Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 33/09 (50 Α΄) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την Αριθ.Πρωτ.:2411.1/28598/20-04-2017 Απόφασή μας.
γ) Την Αριθ.Πρωτ.:2411.1/33371/10-05-2017 Απόφασή μας.
δ) Το Αριθ.Πρωτ.:134/24-10-2017 έγγραφό ΠΟΕΠΛΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Την τροποποίηση της υπό στοιχείο 1 (ζ) παραγράφου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσας (β) σχετικής απόφασης και ορίζουμε:

– Τον Αρχικελευστή ΛΣ ΚΑΜΒΥΣΗ Σαράντο (ΑΜ 6022, εκπρόσωπο ΠΟΕΠΛΣ), σε αντικατάσταση του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ ΚΥΡΑΝΗ Κων/νου (ΑΜ 4025), ως αναπληρωματικό μέλος, μετά ψήφου στο εν θέματι συμβούλιο.

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->