Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΣΙσχύοντες Γενικοί Κανονισμοί Λιμένος

Του Σημ/ρου Λ.Σ. ΞΕΝΙΚΑΚΗ Ιωάννη.

Πατώντας πάνω στον κάθε ΓΚΛ ανοίγει αυτόματα το ΦΕΚ.

ΓΚΛ αριθμ. 01 ΄΄Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος΄΄ (ΦΕΚ 336 Β/10-05-93)

ΓΚΛ αριθμ. 43 ΄΄Συμπλήρωση διάταξης του αριθ. 01 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06 )

ΓΚΛ αριθμ 59 ΄΄Συμπλήρωση – αντικατάσταση διατάξεων του αριθ. 01 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 358Β/17-02-16)

ΓΚΛ αριθμ. 64 ΄΄ Συμπλήρωση διάταξης του αριθ. 01 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1936 Β/26-05-17 )

ΓΚΛ αριθμ. 02 ΄΄Περί δικαιωμάτων ρυμουλκών λιμένος και άλλων πλωτών μέσων΄΄ (ΦΕΚ 636 Β/19-08-93)

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 02, 10, 16,20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 05 ΄΄Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή΄΄ (ΦΕΚ 858 Β/18-11-94)

ΓΚΛ αριθμ. 08 ΄΄Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 05 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 858 Β/18-11-94)

ΓΚΛ αριθμ. 13 ΄΄Αντικατάσταση άρθρου 12 του αριθ. 05 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 5 Β/14-01-97)

ΓΚΛ αριθμ. 19 ΄΄Αντικατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 05 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 386 Β/15-04-99)

ΓΚΛ αριθμ. 36 ΄΄ Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθμ. 05 και 20 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 1812 Β/05-12-03)

ΓΚΛ αριθμ. 07 ΄΄Υποβολή στις Λιμενικές Αρχές καταστάσεων των προς φόρτωση ή φορτωθέντων στα πλοία αυτοκινήτων οχημάτων και του συνολικού αριθμού των εκδοθέντων εισιτηρίων ή επιβιβασθέντων ή μεταφερόμενων επιβατών ΄΄ (ΦΕΚ 980 Β/30-12-94)

ΓΚΛ αριθμ. 10 ΄΄Για τις καταδυτικές εργασίες΄΄ (ΦΕΚ 978 Β/28-11-95)

ΓΚΛ αριθμ. 41) ΄΄ Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 10 και 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 510 Β/20-04-06 )

ΓΚΛ αριθμ. 46 ΄΄Συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 10 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1608 Β/12-08-08 )

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 02, 10, 16,20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 14 ΄΄Περί φόρτωσης οχημάτων στα οχηματαγωγά πλοία΄΄ (ΦΕΚ 5 Β/14-01-97)

ΓΚΛ αριθμ. 33 ΄΄ Αντικατάσταση άρθρου 5 του αριθ.14 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 567 Β/09-05-03)

ΓΚΛ αριθμ. 49 ΄΄ Αντικατάσταση διάταξης άρθρου 5 του αριθ. 14 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1736 Β/03-08-11)

ΓΚΛ αριθμ. 58 ΄΄ Αντικατάσταση Διατάξεων του αριθ. 14 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 3299Β/09-12-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 16 ΄΄Για τα θαλάσσια ταξί΄΄ (ΦΕΚ 795 Β/03-09-97)

ΓΚΛ αριθμ. 32 ΄΄Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 16 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 301 Β/13-03-03)

ΓΚΛ αριθμ. 49 ΄΄ «Αντικατάσταση διατάξεων του αριθ. 16 ΓΚΛ» (ΦΕΚ 1597 Β/06-07-11)

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 02, 10, 16,20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 62 ΄΄ Αντικατάσταση Διάταξης του αριθ. 16 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 4308Β/30-12-16 )

ΓΚΛ αριθμ. 17 ΄΄Για τις λεμβουχικές εργασίες΄΄ (ΦΕΚ 1136 Β/22-12-97)

ΓΚΛ αριθμ. 30 ΄΄Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 17 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1622 Β/31-12-02)

ΓΚΛ αριθμ. 31 ΄΄Συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 17 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 301 Β/13-03-03)

ΓΚΛ αριθμ. 39) ΄΄ Συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 17 ΓΚΛ / Αντικατάσταση διατάξεων αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 220 Β/12-02-05 )

ΓΚΛ αριθμ. 42 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων αριθ. 17 ΓΚΛ/Τροποποίηση διάταξης αριθ. 37 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 537 Β/28-04-06 )

ΓΚΛ αριθμ. 52 ΄΄ Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 17, 20, 23 και 38΄΄ (ΦΕΚ 2960 Β/22-11-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 57 ΄΄ Συμπλήρωση διάταξης του αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ 3299Β/09-12-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 18 ΄΄Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια΄΄(ΦΕΚ 12 Β/18-01-99)

ΓΚΛ αριθμ. 25 ΄΄Αντικατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 219 Β/06-03-01)

ΓΚΛ αριθμ. 29 ΄΄Συμπλήρωση των διατάξεων του αριθ. 18 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 58 Β/24-01-02)

ΓΚΛ αριθμ. 40 ΄΄ Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 18 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1010 Β/19-07-05 )

ΓΚΛ αριθμ. 47 ΄΄ Τροποποίηση διάταξης του αριθ. 18 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 276 Β/16-03-10 )

ΓΚΛ αριθμ. 55 ΄΄ Συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 18 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 2342 Β/29-08-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 20 ΄΄Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής΄΄ (ΦΕΚ 444 Β/26-04-99)

ΓΚΛ αριθμ. 22) ΄΄ Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 9 Β/ 13-01-00 )

ΓΚΛ αριθμ. 27 ΄΄Συμπλήρωση των διατάξεων του αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 794 Β/25-06-01)

ΓΚΛ αριθμ. 28 ΄΄Συμπλήρωση των διατάξεων του αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1616 Β/05-12-01)

ΓΚΛ αριθμ. 37 ΄΄ Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 101 Β/23-01-04 )

ΓΚΛ αριθμ. 39 ΄΄ Συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 17 ΓΚΛ / Αντικατάσταση διατάξεων αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 220 Β/12-02-05 )

ΓΚΛ αριθμ. 41 ΄΄ Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων αριθ. 10 και 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 510 Β/20-04-06 )

ΓΚΛ αριθμ. 42 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων αριθ. 17 ΓΚΛ/Τροποποίηση διάταξης αριθ. 37 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 537 Β/28-04-06 )

ΓΚΛ αριθμ. 44 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων αριθ. 20 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1687 Β/17-11-06 )

ΓΚΛ αριθμ. 45 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23 και 38 ΄΄ (ΦΕΚ 1535 Β/04-08-08 )

ΓΚΛ αριθμ. 50 ΄΄ Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών΄΄ (ΦΕΚ 1151 Β/13-05-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 52 ΄΄ Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθμ. 17, 20, 23 και 38΄΄ (ΦΕΚ 2960 Β/22-11-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθμ. 02, 10, 16, 20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 56 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθμ. 20, 23, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 2551 Β/24-09-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 60 ΄΄ Αντικατάσταση Διατάξεων του ΓΚΛ αριθμ. 20 (ΦΕΚ 358Β/17-02-16 )

ΓΚΛ αριθμ. 36 ΄΄ Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθμ. 05 και 20 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 1812 Β/05-12-03)

ΓΚΛ αριθμ. 21 ΄΄Ειδικές άδειες εξόδου (πάσα) πληρωμάτων΄΄ (ΦΕΚ 1656 Β/25-08-99)

ΓΚΛ αριθμ. 23 ΄΄Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών΄΄ (ΦΕΚ 231 Β/01-03-00

ΓΚΛ αριθμ. 26 ΄΄Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του αριθ. 23 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 441 Β/18-04-01)

ΓΚΛ αριθμ. 38) ΄΄ Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών /Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 748 Β/19-05-04 )

ΓΚΛ αριθμ. 45 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23 και 38 ΄΄ (ΦΕΚ 1535 Β/04-08-08 )

N. 4070/12 ΄΄Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις΄΄ (Άρθρο 184 παρ. 1) (ΦΕΚ 82 Α/10-04-12 )

ΓΚΛ αριθμ. 52 ΄΄ Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 17, 20, 23 και 38΄΄ (ΦΕΚ 2960 Β/22-11-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 53 ΄΄ Τροποποίηση –Αντικατάσταση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 23 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 56 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 2551 Β/24-09-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 24 ΄΄Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων΄΄ (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01)

ΓΚΛ αριθμ. 34 ΄΄ Προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία΄΄ (ΦΕΚ 700 Β/04-06-03)

ΓΚΛ αριθμ. 35 ΄΄ Υποθαλάσσια αναψυχή και περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος΄΄ (ΦΕΚ 702 Β/04-06-03)

ΓΚΛ αριθμ. 36 ΄΄ Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθμ. 05 και 20 ΓΚΛ΄΄ (ΦΕΚ 1812 Β/05-12-03)

ΓΚΛ αριθμ. 38 ΄΄ Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών /Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 ΓΚΛ ΄΄

(ΦΕΚ 748 Β/19-05-04 )

ΓΚΛ αριθμ. 45 ΄΄Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23 και 38 ΄΄ (ΦΕΚ 1535 Β/04-08-08 )

ΓΚΛ αριθμ. 52 ΄΄ Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 17, 20, 23 και 38΄΄ (ΦΕΚ 2960 Β/22-11-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 02, 10, 16,20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 56 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 2551 Β/24-09-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 66 ΄΄ Αντικατάσταση Διατάξεων του ΓΚΛ αριθμ. 38 (ΦΕΚ 2412 Β/14-07-17 )

ΓΚΛ αριθμ. 50 ΄΄ Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών΄΄ (ΦΕΚ 1151 Β/13-05-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 53 ΄΄ Τροποποίηση –Αντικατάσταση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 23 και 50΄΄ (ΦΕΚ 3238 Β/19-12-13 )

ΓΚΛ αριθμ. 54 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 02, 10, 16,20, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 1279 Β/20-05-14)

ΓΚΛ αριθμ. 56 ΄΄ Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των ΓΚΛ αριθ. 20, 23, 38 και 50΄΄ (ΦΕΚ 2551 Β/24-09-14 )

ΓΚΛ αριθμ. 61 ΄΄ Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 50 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 4174 Β/23-12-16 )

ΓΚΛ αριθμ. 63 ΄΄ Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 50 ΓΚΛ ΄΄ (ΦΕΚ 1865 Β/26-05-17 )

ΓΚΛ αριθμ. 65 ΄΄ Αντικατάσταση Διάταξης του ΓΚΛ αριθμ. 50 (ΦΕΚ 2248Β/30-06-17 )

ΓΚΛ αριθμ. 51 ΄΄ Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους΄΄ (ΦΕΚ 1467 Β/18-06-13 )
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->