Από το γραφείο της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, Κ. Παπαλεωνίδα, ανακοινώνεται ότι, είναι τελείως ψευδείς και ανυπόστατες οι καταγγελίες από συνδικαλιστικές οργανώσεις του υπουργείου, σχετικά με τις μεταβατικές τοποθετήσεις υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, μετά την έκδοση του Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναλύεται λεπτομερώς στο δελτίο τύπου που εξεδόθη από το γραφείο της,  για την υλοποίηση των εν λόγω τοποθετήσεων, εφαρμόστηκε πλήρως το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και ελήφθησαν υπ’όψιν οι  εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του νέου οργανισμού και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ανεξαρτήτως κομματικής ή/και συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων που τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα και μετά την παράθεση των σχετικών στοιχειών, αναφέρεται ότι, «η υλοποίηση των μεταβατικών τοποθετήσεων, εντάσσεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, που εφαρμόστηκε στο ακέραιο, και εκπονήθηκε με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, την αξιοκρατία, την πλήρη διαφάνεια, την αποκομματικοποίηση του δημόσιου τομέα. Το όραμα της Ειδικής Γραμματέα, όπως προκύπτει από το βιογραφικό και τη μέχρι τώρα δράση της,  είναι σταθερά η ένταξη του συνόλου του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στη διοικητική μεταρρύθμιση που συντελείται αυτήν την περίοδο στη χώρα μας, με τη χρήση και αξιοποίηση όλων των σχετικών εργαλείων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εν ισχύ Οργανισμός του Πολιτικού Προσωπικού.

Καταγγελίες και ανακοινώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες, από συγκεκριμένους συνδικαλιστικούς κύκλους του υπουργείου, γνωστούς για την πάγια τακτική τους να διαστρεβλώνουν τα πραγματικά περιστατικά, χρησιμοποιώντας ανακριβή και ανυπόστατα στοιχεία, με στόχο την παραπληροφόρηση των συναδέρφων τους και απώτερο σκοπό την υπονόμευση της Ειδικής Γραμματέα, καταδικάζονται ως απαράδεκτες και χαρακτηριστικές της  αναξιοκρατικής – πελατειακής δημόσιας διοίκησης παρελθόντων ετών, που οι ίδιοι υπηρέτησαν και προσπαθούν αγωνιωδώς να κρατούν πάντα ζωντανή, εξυπηρετώντας κομματικές σκοπιμότητες και σε καμία περίπτωση το συμφέρον των υπαλλήλων του υπουργείου.

 Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ούτε συμπράττει με τέτοιες οπισθοδρομικές και φαύλες δυνάμεις, που δεν είναι αποδεκτές από μεγάλο μέρος των υπαλλήλων, ούτε ανέχεται πρακτικές ισοπέδωσης αρχών και αξιών.

Καμία αντιπολιτευτική και στρεβλή ρητορική δεν μπορεί ούτε να υποβαθμίσει το γεγονός ότι, η καινούργια εποχή για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου είναι πλέον πραγματικότητα, ούτε να ανακόψει την μεταρρυθμιστική πορεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προς μια σύγχρονη και αξιοκρατική διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού του».

https://kranosgr.blogspot.com