Διαταγή εξέδωσε  ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ για την αποφυγή συνωστισμού στην ΑΝΥΕ  για την πρόληψη και για την αποφυγή μετάδοσης του νέου κορονοϊού.

Στο πλαίσιο ασφαλής λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών καθώς και για την αποφυγή κινδύνου μόλυνσης των ασθενών που παραπέμπονται σε αυτές ως και 26 Απριλίου 2020 όπου και θα επανεξετασθεί το θέμα:

1. Αναστολή  εξέτασης των εν ενεργεία στελεχών που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια η οποία λήγει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

2. Αναστολή εξέτασης επανάκρισης εν ενεργεία στελεχών ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας γραφείου, υπηρεσίας ξηράς και εδάφους που συμπληρώνουν 5 ετία εντός 2020.

3. Αναστολή κατά περίπτωση, εξέταση ασθενών με αυτοπρόσωπη παρουσία που παραπέμπονται από τα Ναυτικά Νοσοκομεία.