Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ "ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΑΝ"ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΕΠΛΣ ΚΑΙ ΠΕΑΛΣ...Τα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ απο την πρώτη στιγμή <<χειροκρότησαν>> την απο κοινού προσπάθεια του νέου προεδρείου της ΠΟΕΠΛΣ και της ΠΕΑΛΣ να διορθωθεί και ενισχυθεί το σ/ν του ΥΝΑΝΠ προς όφελος όλων των στελεχών ΛΣ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .


Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις ΠΟΕΠΛΣ-ΠΕΑΛΣ αναφορικά με τις διατάξεις του σ/ν και θελοντας να συμβάλουμε θετικά σε αυτή την κοινη προσπάθεια θεωρούμε οτι θα πρέπει απο την πλευρά της ΠΟΕΠΛΣ , αν και είμαστε σίγουροι οτι εχει γίνει προσυνεννόηση μεταξύ τους , να υπάρξει δημόσια τοποθέτηση και επί των παρακάτω προτάσεων της ΠΕΑΛΣ .


• Άρθρο 64 Τροποποίηση Οργανικών Θέσεων
Προτείνουμε την τροποποίηση των οργανικών θέσεων σε ότι αφορά στην επέκταση των ενιαίων θέσεων και για τους Αξιωματικούς ΛΣ προέλευσης ΣΝΔ από τον βαθμό του Σημαιοφόρου έως του Αντιπλοίαρχου, όπως ακριβώς προβλέπει το εν λόγω άρθρο και για τους Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης. Σε διαφορετική περίπτωση διαφωνούμε με το εν λόγω άρθρο.


• Άρθρο 70 Ειδικά – τυπικά προσόντα προαγωγής
Να συμπεριληφθεί στο άρθρο κι η Υπηρεσία ΚΣΕΔ Λ.Σ.– ΚΕΠΙΧ Λ.Σ. στις υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ.


• Άρθρο 37 Αξιολόγηση στελεχών Λ.Σ.
Επισημάναμε ότι υφίσταται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (π.δ. 81/2012) για το οποίο προτείνουμε την τροποποίησή του κι ως εκ τούτου διαφωνούμε με το άρθρο.


ΜΕΡΟΣ Δ
• Άρθρο 52-53-54-55-56-57 Στρατηγικός Επιχειρησιακός σχεδιασμός Λ.Σ.

Προτείνουμε την απόσυρση των άρθρων.

ΜΕΡΟΣ Ε
Θέματα προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ.
• Άρθρο 58 Επιλογή στρατιωτικής Ηγεσίας
Προτείνουμε την απόσυρση του άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
• Άρθρο 79 Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εισαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων καθώς κατά την άποψή μας δεν υπάρχει και δεν έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα προσπάθειες για κατάλληλη κτιριακή υποδομή, για κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη, για κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό προσωπικό για την επιχειρούμενη εφαρμογή εισαγωγής μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.
Η εισαγωγή των Αξιωματικών ΛΣ πρέπει να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να παραμείνει η δυνατότητα άντλησης ανθρώπινου δυναμικού με πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, και πτυχία ΑΕΝ τους οποίους έχουν αποκτήσει αφενός αδαπάνως για το Κράτος και αφετέρου μπορείς να επικεντρωθείς σε ειδικότητες που χρειάζεσαι μέσω μιας κοινής εκπαίδευσης και μια κοινής επετηρίδας. Η επιπρόσθετη ακαδημαϊκή αλλά και στρατιωτική εκπαίδευσή τους παρέχεται από την Σχολή ΣΝΔ η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχιστεί.
Για τα δε στελέχη Υπαξιωματικούς ΛΣ και Λ/φ προτείνουμε μεταβατική διάταξη μέχρι την 1η έξοδο από την σχολή δηλ. 3-4 χρόνια καθώς το μεγάλο διάστημα 3-4 ετών που απαιτείται για την αποφοίτησή τους έχει ως συνέπεια την μη πρόσληψη νέων στελεχών.
Θα πρέπει επίσης να υπάρξει νέα ρύθμιση για εισαγωγή στην σχολή Υ/Ξ (ταχύρυθμη) μόνο μέσα από τους υπηρετούντες στο Σώμα.


• Άρθρο 116 Αξιοποίηση στελεχών σε θέσεις εξωτερικού
Διαφωνούμε με το άρθρο, αιτούμαστε την απόσυρσή του και προτείνουμε την επανεξέτασή του και την ένταξή του στο νέο π.δ. περί μεταθέσεων.
Σε διαφορετική περίπτωση προτείνουμε την αυστηρή τήρηση της διετίας και την εκτέλεση των διαταγών κατά τους θερινούς μήνες. Ο τυχόν πέραν της διετίας χρόνος που θα προκύπτει από την εφαρμογή, προτείνεται να κατανεμηθεί σταδιακά μεταξύ του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος Αξιωματικού.
Για την περ. 3 προτείνεται η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου σχετικά με την πιστοποίηση του άρθρου 3 του παρόντος του νόμου να αρχίζει τέσσερα έτη από την δημοσίευση του παρόντος και όχι δύο.
Επιπρόσθετα διαφωνούμε στην υποβολή σε έλεγχο καταλληλότητας των Αξιωματικών για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.
Για τα κριτήρια μετάθεσης των Αξιωματικών προέλευσης ΣΝΔ πρέπει να υπάρξει μεταβατικό στάδιο εφαρμογής για τους ήδη υπηρετούντες με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και του Πλοιάρχου (π.χ. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή της χώρας που πρόκειται να μετατεθούν, πιστοποίηση του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόμου).
Επιπρόσθετα άπαντες οι Αξιωματικοί (όλων των κατηγοριών) οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα ίδια πραγματικά ειδικά προσόντα, τα οποία και πρέπει να επανακαθοριστούν για το σκοπό αυτό.
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η περ. ιβ (β) της παρ.5.

• Άρθρο 132 Χρήση συστημάτων καταγραφής ήχου και εικόνας από Λ.Σ.
Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας.

• Άρθρο 133 Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.
Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ ΓΙΑ :


1- Την αναγκαιότητα ρύθμισης για τους Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΝ ώστε να μπορούν να αναβαθμίζουν και διατηρούν το δίπλωμα τους και τα πτυχία τους εν ισχύ, στα νέα πρότυπα, ως εν ενεργεία αξιωματικοί ΛΣ ή να παρέχεται η δυνατότητα αυτή έστω και μετά την αποστρατεία τους.

2) την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για τους Αξιωματικούς που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.

3) την αναγκαιότητα ρύθμισης για την βαθμολογική εξέλιξη - προαγωγή Αξιωματικών ΛΣ. και συγκεκριμένα:

α) Υποπλοίαρχων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προέλευσης Σ.Δ.Σ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-04-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 427 Γ'/6-5-2015), δεν προήχθησαν με το από 05-11-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1193 Γ'/25-11-2015), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ΠΔ 81/2015 (Α' 139) και
β) των από 13-11-2015, Υποπλοίαρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-04-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 427 Γ'/6-5-2015), δεν προήχθησαν με το από 05-02-2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 156 Γ'/24-02-2016), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ΠΔ 81/2015 (Α' 139).
Οι ανωτέρω Υποπλοίαρχοι Λ.Σ., φέρουν πλέον τον βαθμό του Πλωτάρχη αλλά με ένα χρόνο διαφορά από τους Πλωτάρχες της τάξης τους. Προτείνεται ο βαθμός τους να δοθεί αναδρομικά από 20.10.2015 προκειμένου να μην διαταραχθεί η ιεραρχική σχέση μεταξύ τους.

4. την αναγκαιότητα συμπερίληψης άρθρου περί αναβάθμισης των πτυχίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->