Στεφανής:Είπαμε σφράγισμα των συνόρων με τη δημιουργία του ενιαίου φορέα. Ήρθε λοιπόν σήμερα η ώρα που δημιουργούμε αυτόν τον ενιαίο φορέα.

Διαβάστε παρακάτω την τοποθέτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή για τον Εθνικό Συντονιστή και τον ΕΝ.Φ.ΣΕΣ. από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας): 


Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την τροπολογία με γενικό αριθμό 127 και ειδικό αριθμό 4 που κατατέθηκε σήμερα στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 


Μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης στις 20 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, προσφυγικού ζητήματος, το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία του πλαισίου που θα στηρίξει το εν λόγω σχέδιο. 


Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, με επτά άρθρα τίθεται το πλαίσιο, στο οποίο δύναται να λειτουργήσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς υπό τον Εθνικό Συντονιστή, προκειμένου θεσμοθετημένα, συντονισμένα και άμεσα να εφαρμόζεται το σχέδιο και να ξεπερνιέται κάθε δυσκολία και εμπόδιο προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, που δεν είναι άλλο από τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον έλεγχο και διαχείριση των μεταναστών και προσφύγων που ήδη βρίσκονται στη χώρα μας.


 Συγκεκριμένα, στο πρώτο άρθρο θεσπίζεται θέση Εθνικού Συντονιστή για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, προσφυγικού ζητήματος με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό των αρμόδιων φορέων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την άφιξη μεταναστευτικών, προσφυγικών ροών. Με την ανάθεση του έργου του συντονισμού σε ένα πρόσωπο επιδιώκεται η απρόσκοπτη διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στο μεταναστευτικό, προσφυγικό ζήτημα, η αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων και η άρση προσκομμάτων κατά το έργο των εμπλεκομένων φορέων με γνώμονα την κατεπείγουσα εθνική ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος.


 Με τα άρθρα 2 έως και 6 συνίσταται νέος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων με αποστολή την άσκηση συντονισμένου ελέγχου και επιτήρησης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της ελληνικής επικράτειας με τη χρήση εκπαιδευμένου προσωπικού και μέσων υπό ενιαία διοίκηση και χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες που έχουν άλλες υπηρεσίες.


 Η ανάγκη σύστασης του φορέα καθίσταται αδήριτη, κατόπιν συνεκτίμησης των επιτακτικών λόγων εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, αλλά και του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος προς αντιμετώπιση της μεταναστευτικής, προσφυγικής κρίσης.  


Τέλος, στο άρθρο 7, κατόπιν συνεκτίμησης επιτακτικών λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς σε σχέση με την απρόβλεπτη διόγκωση των μεταναστευτικών, προσφυγικών ροών παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφελείας να αναθέτουν μέρος ή και το σύνολο των προμηθειών των υπηρεσιών των έργων και των μισθώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών, προσφυγικών ροών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ανεξαρτήτως του ποσού της σύμβασης. 


Οι εν λόγω δημόσιες συμβάσεις οριοθετούνται χρονικά, προκειμένου να καλύπτουν μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει επιτακτική ανάγκη να συναφθούν, δηλαδή το χρονικό διάστημα του χειμώνα 2019-2020 με απώτατο χρονικό σημείο την 30η Ιουνίου του 2010,


Θα ήθελα να κλείσω με το ακόλουθο: Η ευθύνη πρέπει να έχει και τα ανάλογα εργαλεία για να υπηρετηθεί.


 Σας ευχαριστώ.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας):


Θα ήθελα να πω το εξής: Σε ό,τι αφορά τον ενιαίο φορέα, δεν δημιουργούμε καμία νέα δύναμη. Μπορούμε λίγο να φανταστούμε το επιχειρησιακό τοπίο στο Αιγαίο ή στον Έβρο; Υπάρχουν δυνάμεις από διαφορετικούς φορείς, οι όποιες δυνάμεις κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αυτές οι δυνάμεις τις πληροφορίες, τις οποίες εισπράττουν, τις πηγαίνουν μέσα από τα ιεραρχικά τους κανάλια και καταλήγουν στην Αθήνα.


Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, τι πάμε να κάνουμε; Πάμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε στο πεδίο, έτσι ώστε να είμαστε πιο άμεσοι.


Να πάω λίγα χρόνια πίσω, όταν αντιμετωπίσαμε μια φυσική καταστροφή. Στη φυσική καταστροφή διαπιστώσαμε ότι διαφορετικοί φορείς είχαν δυνατότητες και δεν μπορούσαν να συντονιστούν μεταξύ τους. Έτσι, φτιάξαμε ένα Εθνικό Κέντρο για αντιμετωπίζει αυτά. Το ίδιο κάναμε στις αεροδιακομιδές. Φτιάξαμε ένα Εθνικό Κέντρο. 


Αυτήν τη στιγμή έχουμε μία εθνική κρίση, έχουμε ένα εθνικό σοβαρότατο θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και θα το αντιμετωπίσουμε, προσπαθώντας να ομαδοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, έτσι ώστε να μην χάνουμε δυνατότητες, διότι τα ίδια πράγματα γίνονται δυο και τρεις φορές. Αυτό προσπαθούμε αυτήν τη στιγμή να κάνουμε.


Απολύτως τίποτα δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, οι συνοριοφύλακες εξακολουθούν να ανήκουν στην Αστυνομία. Απλώς, ο συντονισμός θα γίνεται από άλλον. Το Λιμενικό εξακολουθεί να ανήκει στο Λιμενικό. Ο συντονισμός θα γίνει από άλλον. 


Εγώ θέλω να θέσω ένα παράδειγμα. 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω μια ερώτηση.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Βίτσα. Ήσασταν δώδεκα λεπτά στο Βήμα. Σας παρακαλώ.


ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας): 

Κύριε Βίτσα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.


Θα πω ένα παράδειγμα, το οποίο μέσα από την καθημερινότητα έχει εμφανιστεί και πάμε τώρα να το λύσουμε έσωθεν. Είναι μία δυνατότητα, η οποία θα μας έδινε την ευκαιρία να παρακολουθούμε όλο το Αιγαίο άμεσα και επίκαιρα. Έχει καθυστερήσει; Βεβαίως και έχει καθυστερήσει. Ποια ήταν η πρόβλεψη; Ήταν για τον Αύγουστο του 2022. Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, αλλάζουμε όλη τη σχεδίαση, Κάνουμε μία ιδιαίτερη προτεραιοποίηση, μιλάμε με την Ευρώπη, για να το έχουμε νωρίτερα.


Είναι και πολλά άλλα τέτοια θέματα και πολλοί φορείς. Εσύ ειδικά, κύριε Υπουργέ, ξέρετε καλύτερα από τον καθένα την πανσπερμία των διαφορετικών φορέων. Τι πάμε να κάνουμε; Να βάλουμε έναν συντονιστή. Μπορεί να μην είμαι εγώ, όποιος και αν είναι αυτός.


Ευχαριστώ για τη συμβουλή, πλην όμως έχω μάθει να υπηρετώ την πατρίδα και ό,τι διαταχθώ θα το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και θα το κάνουμε, πραγματικά σας το λέω, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει μπροστά.


Ευχαριστώ.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας): Θα αναφερθώ πρώτα στο υπηρεσιακό κομμάτι το οποίο λέτε. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό. Εάν την ίδια χρονική στιγμή υπάρξει μια άλλη αποστολή του Λιμενικού, είναι δεδομένο ότι θα ακολουθηθεί η άλλη αποστολή του Λιμενικού.
Αυτό για να βγει, έγινε μετά από ευρεία συζήτηση και μελέτη διαφορετικών σεναρίων και καταλήξαμε εδώ. Είναι δικιά σας εκτίμηση ότι στρατικοποιείται το όλο γεγονός. Η δικιά μας η εκτίμηση είναι ότι μπαίνει τάξη. Δεν στρατικοποιείται απολύτως τίποτε.


Ευχαριστώ.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.


Πρέπει να φύγω, γιατί πετάω για τον Έβρο, όπου εκεί πρέπει να κάνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα. 


Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι από τις 20 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν τα μέτρα σε όλη την Ελλάδα. Ποια ήταν τα μέτρα αυτά; Ήταν τα πέντε συν ένα μέτρα. Τι ήταν τα πέντε συν ένα μέτρα; Το πρώτο μέτρο ήταν τα ασυνόδευτα. Έκανε κάτι η Κυβέρνηση για τα ασυνόδευτα; Βεβαίως, όρισε εθνικό συντονιστή και έχει ξεκινήσει ήδη το πλάνο. Παιδιά έχουν αρχίσει να μεταφέρονται στην Αθήνα. 


Ποιο ήταν το δεύτερο έργο, το οποίο ανακοινώσαμε; Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε κάνει κάτι γι’ αυτό; Βεβαίως και έχουμε κάνει. Έχει βγει ένα πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή τετρακόσιες ενενήντα επτά μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αρχίσει και δηλώνονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αυτές που δεν δηλώνονται, ελέγχονται. 


Το τρίτο μέτρο ήταν το άσυλο και οι επιστροφές. Έχουμε κάνει κάτι εκεί; Βεβαίως και έχουμε κάνει. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος. Προσλαμβάνονται πεντακόσια άτομα για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες. 


Το τέταρτο είναι οι δομές. Έχει γίνει κάτι εκεί; Βεβαίως και έχει γίνει. Προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τον κόσμο από τα νησιά. 


Το πέμπτο μέτρο είναι τα ανταποδοτικά: 500 εκατομμύρια ευρώ έχουν μεταφερθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να τονωθεί η τοπική κοινωνία. 


Κι ερχόμαστε στο συν ένα μέτρο. Είπαμε σφράγισμα των συνόρων με τη δημιουργία του ενιαίου φορέα. Ήρθε λοιπόν σήμερα η ώρα που δημιουργούμε αυτόν τον ενιαίο φορέα. 


Εγώ θέλω να διατυπώσω κάποιους προβληματισμούς, μιλώντας με σκληρή γλώσσα και λέγοντας την αλήθεια. 

Αντιμετωπίζει πρόβλημα η χώρα αυτή τη στιγμή; Ναι, βεβαίως αντιμετωπίζει. Είναι το μεταναστευτικό, ζήτημα εθνικής ασφάλειας; Βεβαίως και είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι εθνική η κρίση; Βεβαίως και είναι εθνική η κρίση. Ανησυχούν οι συμπολίτες μας; Βεβαίως και ανησυχούν οι συμπολίτες μας.

 
Δημιουργήθηκαν δομές για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό και όλο αυτό το σύστημα κατέληξε, ώστε να έχουμε το κολαστήριο της Μόριας και όχι μόνο; Ναι, έτσι είναι. Θεωρώ ότι τα ζητήματα που τίθενται είναι ίσως –λέω με μεγάλη προσοχή τη λέξη- υποκριτικά. 


Το κυρίαρχο ερώτημα είναι: Θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα να φύγει απ’ αυτή την κατάσταση; Δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα την προηγούμενη τετραετία και τώρα κατηγορούμε άλλους, δηλαδή εμάς που προσπαθούμε να το λύσουμε. Σας βεβαιώνω ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να το λύσουμε και θα το λύσουμε. 


Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 

limenikanea.gr