Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του συνταγματάρχη όπλων και σωμάτων προς πλήρωση κενών θέσεων ταξίαρχων.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε:

προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του ταξίαρχου όπλων και σωμάτων 48 συνταγματάρχες όπλων και 11 συνταγματάρχες σωμάτων.
διατηρητέους 23 συνταγματάρχες όπλων και 5 συνταγματάρχες σωμάτων.
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 13 συνταγματάρχες όπλων και 6 συνταγματάρχες σωμάτων.
Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους ταξίαρχους όπλων και σωμάτων
Παράλληλα, έκρινε και τους αξιωματικούς στο βαθμό του ταξίαρχου όπλων και σωμάτων προς πλήρωση κενών θέσεων υποστράτηγων.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε:

προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του υποστράτηγου όπλων και σωμάτων 17 ταξίαρχους όπλων και 3 ταξίαρχους σωμάτων.
διατηρητέους 2 ταξίαρχους όπλων και 2 ταξίαρχους σωμάτων.
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 ταξίαρχους όπλων και 2 ταξίαρχους σωμάτων.


Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/anotato-stratioti...