Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΣΕ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.... ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΌΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ...Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


 ΣΕ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.... ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΌΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ...Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Άρθρο 116
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέσεις εξωτερικού

1. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται ή μετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται, με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία.
2...........

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ...ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 116 ΣχΝ:
Ο τίτλος του άρθρου 116 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού».

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ΣχΝ, η φράση «Στελέχη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται ή μετατίθενται» αντικαθίσταται με τη φράση: «Στελέχη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που
αποσπώνται ή μετατίθενται».

• Προστίθεται δεύτερο εδάφιο, πριν το υπάρχον δεύτερο εδάφιο, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 116 του ΣχΝ, ως εξής: «Για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται στους φορείς του προηγούμενου
εδαφίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 1104/1980 (Α' 298).».

• Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του ΣχΝ οι λέξεις «ΕΝΑ Λονδίνου»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου (Ε.Ν.Α.) Λονδίνου».

• Στο τέλος της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 5 του άρθρου 116 του ΣχΝ προστίθεται η
φράση «, πλην των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.».
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->