Από ανακοίνωση του ταμείου

"Παραλαβή Καθηκόντων Προέδρου ΜΤΝ.

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 724/10-9-2020 (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), ο Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Σαμαράς Π.Ν. παρέλαβε καθήκοντα προέδρου Μ.Τ.Ν. από τον Αντιναύαρχο ε.α. Δημοσθένη Χέλμη Π.Ν."

https://www.mtn.gr/images/Paralavi%20Proedrwn/02-Web.jpg