Η κατανομή των 5,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων και πυραυλακάτων δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με έγγραφο του προς την Τράπεζα της Ελλάδας ζήτησε να εγκριθεί και κατανεμηθεί η σχετική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συλλογικής απόφασης έργων (ΣΑΕ) 337 ΠΔΕ/ΥΠΕΘΑ έτους 2020.

Όπως προτείνει:

-Το ποσό τους 1 εκατομμυρίου ευρώ να κατευθυνθεί στο έργο «Ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των υποβρυχίων (Υ/Β) "ΠΙΠΙΝΟΣ", "ΜΑΤΡΩΖΟΣ", "ΚΑΤΣΩΝΗΣ" και ¨ΩΚΕΑΝΟΣ", την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των ανωτέρω Υ/Β».

-Το 4,5 εκατομμυρίων να κατευθυνθεί στο έργο «Ολοκλήρωση ναυπήγησης πλοίων ΤΠΚ  (πυραυλακάτων) Τ.VOSPER υπ΄ αριθμό 6 & 7 του Πολεμικού Ναυτικού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας της ΝΒΕΕ ΑΕ"».