Αδικίες στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών Υπαξιωματικών του Στρατού, επισημαίνει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Καστοριάς της ΠΟΕΣ. Σε έγγραφό της δίνει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία που στηρίζουν τα παράπονα των στελεχών.

Το έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ:

ΘΕΜΑ : ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ Φρουράς Καστοριάς
α. ΣΚ 300-6/2005/ΓΕΣ/4ο ΕΓ.
β. ΜοΔ 9-6/2015 Περί Στέγασης Αξκών – Υπξκών στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Φρουράς Καστοριάς
1.  Η Ένωση μας έχει γίνει αποδέκτης έντονου προβληματισμού από υπηρετούντες στη φρουρά Καστοριάς, αναφορικά με την ύπαρξη μικρού αριθμού στρατιωτικών οικημάτων χαρακτηρισμένων ως ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ, σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων Υπαξιωματικών στη Φρουρά Καστοριάς, με αποτέλεσμα την περιορισμένη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους.
2.  Σύμφωνα με το (β) σχετικό στη φρουρά Καστοριάς υπάρχουν τα παρακάτω ΣΟΑ-ΣΟΜΥ:
(1). ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Νο1 (Καστοριά)
(α) ΣΟΑ  4 διαμερίσματα (50 τ.μ. έκαστο)
(β) ΣΟΜΥ  2 διαμερίσματα (50 τ.μ. έκαστο)
(2). ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Νο2 (Καστοριά)
(α) ΣΟΑ  7 διαμερίσματα (90 τ.μ έκαστο)
(β) ΣΟΜΥ  1 διαμέρισμα (90 τ.μ.)
(3). ΣΟΑ Νο3 (Καστοριά)
3 διαμερίσματα (100 τ.μ. έκαστο)
(4). ΣΟΑ Νο 4 (Καστοριά)
8 διαμερίσματα (2 των 60τ.μ, 2 των 80τ.μ και 4 των 90 τ.μ.)
(5). ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Νο1 (Άργος Ορεστικό)
(α) ΣΟΑ 4 διαμερίσματα (50 τ.μ έκαστο)
(β) ΣΟΜΥ 3 διαμερίσματα (50 τ.μ έκαστο)
(γ) ΣΟΕΠΟΠ 1 διαμέρισμα (50 τ.μ)
(6). ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Νο 2 (Άργος Ορεστικό)
(α) ΣΟΑ 5 διαμερίσματα (90 τ.μ έκαστο)
(β) ΣΟΜΥ 1 διαμέρισμα (90 τ.μ)
(7). ΣΟΑ-ΣΟΜΥ Νο3 (Άργος Ορεστικό)
(α) ΣΟΑ 3 διαμερίσματα (100 τ.μ έκαστο)
(β) ΣΟ.ΕΠΟΠ 1 διαμέρισμα (100 τ.μ)

3. Παρατηρούμε ότι επί συνόλου σαράντα τριών (43) διαμερισμάτων, ως ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ είναι χαρακτηρισμένα τα εννέα (9), ποσοστό δηλαδή περίπου είκοσι τοις εκατό (20%). Από τα εννέα (9) αυτά χαρακτηρισμένα, τα επτά (7) εξ’ αυτών είναι των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, τα οποία κατά κανόνα δεν καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών των Υπαξιωματικών με δύο (2) ή και περισσότερα  τέκνα.

4. Η Ένωση μας γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για το προσωπικό και ότι το στεγαστικό αποτελεί μείζον ζήτημα για τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, λόγω των δραματικών περικοπών που έχουν υποστεί οι Έλληνες στρατιωτικοί, προτείνει την επανεξέταση του θέματος και την κατανομή με αναλογικότερο τρόπο των διατιθέμενων διαμερισμάτων.

5. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την ανωτέρω πρόταση.

6. Η Π.Ο.Ε.Σ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειες, προκειμένου, κατά πρότασή μας, να τροποποιηθεί το (α) σχετικό ως προς τα κριτήρια στέγασης των δικαιούχων, με άξονα το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο θα έπρεπε ίσως να λαμβάνεται υπόψη στη μοριοδότηση για στέγαση στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ