Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Σχετικά με τις νέες μειώσεις στις αποδοχές των ΣτρατιωτικώνΡωτήθηκε ανώτερος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς για τις νέες μειώσεις στις αποδοχές των στρα­τιωτικών. Μας απάντησε τα παρακάτω:

Με την κατάργηση/ενσωμάτωση επι­δομάτων στο βασικό μισθό και τη δη­μιουργία μισθολογικών κλιμακίων, έ­ναντι των μισθολογικών προαγωγών που προϋπήρχαν, έχουν γίνει λάθη όσον αφορά στο που εντάσσεται το κάθε στέλεχος. Αποτέλεσμα αυτού εί­ναι να εμφανίζονται διάφορες αποκλί­σεις προς τα κάτω.

Επίσης, η σταδια­κή αύξηση εισφορών στον ΕΦΚΑ (α­πό τον εργοδότη μεν, αλλά σε βάρος του εργαζόμενου δε) επέφερε μειώ­σεις. Η μη εισέτι καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου επίσης μείωσε το εισόδημα, καθώς και η μη καταβο­λή εισέτι της αποζημίωσης για τη νυ­κτερινή εργασία, αλλά και η κατάργη­ση του επιδόματος αυξημένης επιχει­ρησιακής ετοιμότητας.

Επιγραμματικά, οι μειώσεις αποτυπώνονται:

Στο βασικό μισθό.
Στο επίδομα παραμεθορίου που δεν έχει καταβληθεί εισέτι.
Στο επίδομα αυξημένης επιχειρησια­κής ετοιμότητας που κόπηκε.
Στην αποζημίωση της νυκτερινής ερ­γασίας που δεν έχει καταβληθεί εισέτι.
(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ-20/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->