Με την υπ’αριθ. 6277/2021 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ σε στρατιωτικό για την ηική βλάβη που υπέστη επειδή η Υπηρεσία παραβίασε το απόρρητο της αλληλογραφίας του!!

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι Υπηρεσίες τού Υπουργείου “με παράνομες ενέργειες προσέβαλαν την προσωπικότητα, την τιμή και την επαγγελματική υπόληψη θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική επαγγελματική ανέλιξη” του ανώτατου εν ενεργεία Αξιωματικού του Στρατού!

Ιδού το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ. 6277/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε σήμερα

6277-2021-ΔΠΑΛήψη