Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Διαβάστε τι είπαν οι ΔΡΙΒΑΚΟΣ - ΣΑΙΤΑΚΗΣ στη χθεσινή συνενδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.20΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223), συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου αυτής, κυρίας Εύης Καρακώστα, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού της Βουλής, οι κ.κ. Παναγιώτης - Ιάσων Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), Γεώργιος Δριβάκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), Δημήτριος Σαϊτάκης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.),
Ευθύμιος Μπιμπής, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), Άγγελος Δεληγιαννάκης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), Μιχαήλ Σακέλλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) και μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) και Αλέξανδρος Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.
            Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής.
Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.

ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ξεκινά η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, με την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων. Προς ενημέρωση των προσκεκλημένων εκπροσώπων των φορέων, να επισημάνω ότι θα ξεκινήσουμε με έναν πρώτο κύκλο τοποθετήσεων για πέντε λεπτά και κατόπιν θα διατυπώσουν ερωτήματα οι Εισηγητές και Ειδικοί Αγορητές - καθώς και όσοι συνάδελφοι Βουλευτές το επιθυμούν - για να ακολουθήσει ο δεύτερος κύκλος με τις απαντήσεις και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παρακαλώ να σεβαστούμε το χρόνο, γιατί επίκειται και η επόμενη συνεδρίαση με την κατ’ άρθρο συζήτηση και την ψηφοφορία στις 12.30΄ στην ίδια αίθουσα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων): Κυρία Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα είμαι σύντομος και θα αναπτύξω τις θέσεις μας, σε σχέση με τις πέντε παραγράφους που αφορούν την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στο άρθρο 15. Δεν καταθέσαμε υπόμνημα, διότι σε ό,τι αφορά την καταγεγραμμένη τεκμηρίωση, το έχουμε καλύψει αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση το σχέδιο νόμου.
Η Ρ.Α.Λ. είναι απόλυτα θετική σε σχέση με τις παραγράφους που την αφορούν, καθότι αφορούν αιτήματα της ίδιας της Αρχής προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Οι πέντε συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν στην τακτοποίηση των πιο επιτακτικών ζητημάτων που αφορούν αυτή τη στιγμή την Αρχή και ήδη, σχεδιάζουμε μια επόμενη σειρά από παρεμβάσεις.
Επί των διατάξεων που έχουν κατατεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή, θα επικεντρωθώ σε τρεις από τις πέντε, καθώς η δεύτερη και η πέμπτη εξ αυτών αποτελούν νομοτεχνικές βελτιώσεις και διορθώσεις, οι οποίες δεν αλλάζουν σε κάτι ουσιαστικό τον υφιστάμενο νόμο που μας διέπει.
Η πρώτη διάταξη αφορά τη διαιτησία και είναι και η πρώτη σε σημαντικότητα και αφορά στην προσθήκη της δυνατότητας άσκησης διαιτησίας από την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Αυτή έρχεται ως πρόσθετη δυνατότητα, σε σχέση με τα ισχύοντα, καθότι η Αρχή έχει, ήδη, τη δυνατότητα διαμεσολάβησης. Να αναφέρω ότι, από το παράρτημα της 2.2 της Σύμβασης παραχώρησης του λιμένα Πειραιά που αναφέρει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της αρχής προκύπτει ότι, ο προσανατολισμός της Ρ.Α.Λ. περιλαμβάνει την ενίσχυση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη λειτουργίας διαιτησίας της Αρχής μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις γενικές αρχές με το θεσμικό της βάρος και να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά, ως ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Τα επιμέρους θέματα για τη λειτουργία της διαιτησίας, επειδή υπάρχει μόνο μια απλή αναφορά προσθήκης σε αυτό τον νόμο, θα ρυθμιστούν με κανονισμό τον οποίο θα εκδώσει η ίδια η Αρχή και θα ρυθμίζει τα επιμέρους λειτουργικά θέματα για την διαιτησία.
Η δεύτερη διάταξη αφορά την στελέχωση της Αρχής από τον Λιμενικό Σώμα και αυτό που ουσιαστικά υλοποιεί, με μέγιστο τα τρία στελέχη του Λιμενικού Σώματος, είναι η επισημοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης με τρόπο, ο οποίος να είναι επωφελής για την Αρχή των και τους εργαζόμενους. Να σημειώσω ότι, το 2017 η Ρ.Α.Λ. εξέδωσε 34 αποφάσεις και 4 γνωμοδοτήσεις με δύναμη, εκτός της διοίκησης, έξι στελεχών εκ των οποίων οι δύο εκ του Λιμενικού Σώματος.          ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Δημητριάδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)        
 ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος των Επιτροπών):(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΙΒΑΚΟΥ, Προέδρου του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος «Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.»)

 Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρούμε ότι χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ώστε να περιγράφεται, επακριβώς, ο τρόπος και η διαδικασία που θα γίνονται αυτές οι προαγωγές.

Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 22 αφορούν στη λειτουργικότητα των άρθρων 79 και 83 του ν. 4504.

Σε ότι αφορά στο άρθρο 15, είναι το μοναδικό άρθρο, για το οποίο θα εκφράσουμε μία διαφωνία ως προς την τοποθέτηση των στελεχών του Λιμενικού στη Ρ.Α.Λ.. Ενώ στην παρ. 1, λέει ότι αυτές οι τοποθετήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του προεδρικού διατάγματος των μεταθέσεων, στην παρ. 2, λέει ότι θα γίνεται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κανονισμό. Δηλαδή, θα είναι μόνο με απόφαση Υπουργού.

Στη συνέχεια, και με δεδομένο ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ζητάμε από τον κ. Υπουργό, αλλά και από την Επιτροπή και παρακαλούμε τους Εισηγητές όλων των Κομμάτων και τα μέλη Επιτροπής, να συμπεριλάβετε σε αυτό το νομοσχέδιο και τις παρακάτω προτάσεις μας, τις οποίες έχουμε υποβάλει με σχετικά έγγραφά μας.

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν στο σύνολό τους πάγια αιτήματα του προσωπικού και τυγχάνουν καθολικής αποδοχής, όπως οι τροποποιήσεις και παρεμβάσεις στα άρθρα 26-30 του ν. 4504/17 για τις μεταθέσεις του προσωπικού. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η διαδικασία και οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις περνάνε στη δικαιοδοσία του Αρχηγού, ως φυσικού προϊσταμένου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος.

Ακόμη, τα μόρια ως αντικειμενικά κριτήρια να έχουν τον πρώτο ρόλο στις μεταθέσεις του προσωπικού, οι έκτακτες μεταθέσεις να γίνονται μόνο για συγκεκριμένους λόγους και να αφαιρεθεί το δικαίωμα για μεταθέσεις εντός περιφερειακών διοικήσεων χωρίς κριτήρια, καθώς και ο μέγιστος χρόνος παραμονής των 8 ετών να μπορεί να επεκτείνεται.

Επίσης, ζητάμε τροποποίηση – βελτίωση της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4504 για την καθολική εφαρμογή του υπολογισμού της στρατιωτικής θητείας για προαγωγή των στελεχών στον επόμενο βαθμό. Κάνουμε συνολική πρόταση αναμόρφωσης του βαθμολογίου των στελεχών του Λιμενικού, με αιχμή του δόρατος αυτό των προερχόμενων Λιμενοφυλάκων. Ζητάμε νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε όλα τα στελέχη και νομοθετική ρύθμιση για τον υπολογισμό του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά. Για όλα τα παραπάνω θέματα θα σας καταθέσουμε και σχετικό υπόμνημα.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα τροποποίησης και αύξησης των οργανικών θέσεων του Λιμενικού, ανάλογη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος και όχι καθ' υπαγόρευση οριζόντιων περικοπών στο δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για κάθετη μείωση των οργανικών θέσεων όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 20% των οργανικών θέσεων του Λιμενικού σε 8.000.

Η ανωτέρω απόφαση για να στηριχτεί, «εφευρέθηκε» η συνένωση δυνάμεων με το Λιμενικό «Καλλικράτη» και η αναδιάταξη των επιχειρησιακών μέσων με υποτιθέμενο σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα τους. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 103/2014 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και τις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών Κανονισμός 79/2014 και περιφερειακών υπηρεσιών Κανονισμός 78/2014.

Όλη η ανωτέρω διαδικασία έπληξε βάναυσα τη λειτουργικότητα του Σώματος και καταδίκασε το προσωπικό να μην μπορεί να μετατεθεί σε υπηρεσίες του τόπου επιλογής του, αφού στις περισσότερες περιοχές η οργανική σύνθεση αποτελεί πλασματικό νούμερο που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών. Επίσης, εμφανίζει πλασματική κάλυψη των θέσεων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στις οργανικές θέσεις δεν απαιτούν άμεση κάλυψη από νέες προσλήψεις. Ζητάμε από το βήμα της Επιτροπής τη συγκατάθεση του κ. Υπουργού για άμεση σύσταση Επιτροπής με θέμα τις Οργανικές Θέσεις του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα εμπεριέχουν στοιχεία ισότητας, ισονομίας και ισοπολιτείας, απαραίτητα για να τεκμηριώσουν την ορθολογική τους βάση και να τα καταστήσουν άμεσου και επιβεβλημένου ενδιαφέροντος. Πιστεύουμε δε, ότι τα ανωτέρω θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτά και να τύχουν διακομματικής αποδοχής. Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σαϊτάκης.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ(Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Λιμενικού Σώματος):. Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ως θεσμικοί  εκπρόσωποι των σε αφυπηρέτηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος  ευχαριστούμε  για την πρόσκληση, ώστε να παραστούμε ενώπιον της Επιτροπής σας και να τοποθετηθούμε αναφορικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία και ειδικότερα αυτών που ρυθμίζουν, επιτέλους, τα θέματα του Τ.Α.Λ.Σ..

Η νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο Τ.Α.Λ.Σ., άρθρο 16, μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι μια οφειλόμενη αναγκαία τακτοποίηση, λόγω της εφαρμογής του νέου ειδικού μισθολογίου, που εκκρεμούσε εδώ και 13 μήνες, και έρχεται να ρυθμίσει το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, αλλά και των εισφορών των στελεχών του Λιμενικού.

Στο εξής, λοιπόν, οι ασφαλισμένοι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 θα γνωρίζουν τι εισφορές θα καταβάλουν και τι στο τέλος της σταδιοδρομίας τους θα εισπράξουν. Επίσης, απρόσκοπτα πλέον, θα καταβληθεί το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο σε όσους αποστρατεύτηκαν από 01/01/2017 και εντεύθεν.

Για τις υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα, τα εν ενεργεία στελέχη, με τις σκέψεις και τις προτάσεις που πιστεύω, ότι θα διαφωτίσουν τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη εκείνων των αποφάσεων που θα είναι σε όφελος της λειτουργίας και ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να κάνω έκκληση στον κ. Υπουργό ως τον καθ' ύλην  αρμόδιο για το Λιμενικό, να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις αυτό το Σώμα, διεκδικώντας την αύξηση του προϋπολογισμού που αφορά το Αρχηγείο του Λιμενικού, ώστε να υπάρξουν οι ικανοί και αναγκαίοι εκείνοι πόροι για ενίσχυσή του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε επιχειρησιακά μέσα. Είναι προφανές, πλέον, ότι για την ενίσχυση σε μέσα οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις δεν αρκούν. Είναι, επίσης, προφανές ότι χρειάζεται να στηριχθεί  και οικονομικά το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, έστω και εάν οι δυνατότητες δεν είναι μεγάλες.

Η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων συμβάλλει στην καλλιέργεια του αισθήματος της  ίσης  και δίκαιης αντιμετώπισης των στελεχών του Λιμενικού. Αποτελεί ένδειξη ειλικρινούς και καλής θέλησης και παράλληλα, η κατανόηση αυτή ενεργεί πολλαπλασιαστικά στην ανύψωση του φρονήματος των, για την εκτέλεση της αποστολής τους, στα λιμάνια και στις εσχατιές του Αιγαίου.

Δεν απαιτείται να τονίσουμε το προφανές για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λιμενικού, για την εμπέδωση της εσωτερικής ασφάλειας στους πολίτες αυτής της χώρας, της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο αυτό καλώ και το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων να στηρίξουν την συνεχή και σε δύσκολες συνθήκες προσπάθεια του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου εκπληρώνει την πολιτειακή αποστολή του. Σας ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Θέλω να ανακοινώσω ότι από την πλευρά της  Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού  Σώματος(Π.Ε.Α.Λ.Σ.) εστάλη  υπόμνημα.
 Το λόγο έχει ο κ. Μπιμπής, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ(Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος(ΣΙΤΕΣΑΠ)): Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και  ευχαριστούμε  και για την πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο πιστεύουμε  είναι στην σωστή  κατεύθυνση και ιδιαίτερα η τροπολογία σχετικά με τα τουριστικά σκάφη αναψυχής τρίτων χωρών.
 Ως προς την  ενσωμάτωση  στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/1794 τίθεται ένα θέμα και δίνεται  ίσως η ευκαιρία για να αναγνωρισθεί η ναυτική εργασία που κάνουν οι κυβερνήτες των επαγγελματικών  τουριστικών σκαφών  αναψυχής. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο αρκετό καιρό και πιστεύω, ίσως, είναι και η ευκαιρία να γίνει μια γενικότερη ρύθμιση και των εκπαιδευτικών, αλλά και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό θα μας εξηγήσει ο κ. Δεληγιαννάκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(Μέλος του Δ.Σ. του του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών(ΣΙΤΕΣΑΠ)): Το πρόβλημα δημιουργείται, η στρέβλωση, από την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και Διεθνούς Οργάνωσης της Εργασίας και της κύρωσης της εν λόγω Σύμβασης με το νόμο 4078/2012. Η εν λόγω διαφορά εντοπίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης και δημιουργεί αμφιβολίες και ερμηνευτικά νομικά προβλήματα. Στο κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης ορίζεται στο εδάφιο στο άρθρο 2, ως ναυτικός, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή ασχολείται  ή εργάζεται με οποιαδήποτε ειδικότητα επί πλοίου, στο οποίο έχει εφαρμογή η παρούσα Σύμβαση.
Επιπροσθέτως δε στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται  διαφορετικά η παρούσα Σύμβαση έχει εφαρμογή σε όλους τους ναυτικούς. Οι κυβερνήτες, όμως, των σκαφών αναψυχής εξαιρούνται από αυτή την περίπτωση, αν και ή κατά παρέκκλιση της Διεθνούς Συμβάσεως (erga omnes ) ιδιαιτέρως αυξημένη τυπική ισχύ.
(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ, Μέλους του ΔΣ του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.)
Η υπουργική απόφαση 3522.2/08 του 2013, ο κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της σύμβασης ναυτικής εργασίας, στο άρθρο 1 εδάφιο 4, αυτής, αναφέρει «ναυτικός νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει προσληφθεί, ασχολείται ή εργάζεται με οποιαδήποτε ειδικότητα, ναυτολογείτε επί πλοίου, στο οποίο έχει εφαρμογή ο παραπάνω κανονισμός». Από την μία μεριά έχουμε τη διεθνή σύμβαση ναυτικής εργασίας, με νόμο,  να είναι ακριβής μετάφραση του αγγλικού κειμένου  και η υπουργική απόφαση να μιλάει για να ναυτολόγηση. Στις Οδηγίες που έχουμε εδώ πέρα, για το παρόν νομοσχέδιο, στην παράγραφο 4, αναφέρει ότι η ύπαρξη και η δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων μπορεί να εμποδίζει τους ναυτικούς να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα τους. Παρακάτω λέει ότι δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και οι ναυτικοί να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, οι διατάξεις που επιτρέπουν τέτοιου είδους εξαιρέσεις θα πρέπει να καταργηθούν. Ζητούμε επί της ουσίας, οι κυβερνήτες αυτοί, των σκαφών αναψυχής κάτω των 24 μέτρων να θεωρηθούν ως ναυτικοί. Έχουμε έρθει σε επαφή με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., η Ισπανία έχει θεσπίσει επαγγελματικά διπλώματα για τους κυβερνήτες, Patrón des yates 100 και δεύτερο το Patrón des yates 200, το οποίο είναι κατά την αίσθηση W, που σημαίνει ότι τα άτομα αυτά είναι πλέον ναυτικοί. Ακόμα και το Μόντε Νέγκρο έχει θεσπίσει τέτοιος κανόνες και τέτοια διπλώματα. Νομίζω ότι ήλθε η σειρά της δικής μας χώρας να θεσπίσει επαγγελματικά διπλώματα ναυτικών, μη απογεγραμμένων, κάτω από τα 24 μέτρα. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία και θα πρέπει επί την ευκαιρία αυτού του νόμου να προστεθεί. Ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σακέλλης, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού  Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) και Μέλος Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ (Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού  Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) και Μέλος Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ)): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνεται να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τον σχέδιο.  Θα μπω κατευθείαν στην ουσία, το νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε ό,τι  αφορά στις ομαδικές απολύσεις, σε  ό,τι αφορά στην ακτοπλοΐα, βεβαίως επηρεάζει και τα  ακτοπλοϊκά πλοία σε κάποιες περιπτώσεις.  Αφορά,  κυρίως, στα πλοία της Αδριατικής. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μόνο πέντε ελληνικά πλοία έχουν παραμείνει στην Αδριατική από 25 πλοία που ήταν πριν από 10-12 χρόνια. Η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας πιθανώς να δημιουργήσει δυσλειτουργίες στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων μας στην Αδριατική, τα οποία σημειωτέων τα τελευταία 40 χρόνια ίσως είναι τα μόνα ελληνικά πλοία που είναι επανδρωμένα σχεδόν για δώδεκα μήνες το χρόνο. Άρα, υπάρχουν κάποιες αλλαγές και κάποιες διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν και θα αναφερθούμε παρακάτω, με περισσότερες λεπτομέρειες.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η λειτουργία των επιβατικών πλοίων βασίζεται στην εποχικότητα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά της κίνησης τον χειμώνα με το καλοκαίρι, λόγω της τουριστικής κίνησης. Στην έννοια της εποχικότητας έχει προσαρμοσθεί και στη νομοθεσία μας, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνδέσεις το χειμώνα στα νησιά μας και αυτό γίνεται και το καλοκαίρι έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε την επιβατική κίνηση, η οποία είναι σχεδόν δεκαπλάσια από τη θερινή.(Συνέχεια ομιλίας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ, Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού, Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) και μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.)
Το παρόν  νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη  του την εποχικότητα και τις απαραίτητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνονται για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις συγκοινωνιακές ανάγκες. Επίσης, πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις ούτως ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες οι οποίες μπορούν να μας δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις διαδικασίες οι οποίες τίθενται σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, με την ανάγκη διαπραγμάτευσης με την ΠΝΟ και μάλιστα σε θέματα τα οποία είναι επείγοντα τίθενται προθεσμία σε περίπτωση ζημιών  να γίνουν επισκευές κ.λπ.. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το γνωρίζουμε δύο μήνες πριν όπως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που το πλοίο μας  πρέπει να κάνει εργασίες ετήσιας επιθεώρησης για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε προβλήματα και με την εξεύρεση δεξαμενών και άλλα συναφή θέματα.
Θα παρακαλούσαμε να δοθούν παρακάτω διευκρινίσεις ή ερμηνείες ή όπου είναι συμβατό και είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια θέματα στο σχέδιο νόμου το οποίο προτείνετε. Συγκεκριμένα προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι οι απολύσεις για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης και συντήρησης όπως επίσης αποκατάσταση ζημιών  ότι εξαιρούνται από τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις ομαδικές απολύσεις. Να εξαιρεθούν οι απολύσεις όταν πρόκειται για αντικατάσταση πλοίου. Η αντικατάσταση πλοίου είναι κάτι το οποίο γίνεται  πάρα πολύ τακτικά και είναι αναγκαίο όταν βέβαια το πλοίο που αντικαθίσταται έχει περισσότερο πλήρωμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις  που έχει λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αντικαθιστούμε ένα πλοίο δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις με την ΠΝΟ να κρατάει μάλιστα και δύο μήνες για το τι θα γίνουν αυτά τα 10 -  20 άτομα που είναι λιγότερα. Να διευκρινιστεί ότι η πώληση του πλοίου εξαιρείται. Δηλαδή σε περίπτωση πώλησης πλοίου είναι απαραίτητο να απολύεται το πλήρωμα. Τα πλοία είναι κινητά, πωλούνται εκτός Ελλάδος. Συνήθως όταν πωλούνται στο εξωτερικό πρέπει να αλλάξουν πλήρωμα συνεπώς το ελληνικό πλήρωμα πρέπει να απολυθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις.
Άρα πρέπει να διευκρινιστεί γιατί υπάρχει διάταξη που εξαιρεί τη πώληση πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό αλλά όχι και την κανονική πώληση πλοίου. Σημειωτέον εδώ ότι για να μπορέσουμε να επενδύουμε να ανανεώσουμε το στόλο μας κ.λπ. πρέπει να πουλάμε συνέχεια πλοία. Να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις μείωσης οργανικών συνθέσεων σύμφωνα με ισχύουσες ρυθμίσεις όπως π.χ. οι  μειωμένες συνθέσεις που προβλέπονται από το ν. 2932 για την ακτοπλοΐα. Αυτό το ζητάμε ως διευκρίνιση για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και άλλες προστριβές. 
Επίσης ζητάμε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις με τον ευρωπαϊκό κανονισμό σε ότι αφορά τα όρια των επιτρεπόμενων απολύσεων. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και πιστεύουμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Πρέπει να καταργηθούν οι προθεσμίες του άρθρου 7 που φτάνουν μέχρι τις 60 μέρες για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι δυνατόν 60 μέρες πριν να ξέρουμε αν  και κατά πόσο θα χρειαστεί να απολυθεί το πλήρωμα. Άρα, οι διαδικασίες αυτές είναι και γραφειοκρατικές και  χρονοβόρες και πρέπει να συζητήσουμε για κάποιες άλλες πιο ευέλικτες διαδικασίες.
Σε ότι αφορά την ακτοπλοΐα, θα παρακαλούσαμε να διευκρινιστούν ότι απολύσεις σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το νόμο 4150 που αφορούν κυρίως το χειμερινό πλήρωμα του πλοίου να διευκρινιστεί ότι εξαιρούνται και επίσης να εξαιρεθούν οι απολύσεις σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 5 του νομοσχεδίου του 2932. Το άρθρο 11 αναφέρεται στα άρθρα 4, 5 και 6 του 2932 προτείνουμε να συμπεριλάβουμε και τα άρθρα 3 και 5 του 2932 σύμφωνα με τα οποία να εξαιρούνται οι ομαδικές απολύσεις και κυρίως αφορούν περιπτώσεις που το πλοίο δεν έχει δρομολογιακές υποχρεώσεις

 (Συνέχεια ομιλίας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ, Πρόεδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) και μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.))
Δηλαδή, όταν τελειώσουν οι δρομολογιακές υποχρεώσεις του ακτοπλοϊκού πλοίου, να μπορεί να απολύσει το πλήρωμα. Πιστεύουμε, κύριε υπουργέ, ότι οι διευκρινίσεις που ζητάμε και οι αλλαγές θα είναι επ’ ωφελεία και της απασχόλησης και παρακαλούμε πολύ να τις λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη, μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Δημητριάδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου): Καλημέρα σας, είμαι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου και της τουριστικής επιτροπής Πόρου. Ευχαριστώ τον Βουλευτή κ. Καρρά για την ευκαιρία και την πρόσκληση στη σημερινή συνεδρίαση.
Στο άρθρο 15 παράγραφος 1δ, γίνεται λόγος για την ΡΑΛ, η οποία καλείται - ορθώς κατά την άποψή μας - να ελέγξει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους φορείς διοίκησης των λιμένων σε ένα πλαίσιο όμως, δεν μας επιτρέπει ακόμη τουλάχιστον να λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Νομίζω, ότι εκφράζω τα περισσότερα λιμενικά ταμεία. Δεν ήρθα εδώ να μιλήσω μόνο για τον Πόρο.
Κυρίαρχο πρόβλημα είναι η διάσπαση των αρμοδιοτήτων, στις περιοχές δικαιοδοσίας μας. Θα αναλύσω τέσσερα βασικά ζητήματα, την καβοδεσία, την ανταποδοτικότητα των τελών και τη διαδικασία προσλήψεων, την ΚΥΑ των λιμενικών τελών και την πολυνομία.
Σχετικά με την καβοδεσία, ο καβοδέτης, είναι αυτός που υποδέχεται τα σκάφη που έρχονται στους λιμένες μας και τα δένει. Τα λιμενικά ταμεία ασκούν αρμοδιότητες, σύμφωνα με το βουλευτικό διάταγμα της 19/1/39 και το άρθρο 10 του ν.2738/99. Συνοψίζονται στη διαχείριση των λιμένων και των χερσαίων ζωνών λιμένων και των θαλάσσιων ζωνών λιμένων. Εισπράττουν λιμενικά τέλη, πωλούν νερό και ρεύμα και διαθέτουν τα κρηπιδώματα τους. Με λίγα λόγια πωλούν ένα προϊόν, το οποίο λέγεται τουριστικό yachting. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι στο λιμάνι του Πόρου έχουμε μηνιαίο μέσο όρο 3000 διερχόμενα σκάφη και αν κανείς σκεφτεί, ότι τον χειμώνα δεν έχουμε σκάφη, μιλάμε για 6000 διερχόμενα σκάφη το μήνα στις περιόδους αιχμής.
Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση και την ασφάλεια των υποδομών και την είσπραξη τελών και εξυπηρέτηση σκαφών, όμως δεν μπορούν να ελέγξουν το προϊόν τους, αφού οι καβοδέτες ελέγχονται μόνο από τα λιμεναρχεία. Ως αποτέλεσμα υπάρχει ατελής και αθέμιτος ανταγωνισμός, επειδή υπάρχει άγρα πελατών, καθοδήγηση πελατών, εξυπηρέτηση συμφερόντων και τελευταία, υπάρχουν και καβοδέτες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στα λιμάνια μας και ένα ανύπαρκτο σέρβις, την στιγμή που έχουμε οικονομική κρίση και προσπαθούμε αυτό που λέγεται τουριστικό yachting να το μεγαλώσουμε για να βοηθήσει την εθνική οικονομία.
Οι άδειες, λοιπόν, στους καβοδέτες δίνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία, βάσει κάποιων τυπικών προσόντων. Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία δεν μπορούν να επιβάλλουν στους καβοδέτες, που είναι βασικοί και οι πρώτοι υποδοχείς των πελατών μας, θεμελιώδεις κανόνες τουριστικών πρακτικών, όπως είναι η ευγένεια, η ευπρέπεια, η γνώση ξένων γλωσσών, ακόμη και το ωράριο λειτουργίας, διότι οι καβοδέτες κατεβαίνουν στα λιμάνια, οπότε νομίζουν εκείνοι και όποτε θέλουν. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό, είναι σαν να έχουμε ένα ξενοδοχείο και ο ρεσεψιονίστ να είναι τοποθετημένος από κάποιον άλλον.
Με λίγα λόγια, πρέπει με κάποιο τρόπο τα δημοτικά λιμενικά ταμεία να ελέγχουν τους καβοδέτες. Σε αυτό το πνεύμα, 11 δήμαρχοι μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, κατέθεσαν παρακάτω προτάσεις επί της αρχής, στη διαβούλευση του ν.4504/17 και πρέπει να πούμε, προς τιμήν του Υπουργείου, πω ότι πολλές από τις προτάσεις που κατέθεσαν οι δήμαρχοι εισακούστηκαν και από τον κ. Υφυπουργό, αλλά και από τον κ. Λαμπρίδη, με τον οποίο είχαμε άμεση επικοινωνία.
Αυτές οι προτάσεις είναι οι εξής. Η αρμοδιότητα αδειοδότησης στα διοικητικά συμβούλια των λιμενικών ταμείων για τους καβοδέτες, κατοχή διπλώματος ταχύπλοου, ιστιοπλοΐας ή εμπορικού πολεμικού ναυτικού σαν τυπικό προσόν, υποχρεωτική γνώση αγγλικών και ασυμβίβαστο μεταξύ καβοδέτη και ιδιοκτήτη ή συγγενή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ανάγκη σαφούς περιγραφής και της άγρας πελατών. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει μια πρόβλεψη για θέση port managers σε όλα τα λιμάνια.
Σχετικά με την ανταποδοτικότητα τελών, αν και τα λιμενικά τέλη θεωρούνται ανταποδοτικά και δεν χρειάζεται πράξη υπουργικού συμβουλίου για την πρόσληψη, εν τούτοις η διαδικασία με αντίτιμο είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για εισπράκτορες, τα λιμενικά ταμεία θα έπρεπε να μπορούν να προσλαμβάνουν μόνιμους υπαλλήλους, καθώς οι εξαμηνίτες που παίρνουμε δεν αρκούν. Έρχονται Ιούλιο ή Αύγουστο και πρέπει να τους εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο.(Συνέχεια ομιλίας κ. Αλέξανδρου Δημητριάδη, Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου)

Σε ότι αφορά την ΚΥΑ Λιμενικών Τελών, δεν επιτρέπει ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική, π.χ. εκπτώσεις σε ντόπιους ή κατά τους χειμερινούς μήνες, που θέλουμε να γεμίσουμε τα λιμάνια. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας και αυτό που συμβαίνει τελικά, είναι, ότι κάποια Λιμενικά Ταμεία αποφασίζουν παρανομώντας να μην εφαρμόσουν την ΚΥΑ και έτσι δημιουργούνται συνθήκες ατελούς και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τέταρτον, πολυνομία, ασάφεια. Είναι προφανές, ότι με τόσους πολλούς νομούς και εμείς δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε νομικούς συμβούλους και πραγματικά χρειάζεται μια απλούστευση.
Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μεταφέρω την αγωνία όλων αυτών που είμαστε κάθε μέρα στα κρηπιδώματα και παρακαλούμε ότι έχει αρμοδιότητα σε σχέση με την χερσαία ζώνη λιμένα, να έρθει στα Λιμενικά Ταμεία, φυσικά με την αρωγή του Λιμενικού Σώματος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Σας ευχαριστούμε και εμείς για την ακρίβεια του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι ξεκινάμε τη διαδικασία των ερωτήσεων από τους Εισηγητές και Ειδικούς Αγορητές, αλλά και με ερωτήσεις Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο κ. Συρμαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ (Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες επισημάνσεις.
Έχει γίνει αρκετή συζήτηση σχετικά με τις αποσπάσεις στην Ρ.Α.Λ. από την πλευρά του Λιμενικού Σώματος. Από ό,τι άκουσα από την τοποθέτηση του Διοικητή της Ρ.Α.Λ., ο αριθμός των αποσπασμένων θα ανέλθει μέχρι τρία στελέχη. Απορώ, λοιπόν, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, εάν μιλάμε για έναν τόσο μικρό αριθμό ανθρώπων; Δηλαδή, όταν μιλάμε μέχρι 3 στελέχη, απορώ πραγματικά, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, εκτός εάν δεν το κατάλαβα καλά και υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα.
Θα ήθελα να τοποθετηθώ και να θέσω κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας του Λιμενικού Σώματος. Πραγματικά όλοι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία και το έργο που έχει επιτελέσει το Λιμενικό Σώμα, ιδιαίτερα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχουμε σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το μεταναστευτικό - προσφυγικό και πολλές φορές τον ηρωικό αγώνα που δίνουν αυτά τα παιδιά στο πρώτο πεδίο της μάχης. Σήμερα, όμως, απ' ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι δυνατόν με αυτό το νομοσχέδιο να αντιμετωπιστεί το σύνολο των προβλημάτων που καταθέτουν ως προτάσεις. Στα ζητήματα που θέτει το σημερινό νομοσχέδιο, αντιλήφθηκα, ότι υπάρχει συμφωνία σε σχέση με τα ζητήματα που τίθενται. Αυτό είναι σημαντικό.
Από κει και έπειτα, σε ότι αφορά τα ζητήματα που αφορούν την αύξηση των οργανικών θέσεων. Πράγματι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα, το θέμα της αύξησης των οργανικών θέσεων, όμως και σ’ αυτό δεν ευθύνεται η δική μας Κυβέρνηση, αλλά όπως και εσείς είπατε, είναι προεδρικά διατάγματα του 2014, τα οποία μείωσαν τις οργανικές θέσεις από 11.000 περίπου στις 8.000. Γι' αυτό το θέμα, προσπαθούμε και μέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και το θέμα των προσλήψεων με τους κανόνες που μέχρι σήμερα υπάρχουν σε σχέση με την συμφωνία μας με τους θεσμούς, να τις αυξήσουμε και νομίζω, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, κυρίως μετά τον Αύγουστο.
Σε ό,τι αφορά ορισμένα ζητήματα που έθεσε ο κ. Σακέλλης. Εγώ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Εάν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται -δηλαδή με ένα ναι ή όχι- από την διάταξη του άρθρου 11 -εάν δεν κάνω λάθος- που λέει, ότι η νομοθεσία για τις οργανικές θέσεις των πληρωμάτων, εξακολουθεί να είναι σε ισχύει. Απ' ό,τι κατάλαβα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέτουν αναθεώρησης, δηλαδή, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικής Ακτοπλοΐας, βάζει ζητήματα της δυνατότητας περαιτέρω ομαδικών απολύσεων, εκτός από αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα και που θα ισχύσουν με το νομοσχέδιο Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας;


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ, Εισηγητή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρήζουν αναθεώρησης, δηλαδή ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικής Ακτοπλοΐας, θέτει ζητήματα της δυνατότητας περαιτέρω ομαδικών απολύσεων, εκτός από αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα και που θα ισχύσουν και με το νομοσχέδιο Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας; Δεν κατάλαβα ακριβώς, αν ζητάτε διεύρυνση και πολύ περισσότερες εξαιρέσεις από αυτές που ισχύουν σήμερα.
Σας ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας): Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά στην ΡΑΛ, στον κύριο Πρόεδρο, θα ήθελα να πω το εξής, βέβαια να θυμίσω ότι ο ν.4389/2016 είναι μνημονιακός νόμος, όσον αφορά στην παρ.1, θα ήθελα να σας πω, ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία, είμαστε υπέρ των εναλλακτικών μέσων επίλυσης των διαφορών και αυτό το έχουμε τονίσει σε όλο το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου και πολύ περισσότερο στηρίζουμε τώρα και τη διαδικασία της διαιτησίας, που εισάγεται με το νόμο. Ο προβληματισμός μας είναι το προσωπικό, οι πόροι κ.λπ., η στόχευση που γίνεται, αν με τις ρυθμίσεις του νομοθετήματος επαρκούν ή τί προβλέπεται να γίνει. Μιλήσατε για Κανονισμό, αλλά δεν γνωρίζω, αν ο Κανονισμός έχει τέτοια εξουσιοδότηση ή ενδεχομένως, να χρειαζόταν π.δ ή μια Υπουργική Απόφαση και θα ήθελα την άποψή σας για αυτό κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στην παρ.2, ποιοι δεν υπέχουν υποχρέωση πληροφοριών, είπατε ότι γίνεται νομοτεχνική βελτίωση και δεν θα επιμείνω σε αυτό. Το αντιλαμβάνομαι και το έθεσα ως ερώτημα χθες.
Όσον αφορά στην παρ. 3 του άρθρου 15, τιμωρούνται όσοι αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες στα σχετικά ζητήματα, γιατί είχαν εξαιρεθεί, μπορείτε να μας το πείτε ή να το πει και ο κύριος Υπουργός, από τον ν.4389/2016 και έρχεται τώρα αυτή η διάταξη ως ποινική διάταξη στο νομοσχέδιο; Ποιο ήταν το σκεπτικό που στον πρόσφατο νόμο, πριν από 1,5 χρόνο, δεν εισήχθη αυτή η διάταξη; 
Δώσατε εξήγηση και εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι πράγματι πρέπει να είναι στελεχωμένη η υπηρεσία σας, απλώς, κύριε Υπουργέ, είναι ένα ζήτημα, το είπαμε και χθες, να μην αποψιλώνεται το Λιμενικό Σώμα. Το καταλαβαίνω και εγώ, ότι πρέπει να έχει μια στελέχωση πολύ περισσότερο τώρα που θα ασχολείται και με τη διαιτησία, να υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα στην ΡΑΛ, όμως πρέπει να καλυφθούν τα κενά και στο Λιμενικό Σώμα.
Θα μείνω στο τελευταίο που με απασχολεί ιδιαίτερα, στην παρ. 5, να μας πείτε, γιατί κατά την Αιτιολογική Έκθεση, μάλλον θα το θέσω αλλιώς, για τον οικονομικό έλεγχο όσον αφορά στην κατανομή των πιστώσεων της ΡΑΛ και εφόσον, διενεργηθεί κάποιος έλεγχος, λέει ακριβώς ο νόμος «όπως γίνεται», αλλά απαλείφθηκε η παρ.3 του ν. 125, ο οποίος προέβλεπε τη διαδικασία που έπρεπε να γίνεται και για να γίνεται έλεγχος οποτεδήποτε. Εμένα προσωπικά δεν μου φαίνεται και πολύ αθώα αυτή η διάταξη και θα ήθελα την γνώμη σας κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ.3, διότι η παρ. 3 που προβλεπόταν μέχρι τώρα απαλείφεται.
Αν δεν την έχετε υπόψη σας, θα σας την θυμίσω, και λέει «τα έσοδα της ΡΑΛ», έτσι ίσχυε παλιά, «εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η ΡΑΛ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισηγήσεως της ΡΑΛ καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΡΑΛ, διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επομένου έτους. Η ΡΑΛ έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο κ.λπ».

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Εισηγητή της Ν.Δ.)
Αυτό
 ήταν μια ασφάλεια περισσότερο και βοηθούσε την διαφάνεια. Γιατί έπρεπε να καταργηθεί; Αυτά όσον αφορά την ΡΑΛ.
Τώρα μια ερώτηση για τον Πρόεδρο της ΟΕΠ, ήθελα να ρωτήσω τα εξής: Κύριε Πρόεδρε, μέχρι να βγουν τα διατάγματα για τις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος και να έχουμε τους πρώτους αποφοίτους, θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον, τέσσερα έως πέντε έτη. Μέχρι τότε, πώς θα  αναπληρώνονται οι απώλειες από τις αποχώρησης του προσωπικού;
Στο άρθρο 20, εξαιρείται η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος από τις πανελλαδικές εξετάσεις, την οποία καταργεί εν τοις πράγμασι ο νόμος. Θα ήθελα την άποψη σας επ’ αυτού.
Το άρθρο 23, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η πενταετής υπηρέτηση στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία αποτελούσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Εδώ, θα ήθελα, αν είχατε την καλοσύνη, να μας απαντήσετε. Δηλαδή, ποια είναι η τοποθέτησή σας ενόψει ότι είναι διατάξεις οι οποίες θα είναι κρίσιμες και για την κατ' άρθρο ψηφοφορία.
Όσον αφορά, τώρα, την Ένωση Αποστράτων Λιμενικού Σώματος. Θα ήθελα να ρωτήσω για την καθυστέρηση του εφάπαξ για ένα χρόνο. Αν έχει καταβληθεί και ποια είναι η θέση σας, πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και ποιες είναι οι προοπτικές.
Για τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών άνευ πληρώματος, θα ήθελα να πω σχετικά με το άρθρο 17. Στο άρθρο 17, διορθώνεται το άρθρο 3, του ν. 4256/2014, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το ν. 4500/2017 και ορίζεται, ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης για πλοίο αναψυχής με σημαία εκτός Ε.Ε. ή ΙΟΧ υπό τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, ακόμη και εάν δεν έχει μεταφορική ικανότητα άνω των 10 επιβατών, ενώ μέχρι σήμερα, έπρεπε να έχει.
Για το συγκεκριμένο άρθρο, θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε εάν πρόκειται για μέτρο που βοηθά την αγορά και τις επιχειρήσεις. Είναι σκόπιμο δηλαδή αυτό; Είναι, δηλαδή, προς όφελος της αγοράς και των επιχειρήσεων;
Τώρα όσον αφορά για τον ΣΕΝ τον οποίο επίσης εκπροσωπείται. Θα ήθελα, στο άρθρου 11, όχι την πρώτη παράγραφο που είπατε, γιατί πράγματι στην πρώτη παράγραφο εμείς είμαστε σύμφωνοι όπως την φέρνει του Υπουργείο, για την δεύτερη παράγραφο έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και θα ήθελα την άποψή σας που αφορά, δηλαδή, τις ομαδικές απολύσεις. Εάν ορίζεται ότι οι διατάξεις που εισάγονται για τις ομαδικές απολύσεις, δεν θίγουν τις απαιτήσεις περί καθορισμού οργανικής σύνθεσης στελέχωσης των πλοίων. Δηλαδή, εδώ διερωτώμεθα εάν αυτές οι διατάξεις είναι συμβατές με την Οδηγία 9586, γιατί σας θυμίζω ότι το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου άρθρα 10, 11&12, γίνεται για την εναρμόνιση της Οδηγίας και  διερωτώμεθα, δηλαδή, αν αυτό είναι συμβατές με το Ενωσιακό Δίκαιο.(Συνέχεια ομιλίας κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, Εισηγητής της Ν.Δ.)

Το άρθρο 11, εισάγει τις εξαιρέσεις στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων που εισήγαγαν τα άρθρα 4 και 8, δηλαδή, εξαιρούνται οι λοιπές απολύσεις ναυτικών που πραγματοποιούνται λόγω μη εκτέλεσης ή διακοπής πλοών πλοίων που εμπίπτουν στο ν.2932, τον οποίο αναφέρατε. Αφορά, δηλαδή, τα τουριστικά ή εποχικά πλοία και για τις συμβάσεις που λύονται δυνάμει του άρθρου 68 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Βεβαίως, εδώ, αναφέρετε για την εκποίηση σε δημόσιο πλειστηριασμό αλλά την πώληση, την οποία είπατε, θεωρώ ότι μπορεί να καλυφθεί από την απώλεια του πλοίου ή από την αποβολή της ελληνικής σημαίας, που προβλέπει ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται διευκρίνιση, να μας πει ο κ. Υπουργός.
Το ερώτημά μας είναι στην παράγραφο 2, που ορίζει πως οι πιο πάνω διατάξεις δεν θίγουν τις απαιτήσεις περί καθορισμού οργανικής σύνθεσης στελέχωσης των πλοίων. Εάν αυτή η διάταξη είναι συμβατή με το Ενωσιακό Δίκαιο.
Για την προθεσμία του άρθρο 7, τα είπατε.
Για το άρθρο 12 θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το Σ.Ε.Ε.Ν., που δημιουργήθηκε με τον νόμο του Υπουργού και το άρθρο 118 του ν.4504, καθίσταται το αρμόδιο όργανο για να επιβλέπει το νομοθετικό καθεστώς και τις διαδικασίες των ομαδικών απολύσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, εάν πρέπει να είναι αυτό το όργανο που θα επιβλέπει αυτές τις ρυθμίσεις που γίνονται.
Για τον αντιπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου, θα μελετήσουμε τις προτάσεις σας και θα δούμε εάν θα φέρει και νομοτεχνικές βελτιώσεις ο κ. Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ και εγώ. Ζητώ να περιοριστούμε μόνο στις ερωτήσεις. Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς, Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ (Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη διαπίστωση και μετά να προχωρήσω στις ερωτήσεις.
Η διαπίστωση έγκειται στο εξής. Η νομοθεσία όταν ψηφίζεται, και μιλάω για τη νομοθεσία του παρελθόντος, θα δείξει το βαθμό επιτυχίας ή όχι στην εφαρμογή της. Εάν υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Συνεπώς, κριτική του παρελθόντος δεν λύνει τα προβλήματα, εφόσον δεν γίνονται προτάσεις βελτίωσης.
Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον εκπρόσωπο της Ρ.Α.Λ., επειδή είναι μια Ρυθμιστική Αρχή η οποία, τουλάχιστον όσο βρίσκομαι στη Βουλή και παρακολουθώ διατάξεις, λέει ότι της ανατίθενται οιονεί δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, όπως είναι η διαμεσολάβηση και η επίλυση διαφόρων. Αναφέρθηκε και ο κ. Αθανάσιου αλλά θα το εξειδικεύσω περισσότερο. Ο κανονισμός τον οποίο θα εκδώσετε, προφανώς, θα έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Έχει η Ρ.Α.Λ. τέτοια αρμοδιότητα και εξουσία εκ της νομοθεσίας να δεσμεύει; Διότι το ίδιο άρθρο 15 λέει παρακάτω ότι, «και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα». Επομένως, το ερώτημά μου συμπυκνώνεται στα εξής. Υπάρχει προετοιμασία για τον κανονισμό και τον χρόνο, πέραν του ερωτήματος εάν υπάρχει σχετική αρμοδιότητα της Ρ.Α.Λ.. Ο εύλογος χρόνος είναι σύντομος αλλά πολλές φορές είναι και μακρύς, ανάλογα με τις συνθήκες. Σε πόσο χρόνο, επομένως, εκτιμάται ότι θα υπάρχει αυτή η έκδοση του κανονισμού και θα έχει την δεσμευτικότητα, για να μπορεί να λειτουργήσει ο ρόλος της Ρ.Α.Λ., ως οιονεί δικαιοδοτικό όργανο;
Ένα ζήτημα το οποίο θέλω να θέσω εν συνεχεία και να παρακαλέσω τον κ. Σακέλλη, εάν έχει την καλοσύνη να μου διευκρινίσει το εξής. Μου έμεινε ένα κενό, σε σχέση με την τοποθέτησή του για τα πλοία της Αδριατικής και φαντάζομαι ότι, μιλάτε και για τις ιταλικές αλλά και για τις ελληνικές εταιρείες. Θα ήθελα να επαναλάβετε τις παρατηρήσεις σας σε αυτό το σημείο, διότι βλέπω ότι αναφέρεστε στις ομαδικές απολύσεις. Εκείνο, όμως, που βλέπω και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και στην ενσωμάτωση που γίνεται είναι ότι, όταν πρόκειται για μεταβίβαση ναυτιλιακής επιχείρησης ισχύουν, αλλά όταν είναι για μονοβάπορες ή αποκλειστικά ναυτιλιακές εταιρείες που μεταβιβάζουν τα πλοία, βλέπω μια εξαίρεση. Θα ήθελα την άποψή σας σε αυτό.(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Γεωργίου – Δημητρίου Καρρά. Ειδικού Αγορητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.)


Ως προς τον εκπρόσωπο τον αποστράτων του Λιμενικού Σώματος θα ήθελα, να θέσω το εξής ερώτημα. Επειδή είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο αφορά και τις οικονομικές συνθήκες της χώρας, τη συγκυρία και την κρίση, εάν το γνωρίζει. Το Συμβούλιο Επικρατείας είχε αποδεχτεί ότι πρέπει να δοθούν, να επιστραφούν οι κρατήσεις, οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν κι απ’ ό,τι θυμάμαι είχε αποδοθεί το 50% και υπήρχε εξαγγελία της Κυβέρνησης ότι θα δοθεί το άλλο 50% το οφειλόμενο. Το ερώτημά μου είναι, εάν δόθηκε.
Ένα άλλο θέμα, το οποίο με απασχολεί και τίθεται πάλι ως ερώτημα, αφορά την απόσπαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος προς την Ρ.Α.Λ.. Εκεί έχω την εξής παρατήρηση πριν απ' όλα. Εφόσον δίνουμε ρυθμιστικές εξουσίες στην Ρ.Α.Λ., δε θα μπω στον προβληματισμό μου στις διαφορές ή στις ομοιότητες, που μπορεί, να έχει με τις Δημόσιες Αρχές Λιμένος, αλλά μεταφέρουμε ένστολο προσωπικό, το οποίο έχει μια διαφορετική δομή, το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή, με την έννοια της ιεραρχίας η οποία είναι δεσμευτική ανάλογα με το βαθμό και την ειδικότητα, που έχει το κάθε στέλεχος. Συμβιβάζεται, έστω κι αν δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες το ένστολο προσωπικό, να υπηρετεί στη Ρ.Α.Λ. ή απλώς εκεί θα είναι μια καλή θέση, που θα δίνει κάποια προνόμια περισσότερα.
Πάω και σ’ ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει, να ληφθεί υπόψη ότι μετά την απαγόρευση των προσλήψεων και τον περιορισμένο αριθμό των νέων, οι οποίοι προσήλθαν λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων στη στελέχωση του Λιμενικού Σώματος και την αύξηση καθηκόντων, το οποίο δεν είναι μόνο στον τουρισμό μας - όπως τα καλοκαίρια έχουμε μια αύξηση του τουρισμού στα λιμάνια,-, είναι και αύξηση καθηκόντων και ιδιαίτερα σκληρά καθήκοντα σε σχέση με τον έλεγχο του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, στο οποίο έχουν σημαίνοντα και κρίσιμο ρόλο. Μήπως, έστω, οι τρεις θέσεις, που είπε ο κ. Υπουργός. Δεν έχει σημασία, εάν είναι τρεις ή δύο. Μήπως δημιουργήσουν μια προϋπόθεση ή ένα προηγούμενο μετακίνησης ενστόλων προς άλλες αρχές του ίδιου Υπουργείου, όπου μπορούν, να καλυφθούν από πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει την εξειδίκευση, απ' ό,τι γνωρίζω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Όταν μιλήσω, θα σας δώσω τα στοιχεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ (Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.): Μη με διακόπτετε τώρα, θα τ’ ακούσω μετά.
Επανέρχομαι στο ζήτημα, διότι πρέπει, να υπενθυμίσω εδώ, εφόσον έγινε η διακοπή, ότι εγώ δεν το έθεσα μόνο στον αριθμό, το έθεσα και σε ζήτημα διαφορετικής ιεραρχικής σχέσης που υπάρχει και της ιεραρχικής υπακοής που υπάρχει στο Λιμενικό Σώμα ως ένστολο.
Ανεξάρτητα απ’ αυτό, για να μη μακρηγορήσω περισσότερο, θέλω, ν’ αναφερθώ στις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως του Προσωπικού, όπου πράγματι συμφωνούμε με τις προτάσεις για το λόγο ότι εκφράζουν ζητήματα, τα οποία θα πρέπει, να ρυθμιστούν αυτή τη στιγμή και να μη μείνουν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Θ’ αναφερθώ και στο Λιμενικό Ταμείο Πόρου, το οποίο μας έδωσε και μια εικόνα των προβλημάτων των Λιμενικών Ταμείων ευρύτερα. Δεν έμεινε μόνο ο κ. Δημητριάδης στην τοποθέτηση του τοπικού λιμανιού. Θα μας έδωσε, λοιπόν, μια αφορμή και περαιτέρω διαλόγου κι αν ισχύσει, κ. Υπουργέ, αυτό που είπατε χθες ότι θα επιδιώξετε μια ευρύτερη συζήτηση για τη ναυτιλία, ελπίζω, εκεί, να τεθούν τα θέματα λεπτομερειακά.
Κατά τα λοιπά, κυρία Πρόεδρε, θα επανέλθω στην επόμενη συνεδρίαση επί των άρθρων. Ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Καρρά, στα πλαίσια των λειτουργιών των θεσμών, εγώ, ειλικρινά, δεν έχω δει ένα Κόμμα αντιπολιτευτικό, να έρθει στο Υπουργείο και να ζητήσει απ’ τον Υπουργό μια σε βάθος ενημέρωση όλων των ζητημάτων. Με πολλή χαρά, λοιπόν, θα σας περιμένω κι εσάς κι οποιωνδήποτε συνάδελφο, να συζητήσουμε, να μας πείτε τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλάθητος δεν είναι κανένας.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ (Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.): Εγώ, πάντως, θα έρθω, κύριε Υπουργέ, και θα είμαι προετοιμασμένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μου  αρέσουν οι «αναμετρήσεις».
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Κούζηλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ (Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή): Θα ξεκινήσω από τη Ρ.Α.Λ. και έχω να υποβάλλω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στα θέματα διαιτησίας. Όπως ανέφερα και χθες, υπάρχουν πάρα πολλά κενά αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να υπάρχουν και πάρα πολλές προϋποθέσεις. Με το προσωπικό που θα μπει μέσω των προσλήψεων, θα μπορέσετε να ασκήσετε τα συγκεκριμένα καθήκοντα;
Η δεύτερη ερώτηση προς τη Ρ.Α.Λ. και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος είναι η εξής. Δεν είναι μόνο τα τρία άτομα της Ρ.Α.Λ. που θα αποσπαστούν. Είναι και στη Δ.Α.Λ. και σε 1.002 άλλες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει με ένα μέσο όρο, γύρω στα 50 άτομα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ένα ολόκληρο Λιμεναρχείο είναι γύρω γύρω σε αποσπάσεις και διαθέσεις.
Εμείς έχουμε να σας κάνουμε μία πρόταση πάνω σε αυτό το ζήτημα και θέλω να μου πείτε, αν την έχετε εξετάσει. Εάν θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα άτομο της Ένωσης Απόστρατων, όπως ήταν και στο προηγούμενο Δ.Σ. ο κ. Μπαντίας, ο πρώην Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και να έχετε ένα σύνδεσμο, τον οποίο θα τον ορίζει το Αρχηγείο, πάντα εξειδικευμένο με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εξειδικευμένο προσωπικό δεν ψάχνει η Ρ.Α.Λ.; Ορίστε αυτή είναι μία λύση και πάρα πολύ απλή.
Σίγουρα, από την Ένωση Απόστρατων τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτά τα πράγματα και έχουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Σε ότι αφορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, στις 30 Ιανουαρίου του 2018, κατέθεσε στον Υπουργό προτάσεις. Βλέπουμε τετρασέλιδη πρόταση και, στην ουσία, από αυτήν γίνονται δύο ή τρία δεκτά σημεία.
Χθες, έκανα μία ερώτηση, κ. Δριβάκο, για τα άρθρα 65, 112 και άλλα διάφορα άρθρα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί, ή δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο, κατά τη διάρκεια συζήτησης του ν. 4104 και μετά. Φυσικά, και είναι θετικά τα συγκεκριμένα άρθρα που υπάρχουν, αλλά με όλα τα υπόλοιπα τι κάνουμε;
Τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω και προς την Ένωση Αποστράτων. Χθες, έθεσα ένα πολύ απλό ζήτημα, το PSI.  Το ΤΑΛΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ταμείο Αρωγής, άρα απαγορευόταν να ενταχθεί στο PSI.  Έχετε κάποια ενημέρωση για το τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Όλα τα προβλήματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή, έχουν σχέση και με το PSI, όταν κόβεται το 50%, τουλάχιστον, από το Ταμείο. Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Πλακιωτάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Καταρχήν, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στους παρόντες εκπροσώπους των Λιμενικών, ενδεχομένως, και τον Αποστράτων λόγω της εμπειρίας τους.
Σε σχέση με τις δηλώσεις πόθεν έσχες των Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου, αλλά και του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Έχω μία απορία. Για παράδειγμα, έχουμε έναν Επιθεωρητή Πλοίων Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος και έναν Επιθεωρητή Πλοίου Πολιτικών Υπαλλήλων που, πολλές φορές, μοιράζονται και το ίδιο γραφείο. Πώς μπορεί άλλος εισαγγελέας να ελέγχει τον Επιθεωρητή Πλοίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και άλλος εισαγγελέας να ελέγχει τον Επιθεωρητή Πλοίων Πολιτικών Υπαλλήλων;
Μήπως φοβάστε, ότι αυτές οι ενέργειες έχουν άλλο σκοπό, σε ό,τι αφορά στην τύχη του Λιμενικού Σώματος; Όλοι αντιλαμβανόμαστε, τι εννοούμε μέσα σε αυτή την Αίθουσα.

(Συνέχεια ομιλίας του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ)

Το δεύτερο, αναφορικά με τις οργανικές θέσεις, γιατί πολλά έχουν λεχθεί, ότι καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις, είναι πως καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις. Για να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή; Αν μπορούν με το παρόν νομοσχέδιο και σωστά το έθεσε ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσληψη κυβερνητών και μηχανικών, όταν την ίδια ώρα, αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, αναφορικά με τη διαχείριση του Αιγαίου με τη γείτονα χώρα, και την ίδια ώρα που δεν έχει υλοποιηθεί το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος. «Σέρνεται» τα τελευταία τρία χρόνια, ένα πρόγραμμα πάνω από διακόσια  εκατομμύρια ευρώ. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις κυβερνητών και μηχανικών;
Ένα τρίτο ερώτημα είναι αν υπάρχει υποδομή ψηφιακής τήρησης των φακέλων των πιστοποιητικών όλων των ελληνικών πλοίων, διότι δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης από πλευράς των νηογνωμόνων. Το θέμα είναι, η επιθεώρηση έχει την υποδομή για να μπορεί να δεχθεί τους ηλεκτρονικούς φακέλους όλων των ελληνικών πλοίων που εκδίδουν οι νηογνώμονες; Και με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης, διατήρηση  σε επάρκεια επιθεωρητών, οργάνωση λειτουργίας, αντιλαμβάνεστε ότι μετά τις 29/3, γιατί αυτή ήταν η προθεσμία που είχε ορίσει ο κ. Υπουργός από το προηγούμενο  νομοσχέδιο 4504/2017,εγείρονται θέματα νομιμότητας σε αυτή την περίπτωση. Αυτά, όσον αφορά τους εκπροσώπους του Λιμενικού Σώματος.
Όσον αφορά την Ρ.Α.Λ.. Κύριε  Διοικητά  είσαστε εσείς σε θέση και με ποια κριτήρια θα διαλέγετε το ένστολο προσωπικό; Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση τα προσόντα του δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε  ή μήπως γνωρίζετε τα θέματα καλύτερα από τη φυσική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος; Η άποψή μου είναι, ότι απλά και μόνο το  κάνετε  για κομματικούς λόγους, για τακτοποίηση ημέτερων, τα ίδια δηλαδή που κάνετε στην Δ.Α.Λ., θέλετε να κάνετε και στην Ρ.Α.Λ..
Ένα τελευταίο ερώτημα προς τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Ν., Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού. Μας είπε χθες ο κ. Υπουργός, ότι η σύνθεση του Σ.Ε.Ν. είναι τριμερής. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Ν., είναι ή δεν είναι τριμερής η εκπροσώπηση στο Σ.Ε.Ν., συμμετέχει ή δεν συμμετέχει η πλοιοκτησία; Στις ατομικές περιπτώσεις, δηλαδή στις περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές ή απολύσεις από την εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας, υπεύθυνη δημόσια αρχή είναι η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας. Πιστεύετε, ότι το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα, το απαραίτητο εκείνο προσωπικό, που μπορεί να παίζει το ρόλο του επι-διαιτητή και να προχωρεί και σε διοικητικές κυρώσεις;
 Και επειδή πρέπει, ολοκληρώνοντας, να αποκαθιστούμε την τάξη σε αυτή την αίθουσα, το μνημείο του Λιμενικού Σώματος έγινε με αποκλειστικές δωρεές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, γιατί κάτι υπονόησε ο κ. Υπουργός, ότι συνέβαλε και το Υπουργείο και παρεμπιπτόντως τα εγκαίνια θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ(Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Στο χώρο του Υπουργείου δεν έγινε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Στο χώρο του Υπουργείου έγινε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ(Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μα αφού έγινε στο χώρο του Υπουργείου!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Και τι έγινε; Τους επιτρέψατε να μπουν στο χώρο της εργασίας και θα τους ευχαριστήσουμε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ(Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να αποκαταστήσω την τάξη σε αυτή την αίθουσα. Έγινε με δωρεές των στελεχών του λιμενικού Σώματος και επειδή ο κ. Υπουργός έλειπε στην Αμερική γι' αυτό δεν πραγματοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα εγκαίνια. Αυτή είναι η όλη αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, έγιναν στο χώρο του Υπουργείου. Άρα, προφανώς, εάν δεν ήθελε ο Υπουργός δεν θα μπορούσε να γίνει στον χώρο του Υπουργείου και να πούμε επίσης ότι έγινε επί αυτού του Υπουργού, το μνημείο του λιμενικού σώματος. Μην κυνηγάτε φαντάσματα, δεν πρόκειται να βγάλετε λαγούς για ενσωμάτωση του λιμενικού σώματος. Το λιμενικό σώμα είναι εκεί και θα παραμείνει. Μια δεύτερη παρατήρηση, ο εισαγγελέας είναι θεσμός, όποιος και εάν είναι ο εισαγγελέας, εκτός εάν έχετε άλλη άποψη.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ. Σακέλλη σχετικά με το θέμα των πωλήσεων. Στην περίπτωση πώλησης ενός πλοίου, το οποίο είναι δρομολογημένο, τότε καλύπτεται από τις διατάξεις του 2932, αλλά και από τις διατάξεις περί οργανικής συνθέσεως, οπότε θα πρέπει το πλοίο να παραμένει με την ίδια οργανική σύνδεση, ορθά; Άρα, σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν είναι επί προσώπων η προστασία ομαδικών απολύσεων, αλλά επί συνόλου εργαζομένων, τότε δεν τίθεται θέμα κομματικής απόλυσης. Στην περίπτωση πώλησης του πλοίου στο εξωτερικό, θα πρέπει να προηγηθεί από δρομολόγηση του πλοίου. Άρα, εμπίπτει στο άρθρο 6 του 2932, το οποίο εξαιρείται από το άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Άρα και πάλι νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Θέλω την άποψή σας επί αυτού. Μιας και αναφέρθηκα στο άρθρο 11, πιστεύεται ότι προστατεύει την ακτοπλοΐα το άρθρο 11 του νόμου, ναι ή όχι; Το άρθρο 11 έχει δεχθεί κάποιες βολές. Ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)): Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Δέχθηκα αρκετές ερωτήσεις. Καταρχάς, σε σχέση με το ερώτημα για τη διαιτησία, του κ. Αθανασίου, θα ήθελα να πω ότι στον κανονισμός που θα εκδώσουμε, θα κινηθούμε στο όριο του εξουσιοδοτικού πλαισίου, όσον αφορά στη διαδικασία της διαιτησίας. Για τη στελέχωση, θα ήθελα να πω ότι θα γίνει, κυρίως με χρήση εξωτερικών συνεργασιών, όπως γίνεται σε άλλες ανεξάρτητες αρχές και σε σχέση με τις αρμοδιότητες του προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας, αυτό θα γίνει βάσει της πρόνοιας που άρθρου 108, παράγραφος 5, του νόμου μας, του 4389 του 2016, το οποίο προβλέπει έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
Σε σχέση με την ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν είχαν εξαιρεθεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, θα ήθελα να πω ότι δεν το γνωρίζω. Μάλλον, φαίνεται ότι είναι παράλειψη της τότε νομοθέτης, γιατί προβλέπει όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή προβλέπει δυνατότητα κυρώσεων σε οργανισμούς λιμένων, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι, πόσο μάλλον σε μικρότερους οργανισμούς.
Σε σχέση με την παρατήρηση επί του προϋπολογισμού, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εδώ δεν καταργείται το άρθρο 125 που περιγράφει τη διαδικασία είσπραξης, καταργείται η παραπομπή στο άρθρο 125, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα διαφάνειας. Θέλουμε απλώς να είναι ξεκάθαρο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Συγνώμη, η παράγραφος 3 που έχει τη διαδικασία καταργείται. Κύρια Πρόεδρε, το αναφέρω για να έχει μια εικόνα και να μπορέσει να απαντήσει. Η παράγραφος 3 που προβλέπει τη διαδικασία που σας διάβασα, απαλείφεται από το νόμο, ενώ είναι σωστό να υπάρχει.
Το ίδιο είπα και για την πρώτη διάταξη, είναι σωστή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαλείφεται τώρα. Είναι ένας έλεγχος που μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θεωρητική «ατασθαλία». Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα, η οποία καταργήθηκε.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Ρ.Α.Λ.): Σε σχέση με την ερώτηση του κυρίου Καρρά για την διαιτησία πάλι, να πω ότι η Ρ.Α.Λ. δεν θα γίνει ινοδιοικητικο όργανο  είναι ήδη ινοδιοικητικό όργανο πρωτοβάθμιο σε σχέση με τα θέματα ανταγωνισμού και συμβατικής τάξης στις λιμενικές υπηρεσίες. Άρα ισχύει κι εδώ η απάντηση η προηγούμενη σε σχέση με το εξουσιοδοτικό πλαίσιο του κανονισμού ο οποίος θα εκδοθεί για την διαιτησία.
Δεύτερον, σε σχέση με το Λιμενικό Σώμα προφανώς υπάρχει μία δεσμευτική ιεραρχία στο Λιμενικό Σώμα αλλά συμβιβάζεται η ιδιότητα αυτή γιατί έτσι κι αλλιώς στη Ρ.Α.Λ. ή τα στελέχη αυτά του Λιμενικού Σώματος θα αποτελούν το σύνδεσμο με το Λιμενικό Σώμα και όπως επίσης δεν υπάρχει κάποιο ειδικό προνόμιο ή οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς μισθοδοτούνται από το Λιμενικό Σώμα δεν ισχύει κάτι διαφορετικό.
Όσον αφορά στην ερώτηση το κυρίου Κούζηλου, για την διαιτησία ισχύει η προηγούμενη απάντηση θα ανατεθούν σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 5. Για την ερώτηση το κυρίου Πλακιωτάκη σε σχέση πάλι με το Λιμενικό Σώμα φοβάμαι πάλι ότι θα έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Επειδή έχουμε τόση πολύ δουλειά θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε  αυτά τα δύο ή τρία άτομα γιατί θα θεωρείται δυσμενής μετάθεση η ΡΑΛ και όχι το αντίθετο. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ.

Το λόγο έχει ο κ. Δριβάκος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΒΑΚΟΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.): Εμείς επιμένουμε στην τοποθέτησή μας ως προς τις τοποθετήσεις στην ΡΑΛ να γίνονται με τις διαδικασίες που ισχύουν για όλο το προσωπικό. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνείτε σε αυτό. Στο θέμα που ανέφερε ο κ. Αθανασίου, πράγματι στο νόμο δεν προβλέπεται αναπλήρωση για τις αποχωρήσεις με νέες προσλήψεις. Γι’ αυτό και  την αρχική μου τοποθέτηση ζητήσαμε μεταβατική διάταξη ώστε μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων από τις πανελλήνιες εξετάσεις από την εισαγωγή τους και την έξοδό τους από τη σχολή, δηλαδή μετά από τρία και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα να μπορούν να γίνουν προσλήψεις γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα εντοπίζεται στις στοχευμένες προσλήψεις των πλοιάρχων και των μηχανικών. Είπα και πριν ότι στην υπηρεσία 5ετούς υποχρέωσης ότι συμφωνούμε με την διάταξη αν και θα πρέπει να κοιτάξει ο κ. υπουργός εάν υπάρχουν αντίστοιχοι και από τη σχολή Υπαξιωματικών γιατί περιορίζεται μόνο στη σχολή Λιμενοφυλάκων. Επίσης, θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή χρίζει νομοθετικής βελτίωσης στο θέμα όπως είπα στον τρόπο και την διαδικασία γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε  άλλη μία ακόμη διάταξη χωρίς εφαρμογή.

Για τα άρθρα 65 και 112 δεν έχουν γίνει δεκτές μέχρι σήμερα οι παρατηρήσεις μας επί του νόμου 4504/2017, αν και σήμερα έχουμε δικαιωθεί από τις προτάσεις αυτές αφού λίγες είναι σήμερα στο νομοσχέδιο αυτό ενώ άλλες όπως  στο άρθρο 65 δεν μπορούν να εφαρμοστούν όπως υποστηρίζαμε από την αρχή. Βεβαίως συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μέχρι κεραίας όσα είχαμε αναφέρει για τις διατάξεις 4504 και επιμένουμε σε αυτά. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών θα είναι μόνο σε ότι αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και αυτό γιατί δεν το προέβλεψε ο 4504 και είχε μείνει εκεί κενό. Θα θέλαμε όμως μία δήλωση του Υπουργού ότι δεν τίθεται θέμα ενσωμάτωσης της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων στην αντίστοιχη της ΕΛΑΣ.

 (Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΙΒΑΚΟΥ, Πρόεδρου του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.))

Όσον αφορά την προετοιμασία της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων για την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών, η θέση μας είναι ότι ανάλογες ενέργειες δεν πρέπει να γίνονται κάτω από το βάρος της πίεσης ενός περιστατικού, αλλά μιας οργανωμένης διαδικασίας με συγκεκριμένο και στρατηγικό σκοπό.

Σχετικά με τις οργανικές θέσεις, από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες της τεράστιας αύξησης του προσφυγικού, ενώ τελευταία, τα περιστατικά με την Τουρκία καταδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο του λιμενικού σώματος στην φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στην έρευνα και διάσωση και σε πολλά ακόμη. Θεωρούμε πλέον, τώρα, ώριμο παρά ποτέ το θέμα για να υπάρξει αποκατάσταση και όχι αύξηση των οργανικών θέσεων, ανεξάρτητα από το πότε έγινε και γιατί έγινε. Η ουσία είναι μια, πότε θα διορθωθεί ένα τεράστιο λάθος σε βάρος του λιμενικού σώματος. Η επιτροπή που προτείνουμε πρέπει να συσταθεί ούτως ή άλλως, για να έχουμε επιτέλους μια πραγματική εικόνα για τις ανάγκες του σώματος. Αυτό επιθυμούμε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σαϊτάκης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ(Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.)): Ο κ. Αθανασίου ρώτησε αν υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση αναφορικά με την τακτοποίηση του ΤΑΛΣ, της νομοθετικής ρύθμισης. Πράγματι και κατά την άποψή μας, υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση. Οι δεκατρείς μήνες είναι πολύ μεγάλος χρόνος, όταν μάλιστα το ίδιο χρονικό διάστημα οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας ρύθμισαν το ζήτημα, όταν μάλιστα μόλις τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους υπήρχε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας που θα μπορούσε να ενταχθεί η διάταξη.

Στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον Υπουργό, έδειξε να αιφνιδιάζεται όταν του θέσαμε και διά ζώσης το ζήτημα. Έκτοτε, γρήγορα, έφερε τη διάταξη ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί.

Στο δεύτερο ερώτημα που μου ετέθη από τον κ. Καρρά, αναφορικά με τις κρατήσεις, το 50% της αποκατάστασης σύμφωνα με τελεσίδικες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που έπρεπε να επιστραφούν στους συναδέλφους των σωμάτων ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Είχαμε υποσχέσεις από την τωρινή κυβέρνηση, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά όταν έγιναν κυβέρνηση σταδιακά χρόνο με το χρόνο όλη αυτή διαδικασία πάει πίσω και εμείς ακόμη περιμένουμε την αποκατάσταση των συντάξεων, αλλά και των μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων μας. Μάλιστα, θα πρέπει εδώ να αναφέρω και το εξής γεγονός. Σε μια πρόσφατη απόφαση, πάλι του Σ.τ.Ε., για την επιστροφή των παράνομων υγειονομικών κρατήσεων στους συνταξιούχους, δυστυχώς το γενικό λογιστήριο επέστρεψε το Δεκέμβριο 2017 κάποια χρήματα, αλλά ποτέ δεν έδωσε γραπτές εξηγήσεις, δηλαδή ενημέρωση αν αυτά που επεστράφησαν είναι αυτά τα οποία είχαν πληρωθεί. Εκεί, λοιπόν, έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις μας στους αρμόδιους Υπουργούς. Πήραμε μια δέσμευση από τον κ. Πετρόπουλο, ότι θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση που θα αποκαθιστά και αυτό το πρόβλημα.

Αναφορικά με τα δύο ερωτήματα του κ. Κούζηλου, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση η αξιοποίηση των απόστρατων σε θέσεις ευθύνης είτε αυτές είναι στην ΡΑΛ είτε αυτές είναι στην ΔΑΛ είτε αυτές είναι σε μια επικουρική ακτοφυλακή. Σας ενημερώνω, ότι υπάρχει νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, εδώ και μία τετραετία, πενταετία και ουδέποτε εφαρμόστηκε. Είναι στα συρτάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά ουδείς μπήκε στον κόπο να αξιοποιήσει αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, εάν υπήρχε ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης με την ένταξη των απόστρατων συναδέλφων, καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο θα ήταν αυτό για τους εν ενεργεία συναδέλφους, για το λιμενικό σώμα, για την πατρίδα μας. Υπάρχουν τόσα στελέχη καλά εκπαιδευμένα, μορφωμένα, που έχουν εργαστεί και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία.
(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημητρίου Σαϊτάκη, Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως Απόστρατων Αξιωματικών  Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.))

Θα μπορούσαν όλα αυτά τα στελέχη να αξιοποιηθούν, ιδιαίτερα ετούτο το χρονικό διάστημα που η κορύφωση του μεταναστευτικού και όχι μόνον, έχει φτάσει στο peak. Εγώ, νομίζω, λοιπόν, ότι είναι μία πρόταση, την οποία θα πρέπει να την δείτε όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες και ο κ. Υπουργός, πιστεύω ότι είναι μια πρόκληση -με την καλή έννοια, μια πρόκληση- και θα πρέπει να δει αυτόν το νόμο και να τον βελτιώσει εάν θέλει, εάν νομίζει ότι κάπου πάσχει, για να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα στελέχη.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Κούζηλου για το PSI. Πράγματι και το PSI δημιούργησε κάποια ζητήματα και στο Τ.Α.Λ.Σ., θα πρέπει να ομολογήσω, όμως, ότι ήταν μικρά.
Γιατί, όμως, μικρά;
Γιατί είχαμε την πρόνοια τότε εμείς -σας υπενθυμίζω για όποιους δεν με γνωρίζετε ότι είμαι ο Πρώην Πρόεδρος των Αξιωματικών του Λιμενικού, μέχρι την αποστρατεία μου- και είχαμε ενεργήσει από κοινού με τον αγαπητό Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και με συναδέλφους, επειδή υπήρχαν και πολλές αποστρατείες εκείνο το διάστημα, με συντονισμένες κινήσεις με την τότε ηγεσία εκταμιεύσαμε τα χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα δώσαμε σε αυτούς που χρωστούσαμε, με αποτέλεσμα η τελική ζημιά για το Ταμείο, να έχει περιοριστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο, δυστυχώς, δεν κάνανε άλλα Ταμεία, όπως το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.
Σε ό,τι αφορά τα 3 ερωτήματα του κ. Πλακιωτάκη. Μίλησε για το πόθεν έσχες των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων και για την τύχη του Λιμενικού Σώματος. Πράγματι, κύριε Πλακιωτάκη, πολλές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν επιχειρήσει σταδιακά να αποδομήσουν το Σώμα. Μάλιστα, υπενθυμίζω ότι η τελευταία «απόπειρα» -εάν θέλετε μπορείτε να το βάλετε σε εισαγωγικά, γιατί θα σας περιγράψω το τι ακριβώς- είχε γίνει πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όπου είχε συσταθεί μια επιτροπή υπό τον κ. Παπαδημητρίου.
Ο κ. Παπαδημητρίου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, είναι ο διευθυντής της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ανέλαβε να εξετάσει όλο τον Οργανισμό, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε, κ. Υφυπουργέ, κάποια υποχρέωση. Ο Οργανισμός που υπήρχε, είχε μόλις γίνει. Βεβαίως, τον Οργανισμό αυτό, μπορεί κανείς να τον βελτιώσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο που είχαμε διαπιστώσει εμείς, γιατί συμμετείχα σε αυτή την επιτροπή ως πρόεδρος της Π.Ε.Α.Λ.Σ., ήταν ότι γινόταν στοχευμένες ενέργειες τουλάχιστον από τον πρόεδρο,  ούτως ώστε απαξιώσει θα έλεγα εγώ το έργο του Λιμενικού.
Όμως για να είμαι δίκαιος θα πω το εξής: Ότι παρενέβειν τότε στον κ. Δρίτσα, και του το έθεσα υπ' όψιν την διαπίστωση αυτή και παράλληλα, αποχώρησα από την επιτροπή, όπως αποχώρησε και η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.. Πράγματι προς τιμήν του ο κ. Δρίτσας τότε έκανε δημόσια δήλωση -και φαντάζομαι ότι αυτό το θυμάστε- σε μία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο.
 Δήλωσε λοιπόν ότι η επιτροπή αυτή, ότι αποτέλεσμα και εάν βγάλει, εμείς θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο Λιμενικό Σώμα, στις αρμοδιότητες και την αποστολή του και έτσι θα πορευτούμε.
Αυτό, εμείς το χειροκροτήσαμε και το επαινέσαμε.
Από την εμπειρία μου, κάτι με οδηγεί σε περίεργες ή σε κανονικές σκέψεις.

 Έφυγε ένα κομμάτι της επιθεώρησης, όπως έφυγε, κάτω από την πίεση ενός συγκεκριμένου ναυτικού ατυχήματος. Με ρώτησε τώρα, ο κ. Πλακιωτάκης, αν υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια και υπάρχουν προβλήματα. Όταν γίνονται μεταβολές γρήγορα και οι μεταβολές είναι κάτω από την πίεση των γεγονότων, όπως είπε ο κ. Δριβάκος, βεβαίως, θα υπάρξουν ζητήματα και υπάρχουν ζητήματα.


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΪΤΑΚΗ, Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.) )

Επίσης, αναφέρθηκε και στο Εσωτερικών Υποθέσεων και είδα κύριε Υπουργέ, ότι απορήσατε. Μα,  έχει επιχειρηθεί δύο φορές η μεταφορά  των Εσωτερικών Υποθέσεων και η ενοποίησή του με αυτό της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα, γραπτώς. Εμείς ως ΠΕΑΛΣ τότε, είχαμε πει, αλλά και οι απόστρατοι συνάδελφοι, ότι αυτό δεν είναι πρακτικό να γίνει, διότι το Λιμενικό Σώμα είναι ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα ενώ η Ελληνική Αστυνομία είναι πολιτικό Σώμα. Πως μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συνδεθούν; Μέχρι σήμερα ευτυχώς, δεν φαίνεται να προχωρεί και εμάς αυτό μας ευχαριστεί.


Σας ευχαριστώ.

ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μπιμπής.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ (Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος(Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.)): Κυρία Πρόεδρε, η θέση μας είναι ότι η τροπολογία αυτή που αφορά στα σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία είναι προς την σωστή κατεύθυνση και νομίζουμε ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 Σας ευχαριστώ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σακέλλης.
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας(Σ.Ε.Ε.Ν.) και μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(Ν.Ε.Ε.)): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον κύριο Συρμαλένιο, ότι αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε την ανάγκη να προσαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δεν έχουμε ζητήσει καμία αναθεώρηση του ν.2932, ούτε ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά που ισχύουν τώρα. Ο Σύνδεσμος μας έχει τοποθετηθεί για το ν.  2932, αλλά σε αλλαγές που αφορούν στα δρομολόγια κ.λπ. και όχι αυτά τα θέματα. 
Επίσης, θα ήθελα να πω στο άρθρο 11, που έθιξε και ο κ. Αθανασίου, το οποίο αναφέρεται στα πλοία της ακτοπλοΐας, ότι τα πλοία διεθνών γραμμών δεν καλύπτονται από το άρθρο 11 και όταν λέμε πλοία διεθνών γραμμών δεν εννοούμε μόνο την Αδριατική, εννοούμε πολλά πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, τα οποία οφείλουν να είναι ανταγωνιστικά.
Όσον αφορά στην παρ. 1 του άρθρου 11, μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά στην παρ. 2, προβληματίζομαι για ποιο λόγο - εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αν είναι συμβατή με το  ευρωπαϊκό  δίκαιο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο  ισχύει. Δηλαδή, τί σκοπούς εξυπηρετεί η παρ. 2 του άρθρου 11; Αυτό  είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση πολλές φορές. Οι συνθέσεις γενικά στην ακτοπλοΐα τηρούνται ευλαβικά. Σημειωτέων, ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να φύγει, να εκτελέσει τα δρομολόγιά του, αν δεν έχει την προβλεπόμενη νόμιμη σύνθεση.
Άρα, δεν καταλαβαίνω τί σκοπό εξυπηρετεί η παρ.2, αντίθετα, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, για παράδειγμα, σε περίπτωση αντικατάστασης πλοίου, ποια σύνθεση θα ισχύει; Η σύνθεση του πλοίου που αντικαθίσταται, που φεύγει ή του πλοίου που έρχεται; Εδώ υπάρχουν θέματα, τα οποία πρέπει να διευκρινίσουμε για να μην έχουμε αργότερα αντιπαραθέσεις.
Σε ό,τι αφορά στην πώληση πλοίου, θα ήθελα να πω στον κύριο Αθανασίου, μας προβληματίζει, διότι δεν είναι σαφώς διατυπωμένη. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα στις προθέσεις του νομοθέτη να μην συμπεριλαμβάνει την πώληση πλοίου, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί, διότι αυτό το οποίο διαβάζουμε εμείς, είναι εκποίηση πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό. Άρα, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ, Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος)
Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΣΕΝ, του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού που τέθηκε από τον κ. Πλακιωτάκη, εμείς προβληματιζόμαστε πάρα πολύ από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ότι πρέπει τριάντα μέρες πριν την ανάγκη απόλυσης του πληρώματος να ειδοποιήσουμε την ΠΝΟ, ταυτόχρονα το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού, μετά να γίνονται διαπραγματεύσεις, μετά να γίνονται διάφορες συζητήσεις κ.λπ., και τελικά, δίνεται νομίζω, μια προθεσμία 60 ημερών να ληφθεί κάποια απόφαση, νομίζω, ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ περίεργη και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι ξέρω εμείς σαν ακτοπλόοι δεν συμμετέχουμε στο ΣΕΝ, δεν έχουμε εκπροσώπου και εάν δεν κάνω λάθος- έχει εκπρόσωπο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, δεν το γνωρίζω αυτό- αλλά γενικά, θεωρούμε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ γραφειοκρατική και πολύ πολύπλοκη και πιθανόν, σε περιπτώσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορέσει να δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κ. Καρρά. Θα ήθελα να πω, ότι δεν ισχύουν, κατά την άποψή μας, αυτά τα οποία συζητάμε για τις ιταλικές εταιρείες. Εδώ επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι ιταλικές εταιρείες, είναι και τα πλοία που δραστηριοποιούνται και σε άλλες γραμμές τα ελληνικά και να θυμίσω, ότι τα ευρωπαϊκά πλοία, και τα ιταλικά, επιδοτούνται με τις εργοδοτικές εισφορές και με άλλες επιδοτήσεις από τις χώρες τους, πράγμα το οποίο η δική μας χώρα δεν μπορεί να το κάνει λόγω των προβλημάτων τα οποία έχουμε, τα οικονομικά.
Σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Σαντορινιού, θα ήθελα να ο ότι, ναι μεν καλυπτόμεθα για τις πωλήσεις από το άρθρο 11, την παράγραφο 1, αλλά έχουμε πρόβλημα για, όπως είπα, για τα πλοία του εξωτερικού και σας παρακαλώ πολύ να το διευκρινίσουμε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο κ. Δημητριάδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εμένα δεν μου έχει τεθεί κάποια ερώτηση, αλλά μιας και έχω το χρόνο και μπορώ να μιλήσω και «εκτός κειμένου», αυτό που είπα στο τέλος ότι βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω την αγωνία μας, ισχύει.
Σας το λέω ειλικρινά, το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα νεκρό τους το δικό μας λιμάνι, είναι καθαρά θέμα τύχης, διότι, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να βιοπορήσει την οικογένειά του μέσα σε τρεις μήνες, από τα σκάφη που έρχονται για να φάνε πρωινό στο μαγαζί του, και έρχεται ο παραδιπλανός εστιάτορας- καβοδέτης και του παίρνει όλα τα σκάφη και τα πηγαίνει μπροστά στο μαγαζί του, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις εποχές που ζούμε.
Εμείς, καθημερινά, σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, «παίζουμε ξύλο». Δηλαδή, εγώ είμαι Αντιπρόεδρος Λιμενικού Ταμείου και βρίσκομαι, κάθε μέρα το καλοκαίρι στα κρηπιδώματα, διότι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «κατέβα κάτω, διότι «παίζουν ξύλο» μπροστά στους πελάτες». Έρχεται ο Άγγλος τουρίστας με το ιστιοφόρο του να δέσει κάπου, και τον τραβάνε δεξιά και αριστερά από τα χέρια. «Πέρνα από δω, όχι θα δέσεις από κει» κ.λπ..
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν προβλέπεται ο «Port Manager», δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει άνθρωπος του Λιμενικού Ταμείου που να καθοδηγεί τα πλοία και τα ιστιοφόρα, και τα μηχανοκίνητα που έρχονται στο λιμάνι «εσύ θα δέσεις εκεί, εσύ εκεί, εσύ παραπέρα», τη δουλειά αυτή την κάνουν οι καβοδέτες, οι οποίοι εργάζονται σε καταστήματα ή έχουν σχέσεις με καταστήματα ή είναι οι ίδιοι καταστηματάρχες.
Νομίζω, ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών και ισχύει παντού. Δεν είναι μόνο στον Πόρο, εμείς απλώς έχουμε και 1800 μέτρα κρηπιδώματα και είναι πιο δύσκολο να τα επιβλέψουμε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι με αυτό το ζήτημα.
Και συναφές ζήτημα είναι η δυνατότητα πρόσληψης που έχουμε- που στην ουσία δεν έχουμε- για να παίρνουμε εισπράκτορες ή ανθρώπους που θα βοηθούνε σ’ αυτή την διαδικασία. Οι νόμοι είναι προβληματικοί, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, Νομικού Σύμβουλο απαγορεύεται να έχουμε σαν Λιμενικού Ταμείο, οπότε κάθε φορά πληρώνουμε εκ περιτροπής, αν έχουμε κάποιο ζήτημα και δεν γίναται ένας άνθρωπος να σχηματίσει γνώμη μέσα σε δύο μήνες ή σε ένα μήνα.
Νομίζω, ότι αυτό το θέμα ειδικά της καβοδεσίας, κύριε Υπουργέ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ είμαι διαθέσιμος, οποτεδήποτε να ζητήσετε να έρθω να τα πούμε από κοντά, τα έχουμε πει και με τον κ. Λαμπρίδη, και με την κυρία Ευαγγελοπούλου- εννοείται ότι δεν εκφράζω παράπονο- όμως νομίζω, ότι πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, για να μπορέσουμε επιτέλους να παρέχουμε την υπηρεσία που πρέπει στο τουριστικό yachting.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Στο ΣΕΝ συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου. Το Ναυτικό Επιμελητήριο, νομίζω ότι εκπροσωπεί  και την πλοιοκτησία, αν δεν κάνω λάθος. Εισηγητής στο ΣΕΝ θα είναι ο διευθυντής της διεύθυνσης της ναυτικής εργασίας. Άρα, και η διεύθυνση ναυτικής εργασίας θα συμμετέχει σε αυτό.
 Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Σαϊτάκης, ο κ. Παπαδημητρίου έκανε μια μελέτη, η οποία ήταν στα πλαίσια της υποχρέωσης του Υπουργείου για την αναδιοργάνωση του Οργανισμού. Την τελευταία φορά γνωρίζω, ότι χτυπήθηκε σοβαρά το Σώμα το 2014, με το λιμενικό… όπως είπε ο εκπρόσωπος, όπου και οι οργανικές θέσεις σημειώθηκαν και δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στο Σώμα. Άρα, αυτή η Κυβέρνηση, δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα στο Λιμενικό Σώμα, ίσα ίσα  έχουμε βελτιώσει τα μέσα και έχουμε πάρει μέτρα σε απομακρυσμένα  νησιά για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το Λιμενικό Σώμα. Ευχαριστώ.
 ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε σε μισή ώρα στην ίδια αίθουσα. Να είναι εδώ όλοι οι Εισηγητές, γιατί θα έχουμε την ψηφοφορία επί της αρχής.

 Στο σημείο αυτό γίνεται η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι βουλευτές κ.κ.

Τέλος και περί ώρα 12.00΄ λύθηκε η συνεδρίαση.


Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ                                                                          ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->