ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Λ.Σ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ; Είναι πιο απλό από ότι νομίζετε..

 Με τις διατάξεις του άρθρου 23  ν. 4479/17 (Α’ 94) ρυθμίστηκαν -κατά την προσφιλή μέθοδο του ΥΝΑΝΠ τα τελευταία τρία χρόνια με νόμο και όχι με Π.Δ. που προβλεπόταν αρχικά-  τα τις οργάνωσης μιας Υπηρεσίας  όπως είναι και η περιβόητη ΔΑΛ.

Από τις διατάξεις αυτές  διαφαίνεται Ο δημοκρατικότατος τρόπος επιλογής του προσωπικού και στελέχωσης αυτής της Υπηρεσίας.

Με λίγα λόγια δεν μπορεί ο Προϊστάμενος κάθε Δημόσις Υπηρεσίας, αν και   έχει υποβληθεί βέβαια  σε όλες εκείνες τις δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες για  την πρόσληψη ενός Υπαλλήλου, να έρχεται και να προβάλει εμπόδια με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του για την μη μετακίνηση του Υπαλλήλου του, την στιγμή που αυτόν τον Υπάλληλο τον έχει βάλει στο μάτι η ΔΑΛ…

Το ίδιο συμβαίνει και με το προσωπικό του Λ.Σ. που διατίθεται και αποσπάται στην ΔΑΛ….

Τι μας ενδιαφέρει το Συμβούλιο Μεταθέσεων του Λ.Σ και ο Αρχηγός του Λ.Σ;

 Αρκεί η Σύμφωνη Γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της ΔΑΛ και μια Απόφαση του Υπουργού. Πάει και ετελείωσε..

Επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσπιστοι είσθε σας παραθέτουμε παρακάτω αποσπάσματα από το άρθρο  23  ν. 4479/17 (Α’ 94):

«…..11.  Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων:

γ) με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης,

δ) με τοποθέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δ.Α.Λ., χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

12……..

Η μετάταξη και η απόσπαση ολοκληρώνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

….

16. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δ.Α.Λ., είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Δ.Α.Λ., προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.!!!!!!!!!

17. Η απόσπαση και τοποθέτηση δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και η διάθεση ή απόσπαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμα φορά, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, με τη διαδικασία του παρόντος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Δ.Α.Λ., είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία τους….»

Διαβάζοντας τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς το αξιοπερίεργο είναι ότι η διάθεση ή απόσπαση των ενστόλων είναι για τουλάχιστον 5 έτη που ανανεώνεται για μία ακόμη 5ετία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν το ζητήσει το  Συμβούλιο της Διοίκησης ΔΑΛ.

Οπότε είναι πρόκληση για τα στελέχη του Λ.Σ. για μια δεκαετία να την βγάλουν «κοτσάνι» χωρίς αποστολές, βάρδιες, ναυμαχίες με Τούρκους κ.λ.π. κ.λ.π.

Μία μόνο προϋπόθεση υπάρχει. Να είσαι αρεστός στο ….Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΑΛ.

Τώρα εγώ  έχω μια απορία..

Αν  π.χ φέρεις τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και μάλιστα έχεις και κοινές ανησυχίες και αντιλήψεις με το ΣΔ της ΔΑΛ για τα ναυάγια και μπεις στο μάτι της ΔΑΛ, τι βαθμό θα φέρεις μετά από 10 χρόνια που θα λήξει η απόσπασή σου στη ΔΑΛ; 

Αμ …έλα μου που μου γεννιέται  και  δεύτερη απορία …

Όχι δεν απορώ  για την ύπαρξη ή μη  οργανικών θέσεων  Λ.Σ. στην Υπηρεσία της ΔΑΛ…

Ούτε απορώ για το αν  ο κάθε Διοικητής ΔΑΛ μπορεί να ανακηρύσσεται επίτιμος  ναύαρχος προκειμένου διατάζει, κρίνει και αξιολογεί στρατιωτικούς …

Απορώ για το  αν για όλα αυτά έχει συμφωνήσει ή όχι η Στρατιωτική Ηγεσία και οι Συνδικαλιστικοί Φορείς του Λ.Σ;

Άντε παιδιά και σε ανώτερα. 

Του χρόνου να ξεδιπλώσετε την εθνική Υπερηφάνεια σας για τη φύλαξη συνόρων από τους άλλους και τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις λικνιζόμενοι….. στα πόδια της Πάολας..