Συνεκπαίδευση της Φ/Γ ΨΑΡΑ στο Κεντρικό Αιγαίο με μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης «Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2).

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, διεξήχθη συνεκπαίδευση της Φ/Γ «ΨΑΡΑ» με το γερμανικό Πλοίο Υποστήριξης «FGS BERLIN» και την ισπανική φρεγάτα «SPS ALVARO DE BAZAN», (μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης «Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)»), στη θαλάσσια περιοχή του κεντρικού Αιγαίου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Φ/Γ ΨΑΡΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SNMG2

Φ/Γ ΨΑΡΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SNMG2

Φ/Γ ΨΑΡΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SNMG2

Φ/Γ ΨΑΡΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SNMG2

Φ/Γ ΨΑΡΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SNMG2

armynow.gr