Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών Υπηρεσιών μιας χώρας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους για την αποτελεσματική δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Όμως, η  διεθνοποίηση της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, τις τελευταίες δεκαετίες επέβαλε την μεταξύ των κρατών συνεργασία των Διωκτικών Υπηρεσιών, όχι μόνο στους κλασικούς τομείς δίωξης κατά των ναρκωτικών, εμπορίου όπλων, αλλά και σε άλλες μορφές εγκλημάτων, όπως η τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο, trafficking κ.λ.π.

Η χώρα μας έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας με διωκτικές αρχές άλλων κρατών και συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις σε σχετικούς Διεθνείς Οργανισμούς.

Αυτό, μέχρι σήμερα, έχει σαν αποτέλεσμα, είτε με την ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με κοινές διεθνούς χαρακτήρα επιχειρήσεις, να έχουν δοθεί ισχυρά κτυπήματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.  Στις αρκετές από τις επιχειρήσεις  που το γενικό πρόσταγμα  είχαν οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.

Έτσι, έχει δημιουργηθεί μία παράδοση συνεργασίας με χώρες όπως, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας η Γαλλία και κυρίως (και όχι μόνο) τα Γαλλικά Τελωνεία. 

Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών, ιδιαίτερα με τις δύο πρώτες και την τελευταία  από τις προαναφερθείσες χώρες, τις οποίες αξιοποίησαν οι Υπηρεσίες του Λ.Σ. και  που οδήγησαν στην κατάσχεση καπνικών και ναρκωτικών εκατοντάδων κιλών (κοκαΐνης) ή και τόνων (ηρωίνης, επεξεργασμένου χασίς).

Η χώρα μας οφείλει πολλά σε αυτή την διεθνή  συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών και έχει υποχρέωση συνεχώς να την εμβαθύνει, ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η δράση των Ελληνικών διωκτικών Αρχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Χρειάζεται όμως και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, να τηρούνται όλοι εκείνοι κανόνες που δεν θα «επηρεάζουν» την αποτελεσματικότητα  της συνεργασίας με τις ξένες διωκτικές αρχές.

Χρειάζεται και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η Ελληνική Πολιτεία να ενθαρρύνει -μέσω των διπλωματικών διαδικασιών και διαύλων- την συνεργασία των ξένων διωκτικών Υπηρεσιών με τις αντίστοιχες Ελληνικές.

Έγινε γνωστό  ότι τα Γαλλικά Τελωνεία την 27-9-2009 πρόκειται να βραβεύσουν κάποια υψηλόβαθμα στελέχη του Λ.Σ. για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της συνεργασίας  μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.

Δεν γνωρίζουμε ποια στελέχη του Λ.Σ. θα βραβευθούν.

Όμως μας δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα προς τον κ. Υπουργό

-Γνωρίζει και έχει ενημερωθεί ο κ. Υπουργός για το θέμα;

- Αν ενημερώθηκε για την όντως τεράστια συμβολή των  Γαλλικών Τελωνείων, δεν θα έπρεπε να έχει τύχει εισήγησης να είναι η Ελλάδα αυτή που θα βραβεύσει τα Γαλλικά Τελωνεία και όχι το αντίθετο;

Εμείς έχουμε να επισημάνουμε ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα μακρόχρονων επίπονων προσπαθειών και η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία  θα πρέπει να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η βράβευση των Γαλλικών Τελωνείων από την Ελληνική Πολιτεία για τη σπουδαία προσφορά τους στη Χώρα μας ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Η βράβευση στελεχών του Λ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στη Χώρα  αποτελεί Υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας.  Η Πολιτεία έχει υποχρέωση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  αξιολόγησης των πράξεων των στελεχών της ως  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ,  να τις βραβεύσει.

Υπάρχει χρόνος μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου, όλα να γίνουν όπως πρέπει και να ανταποκριθεί η Ελληνική Πολιτεία στις οφειλόμενες ενέργειες προς τα Γαλλικά Τελωνεία…

Κάθε άλλη προσέγγιση επί του θέματος και λόγω των ημερών…, αποτελεί λόγο για την έκφραση… διάφορων απόψεων…  Άλλωστε  τα Σώματα βραβεύονται στο πρόσωπο του Αρχηγού των…

Αφήστε που εντελώς τυχαία (; )  και Πρεσβεία άλλης χώρας ετοιμάζει ανάλογη κίνηση …

Όλοι, πάντως, θα συμφωνήσουμε ότι η διεθνής συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών αναπτύσσεται  σε ισότιμη βάση…

limenikanea.gr