83, αντικαθίσταται η ισχύουσα διάταξη ως προς το χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται για τους κατόχους διπλώματος μηχανικού Α.Ε.Ι..

Το άρθρο 84 αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Το Υπουργείο Ναυτιλία επειδή είναι και υπουργείο οικονομικών έχει κατηγοριοποιηθεί στα υπουργεία που, συλλήβδην όλοι όσοι εργάζονται σε αυτό, υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Καταρχάς και άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι αυτό δεν είναι κακό. Ο έλεγχος τιμά τον ελεγχόμενο. Τώρα, αν είναι μια προσθήκη δαπάνης ή μια ταλαιπωρία εκεί που δεν χρειάζεται μπορεί στο μέλλον να εξετασθεί. Αυτή τη στιγμή ακριβώς, επειδή είναι και οικονομικό υπουργείο και επειδή όλα αυτά στο πλαίσιο των δρομολογημένων συμφωνιών που έχει η χώρα μας έχουν αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αλλαγή παρά μόνο αυτή που υπάρχει αυτή την στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τιμά τον ελεγχόμενο.

Σχετικά με τα άρθρα 86 έως 106, αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό. Το τέλος πλοίων αναψυχής και ημεροπλοίων, όντως ενώ είχε θεσμοθετηθεί από το 2013, δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί αποδείχνει μια δύσκολη ιστορία. Η δε Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο πρώτο διάστημα αντέδρασε και δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε τουλάχιστον με την μορφή που ήταν. Εκεί οφείλεται μια από τις μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι έτοιμο. Θα μπει μπροστά. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει αντιαναπτυξιακά. Κάθε άλλο, λειτουργεί με κανόνες ισοτιμίας και επιτρέπει τον σαφή ανταγωνισμό μέσα σε πλαίσιο που και το δημόσιο μπορεί να τα ελέγχει.

Το άρθρο 87, «Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων».
Το άρθρο 88, «Συμμετοχή Λιμενικών Ταμείων στην Ε.ΛΙΜ.Ε. και σε Διεθνής Ενώσεις Λιμένων».
Το άρθρο 89, «Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους Χ.Ζ.Λ.».
Το άρθρο 90, «Χρήση έκτασης ΟΛΠΑ ΑΕ».
Το άρθρο 91, «Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων».
Όλα αυτά τα άρθρα είναι σημαντικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω το χρόνο να σταθώ περισσότερο.
Το άρθρο 92, «Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (ν. 2971/2001)».
Το άρθρο 93, «Στελέχωση Πλοιηγικών Σταθμών».
Το άρθρο 94, «Αδειοδότηση έργων σε περιοχές ΟΤΑ». Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το λιμάνι της Πάτρας και βρίσκεται εν εξέλιξη για πολλά άλλα λιμάνια της χώρας.
Το άρθρο 95, «Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014».
Το άρθρο 96, «Συμμετοχή στην Ε.Σ.Α.Λ. εκπροσώπου της Π.Ε.Π.Ε.Ν.».
Το άρθρο 97, «Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων». Σε αυτό αναφέρθηκα.
Το άρθρο 98, «Τροποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001», σχετικά με τα έργα δημοσίου συμφέροντος που εκτελούνται στα λιμάνια με απόφαση του φορέα διοίκησης.
Το άρθρο 99, «Σύσταση κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων με αρμοδιότητα στους υπαλλήλους όλων των Λιμενικών Ταμείων εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Το άρθρο 100, «Ενεργοποίηση Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών». Αναφέρθηκα σε αυτό.
Το άρθρο 101, «Χρήση τερματικού Αποδοχής Καρτών Πληρωμών και Μέσων Ενημέρωσης με κάρτα (POS) και πληρωμής με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών».
Το άρθρο 102, «Τροποιήσεις του ν. 3142/1955 περί πλοηγικής υπηρεσίας». Επίσης, συμπληρώνονται τα προηγούμενα άρθρα με επιμέρους εξειδικευμένες ρυθμίσεις.
Το άρθρο 103, «Τροποίηση παρ. 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001», αναβιώνει προβλεπόμενη προθεσμία από τη λήξη για δύο έτη αναφορικά με τη δικαιοδοσία οργανισμών λιμένων, τα οποία αλληλοεπικαλύπτονται με τα όρια νεοσυσταθέντων φορέων, διοικητικά λιμενικά ταμεία κλπ.
Το άρθρο 104, «Ναύδετα», αφορά ρυθμίσεις σημαντικές και δίνει μια νέα διάταση σε ανάγκες που έχουν εντοπιστεί πολύ καιρό.
Το άρθρο 105, η σύσταση συμβουλίων χρηστών λιμένων. Είναι μία πρόοδος σημαντική, δημοκρατική και συμμετοχική.

Το άρθρο 106 γέννησε πολύ μεγάλη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές πιστεύω ότι αυτό το άρθρο πρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα από όλη την Ελληνική Βουλή. Θέτει πραγματικά σε πλήρη εναρμόνιση και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία το πλαίσιο λειτουργίας των αποβλήτων στα ελληνικά λιμάνια. Έχουν κατατεθεί πολλές ενστάσεις, αλλά και πολλές θετικές γνώμες από τους χρήστες των λιμένων. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε, διαβάζοντας σχολαστικά αυτό το άρθρο με κάθε λεπτομέρεια, όπου μπορεί να υπάρχουν βελτιώσεις, καμία αντίρρηση, νομίζω ότι και ο Υπουργός το έχει δηλώσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Το μέρος 10, άρθρα 107 έως 110 που είναι και αυτό ένα θέμα που γέννησε πολύ μεγάλη συζήτηση, για τον μετασχηματισμό του συστήματος εποπτείας πλοίων. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα το κάνουμε στις επόμενες συζητήσεις μας, δεν καταργείται ο κλάδος ελέγχου πλοίων, ισχυροποιείται και αναβαθμίζεται. Αυτό πρέπει να μπει στην συζήτηση. Αυτοί που έχουν αντίθετη άποψη ας επιχειρηματολογήσουν και ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ο κλάδος ελέγχου πλοίων αναλαμβάνει και μεγαλύτερη εκπαίδευση και με σχολή που θα εκπαιδεύονται τα στελέχη του και με ενιαίες αρμοδιότητες και με ενιαίο πλαίσιο να ελέγχει πλοία και να ελέγχει νηογνώμονες, πλοία που πιστοποιούνται από νηογνώμονες. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος και μάλιστα με τις εξελίξεις, γιατί πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων πιστοποιούνται από νηογνώμονες

Ένας πολύ μικρός αριθμός πλοίων είναι εκτός νηογνωμόνων. Οι νηογνώμονες δεν ελέγχονταν, ούτε μπορεί κανείς να καταργήσει τους νηογνώμονες. Είναι μία διεθνής πρακτική πια στην ναυτιλία. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, τα άρθρα αναβαθμίζουν το ρόλο του κλάδου της επιθεώρησης πλοίων και του δίνει κύρος.

Μία επισήμανση. Ναι θέτει και έναν περιορισμό ότι στελέχη του κλάδου ελέγχου πλοίων, που είτε πολιτικό προσωπικό είτε του λιμενικού οι νηογνώμονες δεν μπορούν να τους προσλάβουν αν έχουν αποχωρήσει από το Σώμα είτε για λόγους συνταξιοδότησης είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Που είναι το κακό σε αυτό; Κανένας δεν στοχοποιείται, κανένας δεν υποβαθμίζεται, κανένας δεν ενοχοποιείται, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις στην ναυτιλία που μπορούν κάποιον που διακόπτει την υπηρεσιακή του ένταξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας να αναζητήσει εργασία αλλού, εκτός από τους νηογνώμονες που πριν 1,2,3 χρόνια πριν ήταν σε θέση να τους ελέγχει. Πρέπει το κύρος του ελεγκτή να περιφρουρείτε και αυτό κάνει αυτή η ρύθμιση.

Τα άρθρα 111 και 133 είναι επίσης ζητήματα και των πλοηγικών υπηρεσιών και του οίκου ναύτη και επιμέρους ζητήματα δοκίμων υπαξιωματικών. Επίσης η θεσμοθέτηση της παραμονής στελεχών στο εξωτερικό με κανόνες. Επίσης θέματα ΝΑΤ και κάποια άλλα που αν χρειαστεί θα επανέλθω.
Τελειώνοντας με την δυνατότητα των στελεχών του λιμενικού Σώματος, αλλά και των πολιτικών υπαλλήλων θα έλεγα και νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε στην ακρόαση φορέων, να στελεχώνουν υπηρεσίες του εξωτερικού. Πιστεύω ότι το έχει δηλώσει ο Υπουργός και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ανοιχτός. Φαντάζομαι στην συνέχιση της συζήτησης με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις ορισμένα τέτοια πράγματα, όπως και άλλα θα αποσαφηνιστούν.

Νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που κάθε άρθρο του φέρνει κάτι καλό και κάτι καινούργιο στην αναβάθμιση και του Σώματος και του Υπουργείου. Ευχαριστώ πολύ.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->