Αναρτήθηκε, σήμερα, στη Διαύγεια, η απόφαση υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλου για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) και στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ).

Συγκεκριμένα, στο ΔΣ του ΜΤΣ διορίστηκε ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης του Στεργίου ως αντιπρόεδρος, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, αντιστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου. Επίσης, διορίστηκε ο υποστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης του Ιωάννη ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του προαχθέντος υποστρατήγου Γεώργιου Κέλλη του Στεργίου.

Στο ΔΣ της ΛΑΕΔ, διορίστηκε ο συνταγματάρχης Παναγιώτης Βασιλειάδης του Ευαγγέλου ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου.

Στη ΔΕ του ΕΛΟΑΣ, διορίστηκε ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης του Στεργίου ως πρόεδρος σε αντικατάσταση του ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, αντιστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου. Ακόμη, ο ταξίαρχος Ανέστης Πουλόπουλος του Ηλία διορίστηκε τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, ταξίαρχου Μαρίνου Μισόκαλου του Ιωάννη.

Η θητεία των νέων μελών λήγει μαζί με των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στις 14.07.2023, του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στη 01.11.2023 και της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού στις 30.09.2023.

https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/allages-me...