Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΛΑ "ΚΟΙΜΑΤΑΙ"..ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΗΣ!

 ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΡΥΘΜΙΣΑΝ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ...ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΑΠΛΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ Ή "ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ"....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΙΚΕ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ.

ΥΓ. ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ..ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ..ΝΤΡΟΠΗ !
 
Τίτλος

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.
Τύπος

Σχέδιο νόμου
Υπουργείο

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή

Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας

Συζητήσεις και Ψήφιση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας

21/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις

  
Ημ. Κατάθεσης

28/11/2017
Εισηγητές

Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής

.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων

.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

.pdf 
Τροπολογίες

 • Αρ. Τροπολογίας: 1378/116 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τις αποδοχές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1379/117 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1380/118 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σχετικά με τις Επιτροπές που εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1381/119 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όσον αφορά στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1386/120 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση διατάξεων μεταβατικού χαρακτήρα του αρθρ. 72, παρ. 17 και 18 του ΚΦΔ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1399/122 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποίηση άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β) παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών, γ) δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1400/123 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α' 147), β) Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου
 • Αρ. Τροπολογίας: 1403/124 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1408/128 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1410/129 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμιση θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1411/130 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985). 2. Τροποποιήσεις διατάξεων του Οργανισμού Υποθηκοφυλακειών (ν.δ. 811/1971). 3. Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1412/131 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Επανακαθορισμός πλαισίου χορήγησης άδειας φαρμακείου -Ορισμός εκ νέου της διαδικασίας για τη δημοσίευση κενών θέσεων φαρμακείων και κάλυψης αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1413/132 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1416/135 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1417/136 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα προσωπικού Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1418/137 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 β. Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄Βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ γ. Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ Α΄βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων δ. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων και ε. Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 .
 • Αρ. Τροπολογίας: 1420/138 21.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ "Παπαγεωργίου" και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1421/139 21.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->