Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΛΣ Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προμήθειας ενός Παράκτιου Περιπολικού Πλοίου και τριών Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Κατόπιν της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων που υπέβαλε η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός (01) παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μ. αξίας 15 εκατ. ευρώ και τριών (03) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μ. συνολικής αξίας 7,8 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ έκαστο).

Η ανωτέρω αξιολόγηση επικυρώθηκε την 04/12/2017 με την υπ’αριθ. C(2017) 7940 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής, με την οποία τροποποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδος για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και αυξάνεται η συνεισφορά της Ένωσης στον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις κατά 20,52 εκατ. ευρώ.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα συνολικά 76 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα Κράτη Μέλη, το 27% κατανεμήθηκε σε δράσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->