Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 27 Απριλίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1, 9, 10 παρ. 1, 11 και 20 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26):

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2018, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 4 Απριλίου 2018 πρακτικό του, ως ακολούθως:

Α. Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Πίνακας Α΄ «Προακτέων» 

1. Γκορίτσας Γεώργιος του Ευστάθιου (A.M. 1185)

 2. Συρίγος Σπυρίδων του Ανδρέα (A.M. 1186)

 3. Βαλεργάκης Ελευθέριος του Γεώργιου (A.M. 1187)

4. Μουρτζίνης Φώτιος του Ανδρέα (A.M. 1188)

5. Σχοιναράκης Εμμανουήλ του Αριστείδη (A.M. 1189)

 6. Χουλάκης Χαράλαμπος του Βασίλειου (A.M. 1190)

7. Μακαρούνη Ελευθερία του Παναγιώτη (A.M. 1191)

 8. Ζώης Μιλτιάδης του Γεώργιου (A.M. 1192)

9. Κορωνάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (A.M. 1193)

10. Αλεξίου Ηλίας του Παναγιώτη (A.M. 1194)

11. Χριστοφοράκη Βασιλική του Δημήτριου (A.M. 1195)

12. Μαϊστρέλλη Αικατερίνη του Μιλτιάδη (A.M. 1196)

13. Σακέλλιου Ευαγγελία του Ιωάννη (A.M. 1197)

14. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Γεώργιου (A.M. 1198)

15. Φραγκούλης Αργύριος του Ιωάννη (A.M. 1199)

16. Οικονομάκης Δημήτριος του Νικόλαου (A.M. 1201)

17. Κουλίκας Γεώργιος του Νικόλαου (A.M. 1202)

18. Κουνή Σαπφώ του Παναγιώτη (A.M. 1203)

19. Κασωτάκη Ευανθία του Μιχαήλ (A.M. 1204)

20. Βαρδαξής Βασίλειος του Αντώνιου (A.M. 1206)

21. Τσιντώνης Ιωάννης του Ελευθέριου (A.M. 1207)

22. Κραψίτης Θεόδωρος του Γεώργιου (A.M. 1208)

23. Μελισσουργάκης Εμμανουήλ του Δημήτριου (A.M. 1209)

24. Νικολουδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου (A.M. 1210)

25. Πρέκα Φωτεινή-Χαριτίνη του Δημήτριου (A.M. 1211)

26. Σαμαντάς Αθανάσιος του Γρηγόριου (A.M. 1212)

27. Παπανικολόπουλος Γεώργιος του Νικόλαου (A.M. 1214)

28. Καραμαλίγκας Βλάσσιος του Χαράλαμπου (A.M. 1215)

29. Δαλεζίου Μαριάννα του Ιακώβ (A.M. 1216)

30. Κατσιλιέρης Βασίλειος του Αντώνιου (A.M. 1217)

31. Ψαράκης Ιωάννης του Βασίλειου (A.M. 1218)

32. Γεωργιάδου Αναστασία του Γεώργιου (A.M. 1219)

 33. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος του Αναστάσιου (A.M. 1220)

34. Φλωράκης Νικόλαος του Ματθαίου (A.M. 1221)

35. Μαρκόπουλος Αργύριος του Ιωάννη (A.M. 1222)

36. Λύρης Σωτήριος του Ιωάννη (A.M. 1223)


Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς


Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς Β. 

Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:

 Πίνακας Α΄ «Προακτέων» 

1. Σκύφτη Στελλιανή του Θωμά (A.M.Ε. 72)

2. Αναστασάκης Ελευθέριος του Γεώργιου (A.M.Ε. 73)


Πίνακας Β' «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς


Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς 


Γ. Για Ανθυποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Πίνακας Α΄ «Προακτέων» 

1. Σάρρα Μαρία-Ελένη του Φώτιου (A.M. 1282)

2. Καλογήρου Σπυρίδων του Χρήστου (A.M. 1283)

3. Παναγιωτίδης Σταύρος του Θεολόγου (A.M. 1284)

4. Θεοδωρακούδης Χρήστος του Νικόλαου (A.M. 1285)

5. Κόλλιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου (A.M. 1286)

6. Πολύδωρος Παναγιώτης του Αντώνιου (A.M. 1287)

7. Παπαβασιλείου Μάριος του Βασίλειου (A.M. 1288)

8. Καφούρος Σαράντος του Μάρκου (A.M. 1289)

9. Σάσσαλος Ανδρέας του Ιωάννη (A.M. 1290)

10. Μπαλατσούκας Θεοφάνης του Χρήστου (A.M. 1291)

11. Μπαγιαρτάκης Γεώργιος του Ηλία (A.M. 1292)

12. Ρογδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (A.M. 1293)

13. Γκαγκαρέλλης Σταύρος του Ευστάθιου (A.M. 1294)

14. Κοκκίνης Γεώργιος του Αναστάσιου (A.M. 1295)

15. Φουρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη (A.M. 1296)

16. Κανέτης Λουκάς του Ιωάννη (A.M. 1297)

17. Δημητρίου Σταμάτιος του Νικόλαου (A.M. 1298)

18. Προβιάς Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου (A.M. 1299)

19. Προκοπίου Δημήτριος του Κυριάκου (A.M. 1300)

20. Δροσούνης Στέφανος του Ηλία (A.M. 1301)

21. Αδάμ Δημήτριος του Ιωάννη (A.M. 1302)

22. Βήχος Ιωάννης του Φίλιππου (A.M. 1303)

23. Λιούτας Απόστολος του Χαράλαμπου (A.M. 1304)

24. Πλουμιστάκης Ανδρέας του Γεώργιου (A.M. 1305)

25. Τσαντουλής Νικόλαος του Ιωάννη (A.M. 1306)

26. Κροντήρης Ιωάννης του Παναγιώτη (A.M. 1307)

27. Βασιλόπουλος Κυριάκος του Δημήτριου (A.M. 1308)

28. Κανελλοπούλου Μαρία του Ιωάννη (A.M. 1309)

29. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (A.M. 1310)

30. Μητσάκου Ελένη του Γεώργιου (A.M. 1311)

31. Πιπέρης Ευάγγελος του Ανδρέα (A.M. 1312)

32. Μαρινάκη Βασιλική του Στυλιανού (A.M. 1313)

33. Κόλλιας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (A.M. 1314)

34. Κωστάκης Χριστόδουλος του Παναγιώτη (A.M. 1315)

35. Τσαγγέτας Στέφανος του Παναγιώτη (A.M. 1316)

36. Χαβιάρης Ιωάννης του Αθανάσιου (A.M. 1317)

37. Φαλτσέτας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (A.M. 1318)

38. Χατζηνικήτα Γεωργία του Σπυρίδωνος (A.M. 1319)

39. Δημοπούλου Γιαννούλα του Αντώνιου (A.M. 1320)

40. Ξερομερίσιος Νικόλαος του Γεώργιου (A.M. 1321)

41. Ρεντζεπέρης Ιωάννης του Θεόδωρου (A.M. 1322)

42. Τσαγκάρης Σταμάτης του Νικόλαου (A.M. 1323)

43. Λαγού Αθηνά του Σταύρου (A.M.1324)

44. Κώτσου Άννα του Ευθυμίου (A.M. 1325)

45. Παγάνης Ιωάννης του Ηλία (A.M. 1326)

46. Καρακοντής Αντώνιος του Παναγιώτη (A.M. 1327)

47. Παστρικάκης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου (A.M. 1328)

48. Κέλμαλη Ελένη του Ιωάννη (A.M. 1329)

49. Κάτσινος Αποστόλης του Αθανάσιου (A.M. 1330)

50. Σούλτος Χρήστος του Κωνσταντίνου (A.M. 1331)

51. Κορφιάς Σπυρίδων του Γεώργιου (A.M. 1332)

52. Αθανασιάδης Απόστολος του Σωκράτη (A.M. 1333)

53. Τζίμος Αστέριος του Χρήστου (A.M. 1334)

54. Κρυσταλλόγιαννης Χαράλαμπος του Δημήτριου (A.M. 1335)

55. Ρίζου Χριστίνα του Σταύρου (A.M. 1336)

56. Τσινασλανίδης Ανέστης του Λάζαρου (A.M. 1337)

57. Μισός Παντελής του Μιχαήλ (A.M. 1338)

58. Καρατζής Σπυρίδων του Παναγιώτη (A.M. 1339)

59. Μπαλτάκος Δημήτριος-Γεώργιος του Παναγιώτη (A.M. 1340)

60. Πουτουρούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (A.M. 1341)

61. Μουρίκης Αριστείδης του Νικόλαου (A.M. 1342)


Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς


 Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς 


Δ. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιερέα:

 Πίνακας Α΄ «Προακτέων»

 Βαρσαμίδης Δημήτριος του Μόσχου (A.M.Ε. 011)

Ε. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Πίνακας Α΄ «Προακτέων» 

1. Τρόμπατζη Γεωργία του Χρήστου (A.M. 1434)

2. Σαμαρτζή Αναστασία του Αναστάσιου (A.M. 1435)

3. Γώγουλας Περικλής του Γεώργιου (A.M. 1436)

4. Τσαλίκης Βασίλειος του Αθανάσιου (A.M. 1437)

5. Παρμάκης Θεόδωρος του Δημήτριου (A.M. 1438)

6. Γαρμπής Χαράλαμπος του Διονυσίου (A.M. 1439)

7. Κουτάτζη Ιακωβίνα του Δημήτριου (A.M. 1440)

8. Αναστασίου Δημήτριος του Χρήστου (A.M. 1441)

9. Τσανδήλας Παναγιώτης του Ιωάννη (A.M. 1442)

10. Σωμαράκη Μαρία του Δημήτριου (A.M. 1443)

11. Συβίτου Βασιλική του Γεώργιου (A.M. 1444)

12. Χατζηδημητρίου Βαλεντίνα του Νικόλαου (A.M. 1445)

13. Ζικέλογλου Παρθένα-Μαρίνα του Γεώργιου (A.M. 1446)

14. Χιουρέα Βασιλική του Παναγιώτη (A.M. 1447)

15. Κάτσος Ευστάθιος του Αθανάσιου (A.M. 1448)

16. Μητροπέτρος Δημήτριος του Γεώργιου (A.M. 1449)

17. Βασιλακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (A.M. 1450)

18. Τραυλού Αλεξία του Νικόλαου (A.M. 1451)

19. Κατσουλάκη Σταυρούλα του Γεώργιου (A.M. 1452)

20. Ίλτσιος Φιλοκτήμων του Κωνσταντίνου (A.M. 1454)

21. Ρουχίτσα Ευσταθία του Ιωάννη (A.M. 1455)

22. Τσουκαλάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη (A.M.1456)

23. Κρητικού Μαρίνα του Ανάργυρου (A.M. 1457)

24. Μπότσιου Σταυρούλα-Λητώ του Κωνσταντίνου (A.M. 1458)

25. Κολοκυθά Νικολέτα του Νικόλαου (A.M. 1459)

26. Λυραντωνάκης Στέφανος του Μιχαήλ (A.M. 1460)

27. Ψαρρού Βασιλεία-Μαρία του Απόστολου (A.M. 1461)

28. Κουλής Αντώνιος του Χαράλαμπου (A.M. 1462)

29. Παγάνης Ευστάθιος του Ηλία (A.M. 1463)

30. Κοκκινιάδης Βασίλειος του Παύλου (A.M. 1464)

31. Αράπης Χαρίλαος του Σωκράτη (A.M. 1465)

32. Βλαντή Κωνσταντίνα του Ιωάννη-Παυλή (A.M. 1466)

33. Παπαζήσης Ηλίας του Αντώνιου (A.M. 1467)

34. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Δημήτριου (A.M. 1468)

35. Χουχουρέλου Δέσποινα του Νικόλαου (A.M. 1469)

36. Αρμενάκη Κωνσταντίνα του Ανδρέα (A.M. 1470)

37. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος του Νικόλαου (A.M. 1471)

38. Ξιφαράς Θεόδωρος του Ιωάννη (A.M. 1472)

39. Λημναίος Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου (A.M. 1473)

40. Κυριακόπουλος Χρήστος του Ηλία (A.M. 1474)

41. Σπανός Δημήτριος του Ιωάννη (A.M. 1475)

42. Παπαδάκης Αλέξανδρος-Σωκράτης του Γεώργιου (A.M. 1476)

 Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς 

Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς 

2. Προάγεται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιερέα, αναδρομικά από 4 Απριλίου 2018, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1(β) του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελ- ληνικής Ακτοφυλακής Ιερέας Βαρσαμίδης Δημήτριος του Μόσχου (A.M.Ε. 011).

 (Αριθ. βεβ. εγκρ. Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 8810/04-05-2018).

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

LIMENIKANEA.GR
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->