Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο αναφορικά με την κατάταξη Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στο ΠΝ.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, έχουν προκηρυχθεί τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό και πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2020.

Πιο κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο:

naftikachronika.gr