Τα παράπονα για ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό σε στρατολογικά γραφεία, προκάλεσαν την απάντηση των “κατηγορουμένων” στρατολόγων. Ειδικά για το περιστατικό με πολίτη που προερχόταν από τη Βρετανία και όπως έλεγαν οι καταγγελίες εξυπηρετήθηκε χωρίς προφυλάξεις λένε ότι  “το συμβάν που αναφέρεται ότι έλαβε χώρα στη ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη 19 Μαρτίου 20, αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει το προσωπικό μας. Συγκεκριμένα ο εν λόγω πολίτης (όπως και όλοι οι προσερχόμενοι στην υπηρεσία πολίτες), εξυπηρετήθηκε στο χώρο υποδοχής της Υπηρεσίας (ισόγειο) και όχι στους χώρους εργασίας του προσωπικού που βρίσκονται στον πρώτο όροφο, το δε στέλεχος που τον εξυπηρέτησε, έφερε προστατευτικά γάντια, μάσκα και διέθετε αντισηπτικό υγρό”.

Πηγές της στρατολογίας επισημαίνουν ακόμη τα εξής:

“Στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια δόθηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης του απασχολούμενου προσωπικού, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε πανελλαδικά στις 17 Μαρτίου 20.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το προσερχόμενο κοινό, ενεργοποι- ήθηκαν διαδικασίες ώστε όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος διαγωνισμού για πρόσληψη ΟΒΑ) να μπορούν να διεκπεραιωθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail και αυτοποιημένα μέσω του site του σώματος www.stratologia.gr)Για τις παραπάνω ηλεκτρονικές διαδικασίες πέραν των σχετικών ανακοινώσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος, ενημερώθηκαν εγγράφως η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα ΚΕΠ της χώρας και καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και οι Περιφερειακές ενότητες της χώρας (για την κατάθεση Δελτίου Απο- γραφής των στρατευσίμων).

Στις εισόδους των στρατοπέδων των Στρατολογικών Υπηρεσιών, διανέμονται έντυπες οδηγίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προτρέπεται το προσερχόμενο κοινό να τις ακολουθήσει.

militaire.gr